Reforma systemu fiskalnego przyniesie podwyżki podatków

W przyszłym tygodniu Rada Budżetowa opublikuje swój raport w zakresie ogólnej oceny sytuacji fiskalnej kraju, a w tym powiedzieć ma, że reforma systemu podatkowego, może przynieść państwu dodatkowe dochody.

Obecnie mówi się już, że modernizacja systemu ściągania obowiązkowych danin podatkowych, podniesie dochody państwa o 5,3% Dochodu Narodowego Brutto, co stanowić ma równowartość 15 mld €, o ile zestawione to będzie z danymi z tego roku. Wg Rady Budżetowej, potrzebna jest reforma fiskalna Irlandii, jednak łączyć się to będzie z niepopularnymi decyzjami, bo oznacza również podniesienie podatków.

Największy wpływ reformy odczuwać mogą w takim przypadku osoby prawne, ale też zagraniczne firmy międzynarodowe, jakie działają na terenie Republiki. Idąc dalej, z podwyżkami spotkaliby się też właściciele nieruchomości, a i wzrosłyby podatki majątkowe, a marginalnie zmienić by się miały ulgi podatkowe i wynikające z ubezpieczeń społecznych, co miałoby również niewielki wpływ na ogólne zwiększenie dochodów budżetowych.

Rada Budżetowa podkreśla, iż nie jest ona organem, który posiada moc wprowadzania zmian, a jedynie doradza i pokazuje kierunki, w jakich państwo w zakresie fiskalnym powinno dokonywać korekt. Dodaje się, że raport, jaki ukaże się w przyszłym tygodniu, może stać się podstawą do rozpoczęcia debaty o kwestiach fiskalnych w państwie, a ewentualne zmiany należy dostosować do wielkości kraju i możliwości podatkowych mieszkańców oraz działających tutaj firm.

Jeżeli przyjmiemy, że rząd i parlament zgodzą się z opinią Rady, to wtedy okaże się, że Irlandia, przestaje być krajem atrakcyjnym podatkowo dla wielu korporacji, ale będzie też mniej atrakcyjna dla większości inwestorów, więc plan podwyższenia dochodów o 5,3%, nie musi się powieść i zamiast zyskać, budżet kraju straci. To z kolei ocena niektórych ekonomistów, a ci stwierdzili, że tak może się stać, o ile Irlandia przyjmie zaproponowane rozwiązania fiskalne i zbliży się do opodatkowania w Unii Europejskiej lub Wielkiej Brytanii. Tym samym zmiany podatkowe, jakie obserwowane byłyby na Zielonej Wyspie, z całą pewnością uderzałyby w budżety gospodarstw domowych, a wtedy opinia publiczna, mogłaby wyrazić swoje głębokie niezadowolenie. Dodatkowo mówi się, że zmiany fiskalne, wymagać będą akceptacji społecznej, gdyż są na tyle istotne, iż będą miały realny wpływ na życie wielu osób, w tym na ich majątki dziedziczone i te zdobywane przez lata pracy.

Bogdan Feręc

Źr: Independent

Photo by Ibrahim Boran on Unsplash

Udostępnij:
ZNAJDŹ NAS:
Obsesyjne coviodowe
Polska podniosła go