Irlandia musi zmniejszyć zużycie energii

Tego wymaga od wyspy Unia Europejska, która jest zdania, że mieszkańcy kraju wciąż są zachłanni energetycznie, więc należy to zmienić i to bardzo szybko.

Ocena Unii Europejskiej wynika z jej najnowszej dyrektywy, która ustaliła nowe limity zużycia energetycznego w całym bloku, a z tej wiemy, że do 2030 roku Irlandia zobowiązana została do redukcji zużycia energii o ponad 12%.

Informację przedstawił gabinetowi minister środowiska, transportu i energetyki Republiki Irlandii Eamon Ryan, jak i zaprezentował szczegółowo całą dyrektywę oraz część dotyczącą bezpośrednio wyspy.

Co jednak istotne, nowa dyrektywa już doczekała się ostrej i gremialnej krytyki w całej niemal Unii Europejskiej, a nazywana jest zbyt drastycznym podejściem do kwestii energetycznej, która jest jednocześnie celem wysoko wymagającym.

W Irlandii, o ile ta zastosuje się do nowych wymogów, ilość zużywanej energii ogółem, powinna zmniejszyć się do końca tej dekady dokładnie o 12,6% w porównaniu do dokumentu z 2022 roku, więc stanie się to bardziej niż uciążliwe dla całego kraju.

Minister Ryan powiedział jednak, że można to osiągnąć i zaproponował, aby poprawić na wyspie efektywność energetyczną domów i zakładów pracy, co przyniesie duże korzyści społeczeństwu i całej gospodarce. Jak mówił dalej minister odpowiedzialny za energetykę w kraju, poprawa efektywności energetycznej da oszczędności dla domów oraz przedsiębiorstw, a to przełoży się również na zwiększenie konkurencyjności w zakresie ponoszonych kosztów na zakup energii elektrycznej i innych nośników energii.

Minister Eamon Ryan powiedział też Radzie Ministrów, że niższe zużycie energii przełoży się na zmniejszenie zużycia paliw kopalnych i poprawę jakości powietrza.

Szef resortu środowiska dodał, że o ile Irlandia nie wywiąże się z tego celu, więc do 2030 roku nie zmniejszy zużycia energii o prawie 13%, grozić jej to będzie wszczęciem przez Komisję Europejską postępowania administracyjnego, co wiąże się z karami finansowymi.

*

Irlandzki wojownik o czyste środowisko nie wspomniał jednak, jak wysokie będą koszty dla osób prywatnych i firm w ramach podnoszenia efektywności energetycznej.

Bogdan Feręc

Źr. Dept. of Environmental

Photo by Sixteen Miles Out on Unsplash

Udostępnij i skomentuj w mediach społecznościowych po przeczytaniu tekstu:
ZNAJDŹ NAS:
Pieniądze leżą na
Czy satelita spadnie