Eir ukarany grzywną. Będzie zwracać pieniądze klientom

Komisja ds. Regulacji Łączności ComReg w ramach wynegocjowanej ugody nałożyła na Eir Limited karę za nadmierne obciążanie klientów opłatami.

Jak ustalono w toku postępowania wyjaśniającego, zbyt wysokimi opłatami mogło zostać obciążonych nawet 76 000 klientów firmy Eir, co może skutkować zwrotem 6,7 mln €. Jak zapisano w ugodzie pomiędzy ComReg a Eir, to usługodawca zidentyfikować ma osoby, które obciążył wyższymi rachunkami i powiadomić ich, że doszło do takiej sytuacji, a następnie naprawić szkodę.

Działania skupić się mają na klientach, którzy zostali nieprawidłowo obciążeni, przede wszystkim z powodu problemów na kontach klientów, ale też w tych przypadkach, kiedy klient zażądał zaprzestania świadczenia usług, a Eir nie zrealizował żądania. Zwrotu nadpłat mogą spodziewać się również klienci Eir, którzy obciążani byli przedwcześnie lub zaprzestali wnoszenia opłat, gdy rozwiązanie umowy wiązało się z karą finansową.

Wg ComReg Eir rozpoczął już proces identyfikowania klientów, w których przypadku doszło do naruszeń i podejmie kroki, aby pieniądze trafiły na konta poszkodowanych w trybie natychmiastowym. Operator telekomunikacyjny wdrożyć ma również w przyszłości procedury, które chronić będą klientów przed takimi działaniami, a powinny się to stać do końca tego roku.

Kara w wysokości 2,45 mln € nałożona została za łącznie 26 naruszeń, a te miały miejsce w latach 2015, 2017 i 2018, ale chodziło też o przypadki z od czerwca 2018 do marca 2019 roku oraz od września 2019 do września 2020 roku.

W oświadczeniu ComReg czytamy:

– Informacje uzyskane w ramach dochodzeń wykazały incydenty, w których rachunki klientów zostały zawyżone przez Eircom i ubiegali się o zwrot zawyżonej opłaty. Jednakże ComReg był również zaniepokojony faktem, że Eircom obciążył znacznie więcej klientów, którzy nie zidentyfikowali nadmiernego obciążenia i niepomyślnie zakwestionowali nadmierne obciążenie rachunkami z Eircom.

Eir potwierdza, iż rozpoczął już proces identyfikowania osób poszkodowanych, natomiast wypłaty rozpocznie trybie natychmiastowym, a zwrot kosztów wszystkim obciążonym ponad miarę nastąpi w najkrótszym możliwym czasie.

W informacji operatora Eir znalazło się następujące stwierdzenie:

– Eir bez zastrzeżeń przeprasza każdego klienta, którego zidentyfikowaliśmy w ramach przeglądu, jako nieumyślnie i nieprawidłowo obciążonego, a jednocześnie zobowiązuje się do aktywnego przetwarzania wszelkich zwrotów, które mogą zostać zidentyfikowane. W ramach swojego zaangażowania w poprawę obsługi klienta i rozwiązanie problemów z dotychczasowymi procesami rozliczeniowymi Eir przeprowadzi również gruntowny przegląd obecnych praktyk rozliczeniowych, aby zapewnić ich skuteczność. Firma Eir zaangażowała niezależnego audytora, aby zweryfikował zarówno historię, jak i przyszłe wnioski o zwrot nadpłaconych kwot.

Bogdan Feręc

Źr: RTE

Fot: Google Maps

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS: