Jak rozliczyć podatki od kryptowalut

W Polsce mamy bardzo przyjazne przepisy podatkowe dotyczące rozliczania kryptowalut. Rozliczenie należy przeprowadzić w ramach rocznej deklaracji PIT-38.

Zasady rozliczania kryptowalut w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych są takie, że przychód z transakcji walut wirtualnych należy traktować jako przychód z kapitałów pieniężnych (art. 17 ust. 1 pkt 11). Rozliczenie podatku od kryptowalut można więc porównać do zasad rozliczania przychodów z akcji, z tym jednak wyjątkiem, że dochód ze zbycia kryptowalut nie można łączyć z innymi z tytułu kapitałów pieniężnych takich jak koszty nabycia udziałów.

Stawkę podatkową określa art. 30b ustawy o PIT, zgodnie z którym od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia walut wirtualnych podatek wynosi 19% uzyskanego dochodu. Należy podkreślić, że dochodem jest różnica między sumą przychodów, jaka została uzyskana z tytułu zbycia kryptowalut, a kosztami uzyskania przychodu. Oznacza to, że przychód może zostać przez podatnika pomniejszony zarówno o wydatki jakie poniósł w związku z nabyciem waluty wirtualnej, jak i koszty związane z jej zbyciem. Przykładowo takimi kosztami może być prowizja czy cena nabycia. Ważne jest jednak prawidłowe udokumentowanie takich wydatków (np. wyciągiem z giełdy).

Warto podkreślić, że obowiązek złożenia zeznania dotyczy nie tylko osób, które uzyskały przychody z tytułu zbycia kryptowalut. Ma on także związek z tymi, którzy ich nie osiągnęli, ale ponieśli w danym roku kalendarzowym wydatki na zakup kryptoaktywów. Transakcje kryptowalutowe należy wykazać w rocznej deklaracji PIT-38. Są one obłożone podatkiem 19% i należy je zakwalifikować jako przychód ze źródeł kapitałów pieniężnych. Występuje przy tym zwolnienie z podatku VAT oraz PCC.

– W Polsce mamy bardzo przyjazne przepisy dotyczące rozliczania kryptowalut – mówi w rozmowie z MarketNews24 Bartosz Milczarek, CEO Cryptiony R&D sp. z o.o. – Takiego rozliczenia musimy dokonać także w przypadku wymiany waluty wirtualnej na towar, usługę lub prawo majątkowe inne niż waluta wirtualna.

Rozliczenia wszystkich transakcji kupna i sprzedaży kryptowalut należy wykazać w rocznej deklaracji PIT-38 w sekcji E. Co ważne, podatnik nie ma obowiązku rozliczania zaliczek w trakcie roku podatkowego. Natomiast wskazując czas, w którym podatnik powinien ująć podatkowo zbycie kryptowalut należy podkreślić, że termin na złożenie zeznania podatkowego ma on do dnia 30 kwietnia następnego roku (ponieważ w 2023 r. tego dnia jest sobota, to termin ulega przesunięciu na 2 maja).

Należy rozliczyć również transakcje regulowania takich zobowiązań, jak zaciągnięta pożyczka w polskiej walucie, która jest spłacana w wirtualnej walucie.

– Przyjazne przepisy polegają na tym, że niektóre zdarzenia związane z obrotem na rynku kryptowalut nie podlegają w Polsce opodatkowaniu, a przykładem są transakcje krypto-krypto –  wyjaśnia B.Mielczarek ze startupu Cryptiony R&D. – Takie transakcje są opodatkowaniu np. w Wielkiej Brytanii.

Dla celów podatkowych nie ma więc znaczenia rodzaj kryptowaluty – koszty poniesione z tytułu zakupu jednej krypto waluty można rozliczać w deklaracji PIT z przychodem ze sprzedaży innej.

Źr:

Photo by Pierre Borthiry – Peiobty on Unsplash

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Kiedy dźwięk jest
Krzysztof Ciecióra: