Pensja gwarantowana równa się podatkowi 40% wynagrodzenia

Jeżeli w Irlandii miałby zostać wprowadzony powszechny dochód podstawowy, to zarobki powinny być wtedy opodatkowane na poziomie 40% całości tygodniowego wynagrodzenia.

Z badań ESRI wynika, że wprowadzenie stałej płatności minimalnej w wysokości 1200 € miesięcznie, kosztować będzie ok. 50 miliardów euro, co należy w jakiś sposób sfinansować.

Ważne jest, że w propozycji dochodu podstawowego, ten otrzymywałaby każda osoba powyżej 18 roku życia, płatność byłaby bezwarunkowa, a uzależniona od aktualnego statusu gospodarki i określonego średniego standardu życia w kraju. W dokumencie zaznaczono, że dochód podstawowy, nie byłby uzależniony od dochodów ogólnych, ale podstawą do jego wypłaty, stanie się zatrudnienie.

Jak dodaje Instytut Badań Ekonomicznych i Społecznych, w takim rozwiązaniu, 20 proc. podatek, powinien być zastąpiony stawką 40%, ale tylko w przypadku najmniej zarabiających, więc stałaby się ona najniższą stawką opodatkowania wynagrodzenia.

Jednocześnie mogłyby zniknąć wówczas wszelkie ulgi podatkowe, co już wcześniej proponowała Partia Zielonych.

To nie wszystkie nowości, jakie mogą nas spotkać po wprowadzeniu dochodu wystarczającego na utrzymanie, bo ponownie pojawiła się propozycja, jaka wysuwana była w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, więc wprowadzenia na stałe stawek opodatkowania w wysokości 50 i 60 procent, dla najlepiej zarabiających, ale też dochodu minimalnego na poziomie 60% średniego wynagrodzenia w Irlandii.

Z raportu ESRI dowiadujemy się też, że wprowadzenie dochodu podstawowego dla wszystkich osób pracujących, wiązać się będzie z głębokimi zmianami w całym systemie podatkowym oraz socjalnym w Irlandii, co prowadzić będzie do całkowitego przemodelowania obecnie znanych nam zasad.

W raporcie ESRI dotyczącym dochodu podstawowego czytamy:

Zakładając, że jest on wypłacany każdej osobie w wieku powyżej 18 lat w Irlandii, powszechny dochód podstawowy ustalony na poziomie 60 procent średniego dochodu w 2019 r. odpowiada miesięcznej płatności w wysokości 1200 euro na osobę i miałby koszt brutto w wysokości nieco poniżej 50 miliardów euro rocznie.

Oznacza to, że całkowite wydatki na cele społeczne zostałyby znacznie przekroczone, a właśnie w 2019 roku, wszystkie programy realizowane z Social Welfare kosztowały kraj 20,9 mld €.

Jeżeli natomiast dochód podstawowy ustali się na poziomie 1000 € miesięcznie, koszt dla kraju wyniesie w takim przypadku 41 mld €.

Bogdan Feręc

Źr: Independent

Photo by Willfried Wende on Unsplash

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Ceny gazu będą chr
Ciepły tydzień