Irlandia złożyła pierwszy wniosek o płatność w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności

Minister ds. wydatków publicznych, realizacji i reform NPR Paschal Donohoe poinformował, że Irlandia złożyła swój pierwszy wniosek o płatność w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF). 

Irlandia otrzyma około 914 mln euro w ramach krajowego planu odbudowy i odporności (NRRP) finansowanego przez RRF. Ogólnym celem irlandzkiego NRRP jest przyczynienie się do zrównoważonych, sprawiedliwych, ekologicznych i cyfrowych wysiłków na rzecz odbudowy w sposób, który uzupełnia i wspiera szerzej zakrojone wysiłki rządu na rzecz odbudowy.

Przydział RRF zostanie wypłacony Irlandii w ratach, a płatności w ramach tego instrumentu opartego na wynikach jest uzależniona od terminowej realizacji celów pośrednich i docelowych przez każdy odpowiedzialny departament oraz od dostarczenia potwierdzających dowodów w tym zakresie. Ten pierwszy wniosek o płatność dotyczy 36 celów pośrednich i 5 celów bezpośrednich, a jego kwota wynosi 324 mln euro.

Należą do nich inwestycje w miejsca pracy i umiejętności poprzez program praktyk zawodowych, rozpoczęcie prac modernizacyjnych w ramach Programu Modernizacji Energetycznej Budynków Sektora Publicznego, podpisanie umowy na budowę rządowego centrum danych, podłączenie szkół do szerokopasmowej sieci internetowej i prace nad umożliwieniem przyszłej elektryfikacji transportu publicznego w Cork.

Ten wniosek o płatność obejmuje również szereg reform, w tym reformę działań klimatycznych, rozwiązanie problemu przepaści cyfrowej poprzez nową strategię cyfrową dla szkół i zapewnienie uczniom znajdującym się w niekorzystnej sytuacji sprzętu ICT, zmniejszenie barier regulacyjnych dla przedsiębiorczości poprzez wprowadzenie „testu MŚP” do nowego prawodawstwa, a także pakiet reform w obszarach takich jak emerytury, mieszkalnictwo i opieka zdrowotna.

Minister z zadowoleniem przyjął złożenie przez Irlandię pierwszego wniosku o płatność w następstwie szeroko zakrojonej współpracy z Komisją w trakcie nieformalnego procesu współpracy. 

Minister Donohoe powiedział:

– Jestem zachwycony, że doprowadziliśmy realizację naszego krajowego planu na rzecz odbudowy i zwiększania odporności do etapu, w którym możemy formalnie złożyć nasz pierwszy wniosek o płatność w ramach unijnego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF). Jest to następstwem szerokiego zaangażowania departamentów całego rządu i Komisji Europejskiej w trakcie nieformalnego procesu współpracy. RRF stanowi główny filar europejskiego planu naprawy NextGenerationEU, którego celem jest zapewnienie pomocy finansowej państwom członkowskim w celu zwalczania gospodarczych i społecznych skutków pandemii Covid-19 oraz zwiększenia odporności gospodarki europejskiej na przyszłe wstrząsy. To konkretny symbol europejskiej solidarności.

Komisja dokona teraz oceny wniosku i prześle swoją wstępną ocenę osiągnięcia przez Irlandię celów pośrednich i końcowych wymaganych w przypadku tej płatności do Komitetu Ekonomiczno-Finansowego Rady Europejskiej.

Opr. Bogdan Feręc

Źr. Paschal Donohoe – Fine Gael

Fot. Paschal Donohoe TD

Udostępnij i skomentuj w mediach społecznościowych po przeczytaniu tekstu:
ZNAJDŹ NAS:
US top diplomat than
Od listopada niższe