Nie możemy czekać 132 lata na to, by osiągnąć równość płci

Oświadczenie Julii A. Simon, dyrektora prawnego oraz dyrektora ds. różnorodności i włączania w Mary Kay.

DALLAS–(BUSINESS WIRE)– Poniżej zamieszczamy oświadczenie Julii A. Simon, dyrektora prawnego oraz dyrektora ds. różnorodności i włączania w Mary Kay Inc., w związku z publikacją Globalnego raportu nt. nierówności płci w ramach tegorocznego Światowego Forum Ekonomicznego.

Niniejsza wersja komunikatu zawiera multimedia. Pełna treść komunikatu jest dostępna tutaj: https://www.businesswire.com/news/home/20220831005218/en/

Z „Globalnego raportu nt. nierówności płci” opublikowanego w ramach tegorocznego Światowego Forum Ekonomicznego płyną otrzeźwiające wnioski ‒ parytet płci jest na chwilę obecną poza zasięgiem. Mówiąc dokładniej, z raportu wynika, że potrzeba aż 132 lat, aby osiągnąć rzeczywistą równość płci i 151 lat, aby zlikwidować różnice pod względem udziału ekonomicznego i możliwości dostępnych dla przedstawicieli poszczególnych płci. Ani jeden ze 146 badanych krajów nie osiągnął parytetu.

To jest zła wiadomość.

A jaka jest dobra? Wciąż mamy czas, by to wszystko zmienić. Tegoroczne wyniki mną wstrząsnęły, ale mnie nie zniechęciły. Was także nie powinny zniechęcić.

Równość płci warunkuje nie tylko rozwój ludzki, ale także zrównoważony wzrost gospodarczy. Szereg danych pokazuje, że bez osiągnięcia parytetu płci nie da się zmniejszyć ubóstwa, zapewnić bezpieczeństwa żywnościowego, zniwelować skutków klimatycznych ani zapewnić bardziej pokojowego i integracyjnego społeczeństwa. Parytet płci nie jest czymś, co „miło byłoby mieć”. Nie jest też przywilejem wyłącznie rozwiniętych krajów. Jest to wymóg, który muszą spełnić wszystkie kraje, aby móc się rozwijać i prosperować.

Aby zapobiec dalszemu wycofaniu, należy podjąć działania mające na celu usunięcie strukturalnych barier ograniczających udział kobiet w rynku pracy oraz sprzyjające ich ponownemu wejściu na rynek i utrzymaniu się na nim po zakończeniu pandemii koronawirusa. Potrzebna jest również ukierunkowana polityka wspierająca rozwój utalentowanych kobiet w branżach przyszłości oraz przyspieszająca ich awans na stanowiska kierownicze i przywódcze.

Sektor prywatny ma do odegrania kluczową rolę w rozwiązywaniu problemów związanych z różnicami płci w miejscu pracy oraz w promowaniu kobiet na stanowiska kierownicze. Mary Kay, jako firma założona przez kobietę, która już prawie 60 lat temu przełamywała bariery, traktuje tę kwestię osobiście.

W 2019 r. Mary Kay podpisała zbiór zasad na rzecz wzmacniania pozycji kobiet (Women’s Empowerment Principles, WEPs), zaś w 2021 r. firma przyjęła zobowiązanie w ramach Koalicji Działań Forum Równości Pokoleń dotyczące przyspieszania postępów w osiąganiu równości płci na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.

W latach 2022-2023 Mary Kay bierze udział w realizacji programu akceleracyjnego ONZ pn. Global Compact Target Gender Equality, który ma na celu kontynuowanie realizacji ambitnych celów korporacyjnych związanych z reprezentacją i przywództwem kobiet w spółce oraz w obrębie łańcucha dostaw. Świecąc przykładem i odzwierciedlając naszą wiarę w zwiększoną integrację kobiet, Mary Kay wprowadza nasze wartości i zobowiązania w czyn:

Reprezentacja i przywództwo kobiet w Mary Kay (dane z sierpnia 2022 r.):

 • 62% naszych pracowników na całym świecie to kobiety.
 • 50% stanowisk w zarządzie firmy piastują kobiety.
 • 53% funkcji wiceprezesów i wyższych funkcji w firmie sprawują kobiety.
 • 57% funkcji dyrektorów i wyższych funkcji w firmie sprawują kobiety.
 • 59% funkcji kierowniczych i wyższych funkcji w firmie sprawują kobiety.
 • 70% przywódców rynkowych w firmie stanowią kobiety.
 • 60% liderów na 10 najważniejszych dla nas rynkach stanowią kobiety.

