Koszty utrzymania wpływają na stan oszczędności

Jak wykazał Bank of Ireland w swoim najnowszym badaniu, w Irlandii oszczędza się coraz mniej pieniędzy, a dzieje się tak za sprawą wyższych kosztów utrzymania.

Sytuacja odmienna jest teraz od tej z pandemii koronawirusa, bo ówcześnie poziom oszczędności wzrastał, a teraz wskaźnik inwestycji oraz oszczędności spadł do najniższego poziomu, jaki notowano od początku prowadzenia takich badań. Mieszkańcy Irlandii obawiają się najbardziej inflacji, co odzwierciedla wskaźnik poziomu oszczędności, a ten obniżył się w trzecim kwartale roku o 3 punkty procentowe do 87.

Aktualnie w kraju już 30% mieszkańców obawia się o koszty utrzymania, a jeszcze w pierwszych miesiącach tego roku było to 17%, więc wzrost jest wyraźny.

Kevin Quinn – główny strateg Bank of Ireland ds. inwestycyjnych powiedział, że obecna sytuacja pod względem kosztów, jest jedną z najważniejszych w okresie ostatnich 72 miesięcy, a i wpływa na zachowania konsumentów wobec oszczędzania i inwestowania. W obu przypadkach nie mówi się już o zabezpieczeniu na przyszłość, a wyłącznie o potrzebach bieżących. Ludzie wg Quinna zrozumieli też już, że siła nabywcza pieniądza wyraźnie spadła, a i stale maleje, więc to też jest powodem do odwracania trendu oszczędnościowego i skupieniu się na aktualnych wydatkach.

Wyraźnie spadło zainteresowanie inwestowaniem i w tym zakresie mówi się o wielu formach, jakie dostępne są na irlandzkim rynku, a 38% badanych uznało, że nie będzie teraz w nic lokować swoich pieniędzy, a przynajmniej będzie to robić w znacznie mniejszym stopniu.

Obawy wyrażają też osoby, które myślą o emeryturach, bo znacznie większa grupa z nich stwierdziła, że nie mają już pewności, iż po zakończeniu pracy, emerytura pod względem finansowym przebiegać będzie spokojnie i nie będą mieli znaczących problemów z utrzymaniem.

Bogdan Feręc

Źr: Independent

Udostępnij:
ZNAJDŹ NAS:
Irlandia musi mieć
Dodatek opałowy pow