Partia Pracy wzywa do ponadpartyjnego wsparcia działań na rzecz dzieci oczekujących na pomoc dla osób z autyzmem i niepełnosprawnością

Rzecznik ds. zdrowia w Partii Pracy Duncan Smith powiedział, że rząd zawodzi dzieci z autyzmem i niepełnosprawnościami.

Partia Pracy wzywa do ponadpartyjnego wsparcia swojego dzisiejszego wniosku w Dáil, aby zakończyć opóźnienia w ocenie, zająć się wieloletnimi listami oczekujących na terapie i poprawić obecny brak dostępu do wsparcia edukacyjnego i odpowiednich miejsc w szkołach dla dzieci.

Poseł Smith powiedział:

– W tę środę Partia Pracy zażąda natychmiastowej pomocy finansowej dla rodziców i opiekunów zmuszonych do płacenia za lokalne, prywatne oceny i terapie. Współpracując z Carą Darmody i jej rodziną, którzy prowadzili kampanię na rzecz lepszego, szybszego dostępu do usług dla osób z autyzmem, jesteśmy zdeterminowani, aby opowiadać się za skokową zmianą usług dla osób z autyzmem i niepełnosprawnością w Irlandii. Rodzina Darmody uzyskała fundusze z HSE na prywatną ocenę ich synów. Od tego czasu Mark Darmody i jego córka Cara opowiadają się za zmianami, ale dlaczego rodziny miałyby toczyć nieustanną walkę z państwem? Laburzyści domagają się większej odpowiedzialności od HSE w odniesieniu do usług dla osób niepełnosprawnych. Jeśli fundusze są dostępne dla rodzin takich jak Darmody – na otrzymywanie prywatnych ocen, to muszą być dostępne dla tysięcy dzieci czekających na ich ocenę. Wiemy, że potrzebna jest zmiana podejścia. Rząd nie zapewnia dzieciom w Irlandii sprawiedliwego startu. Rodziny, które mogą sobie na to pozwolić, decydują się na prywatną drogę. Ten głęboko niesprawiedliwy sposób prowadzenia interesów musi się skończyć. Według stanu na marzec 2023 r. 10 696 dzieci czekało przez ponad 12 miesięcy na pierwszy kontakt z zespołem ds. dzieci z niepełnosprawnością (CDNT), co stanowi wzrost o 836 od grudnia, a łącznie czekało 17 157 dzieci. Najważniejsza jest wczesna interwencja. Te czasy oczekiwania to nic innego jak narodowy skandal. Dlatego wzywamy do ponadpartyjnego poparcia dla ruchu Partii Pracy, aby zmienić życie dotkniętych tym rodzin. Dla tak wielu ludzi rosnące koszty utrzymania są paraliżujące. Na rodziny, w których dziecko ma autyzm lub niepełnosprawność, wywierana jest jeszcze większa presja. Musimy wprowadzić opłatę za niepełnosprawność, aby wyrównać szanse dla rodzin, a także dokonać przeglądu zasiłku opiekuńczego i innych świadczeń socjalnych, aby zagwarantować, że zaspokoi on potrzeby osób opiekujących się swoimi krewnymi. Rząd musi zobowiązać się do tego w budżecie na 2024 r. Będzie to trzeci raz w ciągu tylu lat, kiedy Partia Pracy zażąda radykalnych zmian dla rodzin pozostawionych przez ten rząd. Za każdym razem ministrowie składają deklaracje i obiecują działania, ale nic się nie zmienia. Dopóki nie będziemy mieć Narodowej Strategii Autyzmu opartej na ustawodawstwie, w tym przeglądu Ustawy o Niepełnosprawności, Partia Pracy będzie nadal naciskać na zmiany.

Opr: Bogdan Feręc

Źr: Labour Party

Photo by Caleb Woods on Unsplash

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Trzeba zrobić więc
10-milionowy pasaże