Nikt nie będzie tkwił w cyfrowym wykluczeniu

Minister Donohoe opublikował właśnie projekt integracji cyfrowej, a ta zapewnić ma wszystkim mieszkańcom Irlandii dostęp do technologii cyfrowej.


Wg ministra ds. wydatków i reform Paschala Donohoe, cyfryzacja coraz głębiej wnika w nasze życie i można pokusić się o stwierdzenie, że część mieszkańców Irlandii może nie nadążać za tym tempem, więc pozostawione będą w technologicznym tyle. Temu właśnie rząd chciałby zapobiegać, a plany ujawnione zostały w dokumencie „Digital for Good: Ireland’s Digital Integration Roadmap”.

Do wdrożenia planu potrzeba będzie dużo pracy, ale w założeniach ma to dać pełną integrację w warstwie cyfrowej, więc zwiększą się umiejętności, dostęp i poprawiona zostanie istniejąca infrastruktura cyfrowa.

W podstawowych założeniach określono sposoby i środki wspomagające, jakie wzmacniać będą mieszkańców kraju pod względem cyfryzacji, a wówczas będzie można powiedzieć, że Irlandia jest na bardzo wysokiej pozycji pod względem digitalizacji.

Dwa pierwsze cele Digital for Good, wyglądają następująco:

– Uczynić z Irlandii jedno z najbardziej zintegrowanych cyfrowo państw w UE.

Doprowadzić do sytuacji, aby każdy miał możliwość korzystania z usług cyfrowych, w tym cyfrowych usług publicznych i to w sensowny sposób.

Podczas prezentacji programu minister Paschal Donohoe powiedział:

Cieszę się, że mogę opublikować Digital for Good: Ireland’s Digital Inclusion Roadmap. Istnieje wiele istniejących inicjatyw i wsparcia, które bezpośrednio przyczynią się do poprawy integracji cyfrowej poprzez lepsze umiejętności, dostęp i infrastrukturę oraz zmniejszenie przepaści cyfrowej na poziomie krajowym, lokalnym i społeczności w całym kraju. Digital for Good: Ireland’s Digital Integration Roadmap łączy te prace w spójny sposób i określa kluczowe środki uzupełniające.

Nowe rozwiązania wprowadzane będą do 2030 roku, a obejmą wszystkie dziedziny życia, w tym plan transformacji przygotowano dla służby publicznej, aby znacznie ulepszyć jakość świadczonych usług, ale też zidentyfikować i nadać priorytet działaniom wspierającym integrację cyfrową, aby nikt nie został w tym pominięty.

W tej sprawie wypowiedział się również minister stanu Ossian Smyth, który stwierdził:

– Dzięki tej inicjatywie ponownie zobowiązujemy się do uczynienia włączenia cyfrowego kluczowym elementem projektowania i świadczenia wysokiej jakości cyfrowych usług publicznych. Odzwierciedla to nasz pogląd, że domyślne cyfrowe podejście do usług publicznych nie oznacza cyfrowego wyłączenia.

W Digital for Good znalazły się również zobowiązania rządu, a tymi są:

– Osiągnięcie integracji cyfrowej poprzez spójne i zintegrowane podejście wszystkich rządów do realizacji zasady Organizacji Narodów Zjednoczonych „Nie zostawiaj nikogo w tyle”.

Koncentrowanie się na zapewnieniu wszystkim możliwości korzystania w znaczący sposób z możliwości cyfrowych poprzez dostęp do niezbędnej infrastruktury, a także posiadanie pewności siebie, umiejętności i umiejętności czytania i pisania, aby w pełni angażować się w społeczeństwo cyfrowe.

Wykorzystywanie gotowości przedsiębiorstw do wniesienia wkładu w integrację cyfrową.

Zobowiązanie do uczynienia włączenia cyfrowego kluczowym elementem projektowania i świadczenia wysokiej jakości cyfrowych usług publicznych. W ten sposób ludzie będą zachęcani do korzystania z cyfrowych usług publicznych, a jednocześnie uwolnią zasoby, aby pomóc tym, którzy nie są w stanie z nich korzystać.

Budowanie większej świadomości i utrzymanie zaufania do cyfrowych usług publicznych dla wszystkich.

Współpraca z użytkownikami usług w zakresie zbierania ich opinii przy projektowaniu cyfrowych usług publicznych.

Zbieranie danych o wpływie i wyników naszych wysiłków na rzecz integracji cyfrowej.

Bogdan Feręc

Źr: Business Plus

Photo by Johnson Wang on Unsplash

Udostępnij i skomentuj w mediach społecznościowych po przeczytaniu tekstu:
ZNAJDŹ NAS:
Cierpliwość pacjen
Zmiana prawa o wynag