Liczba sklepów SPAR spadła o 19 placówek. Winne progi lojalnościowe?

Wesprzyj naszą pracę na Go Fund Me. Dziękujemy!

Od października 2021 SPAR w Polsce stracił 19 sklepów. Wówczas do sieci należało 227 placówek. Obecnie ich liczba spadła do 208, pomimo, że w ciągu ostatnich 9 miesięcy sieć uruchamiała nowe sklepy, m.in. na stacjach Avia. Biorąc pod uwagę, że nowych otwarć było 13, można zakładać, że współpracę zakończono z ok. 30 dotychczasowymi partnerami. Firma nie komentuje spadku liczby sklepów, ani pojawiających się informacji, że zamyka jeden z trzech magazynów – w Gnatowicach.

Firma opublikowała wyniki za ostatnie półrocze, kończące się 31 marca 2022. SPAR Polska odnotował w tym czasie obrót w wysokości 1.265,8 mld ZAR, co w przeliczeniu na PLN oznacza wzrost o 6,5 proc. Jednak oddział nadal wykazuje stratę operacyjną w wysokości 165,9 mln ZAR, a Polska jest jedynym oddziałem Grupy, który notuje stratę.

Dalsze strategiczne zamykanie wybranych sklepów przynoszących straty w tym okresie wpłynęło na wzrost sprzedaży. Lojalność detalisty wobec niezależnych detalistów w południu kraju poprawiło się nieznacznie do 31proc. na koniec marca 2022 r.
i trwają dalsze prace nad poprawą tego poziomu (do zakładanych 40 proc. – red), co będzie motorem wzrostu. Zamknięcia sklepów spowodowały zmniejszenie sieci sklepów o19 placówek do 208 lokalizacji na koniec okresu.

Najbliższe sześć miesięcy będzie kluczowe dla polskiego biznesu. W tym czasie firma skoncentruje się na wzroście lojalności detalistów i rozwoju współpracy z nowymi franczyzobiorcami. Współpraca z siecią paliwową Avia, dzięki której powiększa się sieć sklepów convenience pod marką SPAR – rozwija się korzystnie – wskazano w raporcie.

W 2021 sieć miała 227 sklepów, rok wcześniej 215, a w 2019 – 153.  Dopiero w 2022 roku ich liczba spadła. Firma zapowiadała, że będzie otwierać 40-50 sklepów rocznie, by mieć na polskim rynku sieć 400 sklepów. Póki co jednak liczba sklepów spada a nie rośnie.

Nasz kraj odpowiada 1.9 % obrotów Grupy. W 2021 roku obroty SPAR w Polsce ukształtowały się na poziomie 2 363.8 mld ZAR, czyli ok. 638,2 mln zł (2 133.4 mld ZAR w 2020 r.)

W raporcie z 30 września 2021 napisano: SPAR Polska „poczynił znaczne postępy” odnotowując wzrost obrotów o 16,2%, jednak poziom lojalności detalistów na południu kraju nie spełnił oczekiwań. W „planie akcji” na polskim rynku znalazły się m.in. zapisy o „rozwiązaniu problemu lojalności”, usprawnieniu logistyki, aktywnym poszukiwaniu nowych detalistów, otwarciu 30 proc. więcej sklepów w 2022 r., ofercie typy food to go czy nowych konceptach sklepowych jak TOPS czy mini. Jeden z takich sklepów został w ostatnim czasie otwarty w Robakowie w województwie wielkopolskim. Sklep ma 119 mkw. sali sprzedaży.

SPAR dąży do uzyskania 40% lojalności zakupowej sprzedawców, działających pod jej szyldem, dlatego kończy umowy z dotychczasowymi sprzedawcami i zastępuje je nowymi umowami, które zawierają minimalne progi lojalnościowe i większe nagrody za lojalność. Wszyscy nowi sprzedawcy muszą podpisać nowe umowy, o ile chcą współpracować z siecią. – Biznes w Polsce jest w trakcie negocjacji nowych kontraktów z grupą detalistów SPAR. Kilku detalistów już zobowiązało się do przestrzegania nowych warunków i proces ten będzie ukończony do czerwca 2022 r. – tłumaczy sieć.

Spółka SPAR w Polsce z pożyczką od SPAR Handel AG

Rachunek zysków i strat polskiej spółki Spar za okres 1 stycznia 2020 – 30 września 2021 r. wykazał stratę netto w wysokości 65.019.523, 35 zł. W październiku spółka otrzymała dodatkowe finansowanie – pożyczkę od SPAR Handels AG w wysokości 5 mln EUR, która wraz kredytem w rachunku bieżącym oraz pożyczką długoterminową od New Polish Investements wykorzystywana jest do bieżącego finansowania działalności spółki.

Wartość przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów w okresie 21 miesięcy 2020/2021 osiągnęła 159 800 419,04 zł, co stanowi 85% ogółu przychodów netto ze sprzedaży. Pozostała część przychodów
w wysokości 28 540 336,89 zł (15%) została wygenerowana z tytułu sprzedaży usług, w tym usług marketingowych. 

Wskaźniki rentowności sprzedaży i majątku dla spółki kształtują się na ujemnym poziomie, co jest efektem poniesionej straty netto z prowadzonej działalności.

Do momentu uzyskania pełnej rentowności przez spółkę, właściciel (bezpośrednio lub/i pośrednio poprzez spółki z grupy kapitałowej SPAR Group Ltd.) będzie wspierał finansowo działalność SPAR – wyjaśnia firma.

Źródło: dlahandlu.pl

Wesprzyj naszą pracę na Go Fund Me. Dziękujemy!
© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:

Irlandzka trasa koncertowa Dory Goli: Galway - 13 kwietnia, Clare - 27 kwietnia, Wicklow - 18 maja, Limerick - 31 maja.

Bilety są już dostępne na stronach internetowych Monroe's Galway, Port Duggans, The Whale Theatre, Upstairs at Dolan's i przy wejściach. Zapraszamy!!!

Irlandzka trasa koncertowa Dory Goli: Galway - 13 kwietnia, Clare - 27 kwietnia, Wicklow - 18 maja, Limerick - 31 maja.

Bilety są już dostępne na stronach internetowych Monroe's Galway, Port Duggans, The Whale Theatre, Upstairs at Dolan's i przy wejściach. Zapraszamy!!!