Księga Henocha

Wesprzyj naszą pracę na Go Fund Me. Dziękujemy!

To Księga, która od dawna nie jest dostępna w obiegu ogólnym, chociaż bez trudu można ją znaleźć, jednak wyrzucona została z biblijnego kanonu, ponieważ uznawana jest za zbyt mitologizującą czasy, o których opowiada.

Księga Henocha lub Etiopska Księga Henocha to starożytne pismo religijne, które zalicza się do apokryficznych dzieł biblijnych. Istnieją różne wersje tej księgi, a najważniejszą z nich jest wg badaczy właśnie Etiopska Księga Henocha. Księga ta zawiera wiele rozdziałów i wątków, a jej treść jest bogata, różnorodna i pełna sugestywnych opisów zaświatów. Księga opisuje podróże proroka Henocha przez niebo i piekło oraz przedstawia różne wizje dotyczące przyszłości ludzkości. Księga Henocha zawiera również nauki moralne, o sprawiedliwości, sprawach duchowych oraz poznawaniu Boga. Jednym z głównych wątków Księgi jest opowieść o upadku grupy aniołów, nazywanych Strażnikami lub Nefilimami, którzy zstąpili na ziemię i nauczali ludzi zakazanych nauk. Wiele mówiło się również w ich kontekście, że to właśnie oni przybyli na ziemię z innej planety i przekazywali nauki obcych cywilizacji.

Tu znajdziemy również odniesienie do Tory i Starego Testamentu, w którym bardziej niż enigmatycznie opisane są dzieje powstania pierwszego pokolenia olbrzymów. Jednak Nifilimi w tradycjach hebrajskich nazywani byli zwyczajowo „upadłymi”, ale też Synami Boga.

Stary testament – Księga Rodzaju:

A kiedy ludzie zaczęli się mnożyć na ziemi, rodziły im się córki. Synowie Boga, widząc, że córki człowiecze są piękne, brali je sobie za żony, wszystkie, jakie im się tylko podobały. Wtedy Bóg rzekł: «Nie może pozostawać duch mój w człowieku na zawsze, gdyż człowiek jest istotą cielesną: niechaj więc żyje tylko sto dwadzieścia lat». A w owych czasach byli na ziemi giganci; a także później, gdy synowie Boga zbliżali się do córek człowieczych, te im rodziły. Byli to więc owi mocarze, mający sławę w owych dawnych czasach.

Według wielu interpretatorów „synowie Boga” to określenie dzieci Seta – trzeciego syna Adama i Ewy, przodkowie Narodu Wybranego. Więc właściwie ta część zaczęła stawać w sprzeczności z kanonem Kościoła, co legło u podstaw wykreślenia Księgi Henocha z Biblii.

Księga Henocha może być wciąż niewygodna dla niektórych hierarchów kościelnych, gdyż zawiera proroctwa dotyczące przyszłości, m.in. sądy nad upadłymi aniołami oraz sędziów, którzy zapanują nad światem. W niektórych częściach księgi przewiduje się przyjście Mesjasza, który przyniesie wybawienie ludzkości, ale opisuje różnego rodzaju postaci anielskie oraz demony, które odgrywają ważną rolę w świecie duchowym. Warto kolejny raz zaznaczyć, że Księga Henocha nie jest uznawana za pismo kanoniczne przez większość współczesnych kościołów chrześcijańskich i judaistycznych. Jednakże jej wpływ na kulturę i wierzenia niektórych grup religijnych jest znaczący, zwłaszcza na niektóre odłamy i ruchy gnostyckie. Ponadto, starożytna Księga Henocha odegrała ważną rolę w rozumieniu kontekstu historycznego i teologicznego wczesnych społeczności żydowskich i chrześcijańskich. Księga Henocha, znana również jako Księga Enocha, jest starożytnym pismem, które zawiera wiele apokaliptycznych wizji i mądrości przypisywanych biblijnej postaci samego Henocha. Istnieje kilka różnych wersji księgi, więc do wcześniej wymienionej, dołączyć należy Słowiańską Księgę Henocha.

Istotne jest też zrozumienie, że Księga Henocha nie jest częścią kanonu Biblii w większości współczesnych wyznań chrześcijańskich, choć istnieją odniesienia do Henocha w niektórych tekstach biblijnych, jak np. w Liście Judasza.

Opinie na temat tego, czy Księga Henocha odzwierciedla prawdę, są podzielone i często zależą od perspektywy religijnej lub naukowej. Dla niektórych jest ona uznawana za tekst niezwykle inspirujący, który może zawierać ważne nauki duchowe oraz etyczne, natomiast inni mogą podchodzić do niej sceptycznie i uważać, że zawarte w niej opowieści są mityczne lub symboliczne.

Ocena prawdziwości Księgi Henocha może być trudna, ponieważ jej treść skupia się na aspektach duchowych i mistycznych, które nie zawsze muszą i jak wizje, nie zawsze powinny być interpretowane dosłownie. Ponadto, jako że nie istnieją oryginalne manuskrypty Księgi Henocha, a jedynie późniejsze kopie, to trudno również jest jednoznacznie ustalić, jak wyglądała jej pierwotna forma. Ostateczna ocena prawdziwości i znaczenia Księgi Henocha pozostaje więc w dużej mierze kwestią osobistych przekonań, wiary i interpretacji. Dla niektórych może być ona ważnym źródłem duchowej inspiracji, podczas gdy dla innych może stanowić jedynie interesujący fragment starożytnej literatury, ale jedno warto zaznaczyć, iż czyta się ją z dużym zainteresowaniem, szczególnie rozszerzone wydanie połączone z Księgą Gigantów.

Bogdan Feręc

Photo by Ben White on Unsplash

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Ponowny wzrost iloś
Wymagany jest środe

Irlandzka trasa koncertowa Dory Goli: Galway - 13 kwietnia, Clare - 27 kwietnia, Wicklow - 18 maja, Limerick - 31 maja.

Bilety są już dostępne na stronach internetowych Monroe's Galway, Port Duggans, The Whale Theatre, Upstairs at Dolan's i przy wejściach. Zapraszamy!!!

Irlandzka trasa koncertowa Dory Goli: Galway - 13 kwietnia, Clare - 27 kwietnia, Wicklow - 18 maja, Limerick - 31 maja.

Bilety są już dostępne na stronach internetowych Monroe's Galway, Port Duggans, The Whale Theatre, Upstairs at Dolan's i przy wejściach. Zapraszamy!!!