Gala Jubileuszowa 30. edycji Europejskich Dni Dziedzictwa „Połączeni dziedzictwem”

Europejskie Dni Dziedzictwa, to cykliczny projekt kulturalny, społeczny i edukacyjny obejmujący swoim zasięgiem 50 krajów – sygnatariuszy Europejskiej Konwencji Kulturalnej. W tym roku w Polsce wydarzenia pod znakiem EDD odbyły się już po raz 30. Z tej okazji, 7 grudnia w Teatrze Kamienica w Warszawie, będzie miała miejsce Gala Jubileuszowa Europejskich Dni Dziedzictwa „Połączeni dziedzictwem”.

Europejskie Dni Dziedzictwa, które zostały zapoczątkowane we Francji przez Radę Europy w 1985 r. i prowadzone jako wspólna inicjatywa Komisji Europejskiej i Rady Europy od 1999 r., umożliwiły obywatelom poznawanie kultury poprzez wydarzenia tematyczne. Stanowią one doskonałą okazję do odkrywania historii ludzi i miejsc, które przyczyniły się do ukształtowania kultury i dziedzictwa Europy.

Inicjatywa należy do najbardziej znanych wydarzeń kulturalnych w Europie. Ogólnoeuropejski charakter programu łączy mieszkańców Europy i odwołuje się do europejskiego wymiaru dziedzictwa kulturowego zapisanego w Europejskiej Konwencji Kulturalnej. W tym roku odbyło się aż 50000 wydarzeń, które miały na celu uznanie wartości wspólnego europejskiego dziedzictwa i potrzebę jego zachowania dla obecnych i przyszłych pokoleń.

Ogólnopolskim koordynatorem obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa jest Narodowy Instytut Dziedzictwa, który odpowiada także za promocję projektu w skali całego kraju. W ciągu kilku lat – przy wsparciu władz samorządowych, dziesiątek organizacji pozarządowych, setek organizatorów poszczególnych wydarzeń oraz mediów tradycyjnych i społecznościowych – powstała wyjątkowa formuła tego projektu.

W tym roku w Polsce już po raz 30. mogliśmy bezpłatnie zwiedzić najciekawsze zabytki w swojej okolicy oraz skorzystać z szerokiego wachlarza wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych. Podczas Europejskich Dni Dziedzictwa nawet niedostępne na co dzień zabytki wpuszczają w swoje mury gości, a uczestnicy licznych spotkań, prelekcji i warsztatów poznają historię i kulturę zarówno narodową, jak i regionalną czy lokalną.

Tegoroczna, jubileuszowa edycja Europejskich Dni Dziedzictwa odbyła się pod hasłem „Połączeni dziedzictwem” i nawiązywała do podpisanej przez Polskę Konwencji Ramowej Rady Europy o wartości dziedzictwa kulturowego dla społeczeństwa (tzw. Konwencja FARO). Szczególną uwagę zwrócono na zagrożone dziedzictwo kulturowe Ukrainy, stąd też w całej Polsce organizowane były wydarzenia podkreślające polsko-ukraińskie dziedzictwo kulturowe. Przez dwa weekendy września, w całej Polsce, odbyło się ponad 1200 wydarzeń o charakterze artystycznym i naukowym, w których uczestniczyło około 200 tysięcy osób. Nie brakowało wystaw, koncertów, pokazów, spacerów, rajdów, festynów i wielu innych, emocjonujących przedsięwzięć, które na długo pozostaną w pamięci wszystkich osób, które wzięły w nich udział.

Każdej edycji EDD towarzyszy temat przewodni. Do tej pory Europejskie Dni Dziedzictwa w Polsce odbywały się pod takimi hasłami, jak np.: „Krajobraz dziedzictwa – dziedzictwo krajobrazu”, „Niepodległa dla wszystkich” czy „Smaki dziedzictwa”.

Uroczysta Gala będzie okazją do podsumowania dotychczasowej pracy, podziękowań oraz integracji organizatorów i koordynatorów wojewódzkich EDD. Podczas spotkania zostaną również przekazane wyróżnienia najbardziej zaangażowanych lokalnych organizatorów Europejskich Dni Dziedzictwa w Polsce.

Jubileuszową Galę Europejskich Dni Dziedzictwa uświetni występ chóru dziewczęcego Poznańskiej Szkoły Chóralnej im. Jana Kurczewskiego, pod dyrekcją Anny Michalak. Zespół jest laureatem wielu nagród w kraju i za granicą. Brał udział w licznych festiwalach i konkursach. Od tego roku do chóru dołączyły uczennice z Ukrainy. Stąd uczestnicy koncertu będą mogli usłyszeć również ukraińskie melodie ludowe wykonane przez solistkę Darię Dubyninę. Obok Darii wystąpi również z repertuarem polskim Kornelia Sikorska – solistka chóru dziewczęcego.

30. edycja Europejskich Dni Dziedzictwa była objęta Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości.

Europejskie Dni Dziedzictwa są objęte patronatem Polskiego Radia S.A.

Więcej informacji na:

Strona www: nid.pl

Facebook: https://pl-pl.facebook.com/zabytek

Twitter: https://twitter.com/NarIDpl

Instagram: https://www.instagram.com/nid.pl

Źródło informacji: NID

Zdj: Narodowy Instytut Dziedzictwa/R. Gradziński – archiwum MGOK Zawichost

Udostępnij i skomentuj w mediach społecznościowych po przeczytaniu tekstu:
ZNAJDŹ NAS:
Rząd chce przenieś
Zużycie prądu prze