Zamówienia publiczne uwzględniające kwestię płci i różnorodność dostawców w Mary Kay (dot. wyłącznie amerykańskiego łańcucha dostaw, dane z lutego 2021 r.):

 • 66% zespołu ds. zamówień stanowią kobiety.
 • 12% pośrednich dostaw dla firmy jest realizowane przez kobiety, przedstawicieli mniejszości lub podmioty należące do weteranów.
 • 5% bezpośrednich dostaw dla firmy jest realizowane przez kobiety, przedstawicieli mniejszości lub podmioty należące do weteranów.

W ramach naszej dziesięcioletniej Strategii Zrównoważonego Rozwoju pt. Ubogacanie życia dziś na rzecz zrównoważonego rozwoju w przyszłości realizujemy holistyczne podejście do kwestii wspierania równości płci i wzmocnienia pozycji kobiet, przyjmując następujące kluczowe zobowiązania, które zamierzamy zrealizować do roku 2030:

 • Wzmocnienie pozycji ekonomicznej 5 mln kobiet na świecie.
 • Zapewnienie dostępu do edukacji 250 tys. kobiet i dziewcząt z całego świata.
 • Zapewnienie wsparcia w zakresie ochrony przed przemocą ze względu na płeć ponad 10 mln kobiet na świecie, oraz
 • Opracowanie 10-letniej strategii na rzecz praw kobiet.

Realizując naszą misję, jako firma ukierunkowana na rozwój przedsiębiorczości, założona przez kobietę dla kobiet, jesteśmy zaangażowani w rozwój przedsiębiorczości kobiet i usuwanie barier na drodze do wzmocnienia ich pozycji ekonomicznej. W 2019 r. zainspirowaliśmy naszą wizją ONZ i wraz z 6 agencjami ONZ ustanowiliśmy Akcelerator Przedsiębiorczości Kobiet (Women’s Entrepreneurship Accelerator, WEA), aby stworzyć sprzyjający ekosystem dla przedsiębiorczych kobiet.

Teraz jest właściwy moment na podjęcie działań. Bierne czekanie, aż upłyną 132 lata nie jest żadnym rozwiązaniem. Posiedzenie pn. „Wspieranie równości płci”, poświęcone oddziaływaniu na zrównoważony rozwój, które odbędzie się w tym miesiącu w Nowym Jorku, stanowi okazję dla liderów z sektorów publicznego i prywatnego do wskazania narzędzi i strategii w celu zlikwidowania różnic między płciami. Musimy zmobilizować nasze wysiłki w celu dokonania transformacyjnych zmian, które są tak bardzo potrzebne kobietom i dziewczętom. Jesteśmy to winni przyszłym pokoleniom.

MARY KAY

Mary Kay Ash, jedna z pierwszych kobiet, której udało się rozbić tzw. szklany sufit, w 1963 r. założyła firmę kosmetyczną, aby realizować jeden cel: ubogacać życie kobiet. Z tego marzenia powstał podmiot wart miliardy dolarów, współpracujący z milionami niezależnych konsultantek i konsultantów w prawie 40 krajach. Jako firma ukierunkowana na rozwój przedsiębiorczości Mary Kay jest zaangażowana we wspieranie kobiet na ich drodze do niezależności ekonomicznej poprzez edukację, mentoring, rzecznictwo, tworzenie sieci i innowacje. Firma Mary Kay inwestuje w badania naukowe, które pozwalają na tworzenie nowoczesnych kosmetyków do pielęgnacji skóry, kosmetyków kolorowych, suplementów diety i zapachów. W przekonaniu, że poprawa jakości życia przyczyni się do bardziej zrównoważonej przyszłości, Mary Kay podejmuje współpracę z organizacjami z całego świata, skupiając się na promowaniu doskonałości w biznesie, badaniach nad nowotworami, promowaniu równości płci, pomocy ofiarom przemocy domowej, upiększaniu naszego otoczenia i zachęcaniu dzieci do realizacji swoich marzeń. Więcej informacji można znaleźć na stronie: marykayglobal.com oraz na profilach społecznościowych na FacebookuInstagramieLinkedIn oraz na Twitterze.

Wersja źródłowa dostępna w serwisie businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220831005218/en/

Źródło: Mary Kay Inc.

Źródło informacji: Business Wire

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Udostępnij i skomentuj w mediach społecznościowych po przeczytaniu tekstu:
ZNAJDŹ NAS:
Nadmierna produkcja
Joanna Erdman na cze