Przemoc w rodzinie doczekała się nowej strategii jej zwalczania

Wesprzyj naszą pracę na Go Fund Me. Dziękujemy!

Zmodernizowany i integracyjny program RSE ma kluczowe znaczenie dla długoterminowego planu walki z przemocą domową, seksualną i ze względu na płeć.

Inauguracja Trzeciej Narodowej Strategii w sprawie Przemocy Domowej, Seksualnej i Przemocy ze względu na Płci jest kluczowym czynnikiem wzmacniającym prawa i wsparcie dla ofiar oraz usługodawców, powiedziała posłanka Fine Gael.

Jennifer Carroll MacNeill, rzecznik Fine Gael ds. równości powiedziała:

– Tak wiele osób, ofiar, organizacji pozarządowych i organizacji charytatywnych czekało w oczekiwaniu na tę inaugurację. Wyzwaniem teraz będzie jej wdrożenie. Trzecia strategia krajowa, po wielu konsultacjach i zaangażowaniu zainteresowanych stron, sprowadza się teraz do ważnego zaangażowania między departamentami, aby zapewnić, że wszyscy podejmą kroki i zapewnią każdy ze 144 punktów działania zawartych w planie. W szczególności praca proponowana dla systemów prawa rodzinnego, w szczególności ich interakcja z publicznym prawem karnym i systemami wymiaru sprawiedliwości w zakresie ochrony dzieci, ma kluczowe znaczenie. W ciągu ostatnich dwóch lat słyszałam łamiące serce historie od ludzi, którzy widzieli, jak sprawcy wykorzystują systemy i procesy sądowe, jako kolejną formę nadużyć. W związku z tym ważne jest, aby w Trzeciej Strategii Narodowej nacisk kładziony był na systemy prawa rodzinnego. Poza tym po raz pierwszy w Strategii pojawiają się odniesienia do dzieci, czego wcześniej nie widzieliśmy. Oczywiście zapewnienie zmodernizowanego i integracyjnego planu oraz edukacji seksualnej pozostaje kwestią kluczową. Liczba wprowadzonych środków ma charakter zapobiegawczy, ale aby naprawdę dotrzeć do źródła problemu, musimy przyjrzeć się, jak kształcimy naszych młodych ludzi, od wieku 5 lat aż po edukację na trzecim poziomie. Musi to nastąpić tak szybko, jak to możliwe. Od dawna szukam jasności co do harmonogramu realizacji programu RSE, zwłaszcza na poziomie cyklu podstawowego. Odpowiedź na pytanie poselskie, którą otrzymałam w zeszłym tygodniu mówi, że prace te rozpoczną się teraz we wrześniu 2022 r., a zakończenie prac Grupy Rozwojowej planowane jest na początek 2025 r. i przekazane do zatwierdzenia przez ministra. Mam nadzieję, że ta Strategia podkreśla konieczność lepszej i przyspieszonej realizacji zmodernizowanego programu RSE. Jest to kluczowe i długofalowe zadanie każdej osoby zajmującej się przemocą domową w sektorze i jedyny sposób na osiągnięcie zmiany postaw pokoleniowych. (…) Mam nadzieję, że ofiary, które nadal cierpią z powodu molestowania, i te, które przeżyły molestowanie, czują się dziś zauważone, a Strategia będzie początkiem nowego, ulepszonego sposobu pomocy i wsparcia ofiarom.

Opr: Bogdan Feręc

Źr: Fine Gael

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Rząd musi działać
Profesor Mirosław M

Irlandzka trasa koncertowa Dory Goli: Galway - 13 kwietnia, Clare - 27 kwietnia, Wicklow - 18 maja, Limerick - 31 maja.

Bilety są już dostępne na stronach internetowych Monroe's Galway, Port Duggans, The Whale Theatre, Upstairs at Dolan's i przy wejściach. Zapraszamy!!!

Irlandzka trasa koncertowa Dory Goli: Galway - 13 kwietnia, Clare - 27 kwietnia, Wicklow - 18 maja, Limerick - 31 maja.

Bilety są już dostępne na stronach internetowych Monroe's Galway, Port Duggans, The Whale Theatre, Upstairs at Dolan's i przy wejściach. Zapraszamy!!!