Irlandia doczekała się kolejnego podniesienia ratingu

Agencja Standard & Poor’s podniosła rating kredytowy Irlandii do najwyższego poziomu od czasu rozpoczęcia kryzysu finansowego, co daje jej m.in. możliwość pozyskiwania nowych inwestorów.

Aktualnie Irlandia oceniana jest w ratingu na poziomie „AA”, natomiast o perspektywach mówi się o sytuacji stabilnej, co stawia kraj w gronie państw emitentów długu państwowego o najwyższej jakości. W tym gronie są m.in. Francja, Belgia i Wielka Brytania.

Co ciekawe, Irlandia uzyskała też najwyższe oceny od 2019 roku, jakimi obdarowały ją wszystkie najważniejsze agencje ratingowe, w tym Moody’s, który ocenia wyspę na „Aa3”.

Ocena została podniesiona na podstawie poprawy wyników w zakresie zdolności kredytowych, co w konsekwencji pozwoli jej na utrzymanie niższych kosztów obsługi zaciąganych pożyczek, a jednocześnie może dać sygnał inwestorom, że kraj jest im przyjazny.

Głównym powodem podniesienia ratingu Irlandii mogły stać się jednak wyższe wpływy podatkowe, terminowa spłata odsetek i kwot bazowych zaciągniętych wcześniej kredytów, ale i oszczędności, jakie na swoich funduszach zgromadził rząd. Wszystko to, a w połączeniu ze zmianami w sektorze bankowym, poprawić miało zdolności kredytowe Irlandii, a w wyniku końcowym dać podniesienie oceny ratingowej.

Jak już wcześniej mówiono, w tym roku Irlandia, nie będzie musiała korzystać z żadnych pożyczek zagranicznych, gdyż ma wystarczająco dużo środków własnych, aby finansować działalność państwa.

Bogdan Feręc

Źr: Independent

Photo by Towfiqu barbhuiya on Unsplash

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS: