Minister McGrath publikuje raport Perspektywy 2022

Minister ds. wydatków publicznych i reform Michael McGrath opublikował  raport Perspektywy 2022, który przedstawia 50 największych indywidualnych projektów składających się na  Projekt Irlandia 2040.

Niniejszy raport ma na celu zapewnienie dalszego wglądu w kolejność priorytetowych projektów infrastrukturalnych w Irlandii w nadchodzących latach, ułatwiając w ten sposób firmom planowanie ofert handlowych na te duże projekty infrastrukturalne. Równocześnie opublikowano też raport roczny Project Ireland 2040 za rok 2021 oraz 3 raporty regionalne przedstawiające postępy prac.

Prospektywy 2022 wyznaczają jasny plan dla niektórych z największych indywidualnych projektów, które składają się na Projekt Ireland 2040. To obejmuje m.in. projekty, które są obecnie na etapie planowania i oceny, ale też projekty, które są na ukończeniu. Firmy budowlane w Irlandii, UE i na całym świecie są proszone o rozważenie roli, jaką mogą odegrać w realizacji tych projektów, a tym samym pomóc w realizacji ambitnej wizji w ramach Projektu Ireland 2040. Raporty roczne i regionalne dotyczące Project Ireland 2040 pokazują stały postęp w realizacji Project Ireland 2040 w 2021 r., który określa jasną długoterminową strategię popartą inwestycjami w wysokości 165 miliardów euro w okresie 10 lat, jaką przedstawiono w krajowym Plan Rozwoju 2021 – 2030.  Natomiast zmieniony Narodowy Plan Rozwoju został opublikowany w październiku 2021 r.

Mówiąc o publikacji minister McGrath stwierdził:

– Rząd jest zaangażowany w skuteczne dostarczanie Narodowego Planu Rozwoju dla naszego kraju. Zbuduje on bardziej zrównoważoną i odporną Irlandię z korzyścią dla wszystkich naszych obywateli. Poczyniono znaczne postępy w realizacji Projektu Irlandia 2040 i Narodowego Planu Rozwoju.  Publikacja rocznych i regionalnych raportów za 2021 r. podkreśla postęp, w tym ponad 5000 nowych budynków socjalnych, ukończenie drogi N4 Collooney do Castlebaldwin i ukończenie ponad 50 programów pomocy przeciwpowodziowej. Przedstawiono postępy w dostarczaniu niezbędnej infrastruktury w obszarach takich jak mieszkalnictwo, transport, edukacja, przedsiębiorczość, sport i działania na rzecz klimatu. W tym roku na inwestycje kapitałowe przeznaczono rekordowe 12,2 miliarda euro, a znaczna liczba projektów jest na etapie planowania i oceny, co wskazuje, że solidna linia działań będzie nadal dostępna dla szerszego sektora budowlanego. Raport Perspektywy 2022 jest ważną i dostępną publikacją i zachęcam przedstawicieli branży z całego sektora do zidentyfikowania potencjalnych możliwości maksymalizacji ich udziału. Irlandia potrzebuje konkurencyjnych, dynamicznych i zrównoważonych firm budowlanych, które mogą zapewnić wysokiej jakości infrastrukturę fizyczną zgodnie z Project Ireland 2040 i raportem Perspektywy 2022, bo prezentują niektóre z największych projektów, jako sygnał ambitnego programu kapitałowego tego rządu w ramach NPR. Jestem również świadomy wyzwań związanych z realizacją NPR, jakie stwarzają wzrosty cen materiałów budowlanych w następstwie pandemii oraz w wyniku rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Mój dział wprowadził szereg środków politycznych, aby sprostać tym wyzwaniom i będzie nadal oceniać szybko zmieniające się otoczenie i reagować na nie.

Opr: Bogdan Feręc

Źr: Michael McGrath

Udostępnij:
ZNAJDŹ NAS:
„Brytyjski rząd p
Laburzyści oferują