Dostępność informacji jest dobrem publicznym

Wesprzyj naszą pracę na Go Fund Me. Dziękujemy!

Należy powstrzymać degradację Służby Informacji Obywatelskiej powiedziała szefowa Partii Pracy.

Po wyemitowaniu Liveline w czwartek, 1 września, podczas którego omawiano konsolidację Biura Informacji Obywatelskiej, liderka Partii Pracy i posłanka z Dublin Bay South Ivana Bacik ponowiła swoje apele o wstrzymanie dalszych działań w zakresie ograniczenia usługi informacyjnej.

Posłanka Bacik powiedziała:

– Jestem zaniepokojona i rozczarowana bieżącymi wiadomościami o zamknięciu i konsolidacji Biura Informacji Obywatelskiej w Irlandii. Wiadomość o zamknięciu usługi w Malahide jest następstwem innych zamknięć, takich jak zamknięcie kilka miesięcy temu Centrum Informacji Obywatelskiej Rathmines w moim okręgu wyborczym Dublin Bay South. W Rathmines budynek, w którym mieści się Centrum, był od jakiegoś czasu na sprzedaż. Wielu z nas miało jednak nadzieję, że nie będzie to oznaczać całkowitego usunięcia usługi ze społeczności. W czerwcu ubiegłego roku odbyłam publiczne spotkanie na ten temat w Rathmines, wraz z lokalnymi mieszkańcami i Cllr. Mary Freehill, od kilku miesięcy prowadzę też kampanię na rzecz odwrócenia tego zamknięcia. Wzywam inne zainteresowane społeczności do pójścia w te ślady. Obawiamy się, że te zamknięcia są częścią szerszego planu konsolidacji usług fizycznych i przeniesienia większości usług do programu online. Chociaż internetowy Serwis Informacji Obywatelskiej jest pomocnym źródłem informacji dla wielu osób, zamknięcie usług świadczonych osobiście ma szkodliwy wpływ na wiele osób, w tym na osoby, które nie są w stanie korzystać z komputera lub Internetu. Grupy, na które wywierany jest nieproporcjonalny wpływ, obejmują niektóre osoby starsze, osoby z pewnymi niepełnosprawnościami, osoby z trudnościami w zakresie umiejętności czytania i pisania oraz osoby bez umiejętności informatycznych. Widzieliśmy już, że te negatywne skutki wystąpiły podczas tymczasowego zamknięcia usług osobistych z powodu Covid-19. Trwałe zamykanie innych miejsc to smutny trend dla wszystkich dotkniętych społeczności; bez tego ważnego zasobu mają się gorzej. Ważne jest, aby wszyscy ludzie mieli dostęp do bezstronnych i bezpłatnych porad, rzecznictwa i informacji na temat usług socjalnych. Uprawnienie to musi zostać rozszerzone na wszystkich, niezależnie od możliwości dostępu do Internetu czy dojazdu do centrum miasta. Uznaje się, że przejście na usługi online jest nieuniknione; dla wielu osób taka zmiana jest bardzo mile widziana. Jednak przejście nie może pozostawić nikogo w tyle. Niedawne zamknięcie urzędów pocztowych w całym kraju, groźba usunięcia usług bankowych dla społeczności oraz zamknięcie Biur Informacji Obywatelskiej wzbudza ogromne zaniepokojenie wielu ludzi. Wyemitowany program stanowił pozytywny krok w kierunku ogólnokrajowej rozmowy na temat znaczenia służby publicznej. Pochwalam wszystkich, którzy wnieśli swój wkład, a w szczególności tych wolontariuszy, którzy dołączyli do mnie w naszej kampanii Dublin Bay South. Wzywam Ministra Ochrony Socjalnej i Radę Informacji Obywatelskiej do zastanowienia się nad zamknięciem usług bezpośrednich i nawiązania współpracy z tymi, którzy teraz to tracą. Bezstronna informacja o usługach społecznych jest dobrem publicznym i powinna być dostępna dla wszystkich.

Bogdan Feręc

Źr: Labour Party

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Zła pogoda zacznie
„Podwyżka wynagro

Irlandzka trasa koncertowa Dory Goli: Galway - 13 kwietnia, Clare - 27 kwietnia, Wicklow - 18 maja, Limerick - 31 maja.

Bilety są już dostępne na stronach internetowych Monroe's Galway, Port Duggans, The Whale Theatre, Upstairs at Dolan's i przy wejściach. Zapraszamy!!!

Irlandzka trasa koncertowa Dory Goli: Galway - 13 kwietnia, Clare - 27 kwietnia, Wicklow - 18 maja, Limerick - 31 maja.

Bilety są już dostępne na stronach internetowych Monroe's Galway, Port Duggans, The Whale Theatre, Upstairs at Dolan's i przy wejściach. Zapraszamy!!!