Minister Rau przypomina o rocznicy sowieckiej napaści na Polskę

Rocznica przystąpienia Związku Radzieckiego do agresji na Polskę 17 września 1939 r. i czwartego rozbioru Polski jest okazją do refleksji politycznej i strategicznej.

Pakt Ribbentrop–Mołotow i wspólna agresja niemiecko-sowiecka na Polskę wprowadziły logikę stref wpływów do postrzegania bezpieczeństwa europejskiego. Narzędziem ich rozgraniczenia stała się agresja zbrojna. Niestety, na konferencji w Jałcie w 1945 r. siły demokratyczne i przywódcy wolnego świata zaakceptowali tę metodę w imię fałszywego realizmu. W istocie Stalin zmusił państwa demokratyczne do uznania warunków paktu Ribbentrop–Mołotow i logiki stref wpływów.

To właśnie w Jałcie Związek Radziecki uzyskał zgodę władz demokratycznych na przesunięcie granicy swojej strefy wpływów z Wisły na Łabę. To doświadczenie było ważną lekcją do odrobienia dla Polski i innych krajów wolnego świata.

Przede wszystkim nie możemy ulegać imperializmowi, ani nawet tendencjom neoimperialnym. Po drugie, kompromis między demokracją a autorytaryzmem jest niemożliwy, ponieważ zawsze odbywa się kosztem wolności. Kiedy demokracja rezygnuje z obrony wolności i integralności terytorialnej, nie ma to nic wspólnego z realizmem. Zawsze jednak zagraża pokojowi, a ostatecznie także wolności i demokracji.

Polska nigdy nie powinna przestać przypominać innym o tej uniwersalnej prawdzie. Nie możemy ulegać imperializmowi, ani nawet tendencjom neoimperialnym.

Opr. Bogdan Feręc

Źr. „X” Zbigniew Rau

Fot. MSZ

Udostępnij i skomentuj w mediach społecznościowych po przeczytaniu tekstu:
ZNAJDŹ NAS:
Ochroniarze w Irland
Coraz więcej złych