Dodatkowe pieniądze dla rodzin

Jeżeli rząd spełni swoje obietnice, a sugeruje, że tak się stanie, rodziny z dziećmi doczekają się podwyżki świadczeń wypłacanych w ramach zasiłków rodzinnych.

Wynika to z rozpoczętych właśnie rozmów budżetowych, a premier Leo Varadkar zobowiązał się, że rząd zniweluje ubóstwo wśród dzieci, do czego przyczyni się szereg środków, jakie pojawią się w ustawie budżetowej na 2024 rok. Z informacji przekazywanych przez rząd wiemy, iż podniesienie podstawowej stawki zasiłku rodzinnego będzie miało wpływ na 1,2 miliona dzieci w całej Irlandii, więc około 650 000 rodzin.

Głównymi beneficjentami staną się rodziny o niskich dochodach, więc otrzymają zasiek rodzinny podwyższony przypuszczalnie o 10 € miesięcznie, a do tego dyskutuje się jednorazową dodatkową wypłatę miesięcznego zasiłku rodzinnego, jako ukierunkowaną płatność w ramach wsparcia rodzin z dziećmi.

Podniesienie stawki zasiłku rodzinnego kosztować będzie w takim przypadku Skarb Państwa ok. 150 mln €, jednak źródła rządowe dodają, iż stanie się wsparciem dla wszystkich rodzin w kraju, bo zyskają nawet te, które nie kwalifikują się do niektórych form dopłat rządowych. Zwiększony ma być również zasiłek na dziecko pozostające na utrzymaniu i zasiłek dla pracujących rodzin.

Jak powiedziała minister ochrony socjalnej Heather Humphreys wolą premiera, jej i ministrów z Fine Gael jest, aby zlikwidować ubóstwo wśród dzieci, a pomocą w tym będzie przyszłoroczny budżet. O czym jednak należy pamiętać, to rząd Fine Gael i Labour Party w latach 2010 – 2014 zadecydował o obniżeniu zasiłku rodzinnego do 130 €, a wynosił on wówczas 166 €.  

Ważne jest również, iż rząd rozważa jednocześnie zwiększenie i wprowadzenie innych środków oraz dopłat na dzieci, w tym bezpłatnych podręczników szkolnych dla szkół średnich, rozwój programu gorących posiłków, ale też rozszerzenie urlopów rodzicielskich.

W ramach wsparcia dla rodzin taoistach Leo Varadkar powołał do życia w swoim departamencie Biuro Programowe ds. Ubóstwa i Dobrostanu Dzieci, a propozycje zmian objęły kilka obszarów, w tym wsparcie dochodów rodzin, nauki wczesnej i opieki nad dziećmi, obniżanie kosztów edukacji, wychodzenie z bezdomności rodzinnej, zdrowia publicznego oraz zwiększenie udziału młodych ludzi żyjących w ubóstwie w kulturze i sztuce.

Premier Leo Varadkar powiedział:

– Wyeliminowanie ubóstwa dzieci jest podstawową ambicją tego rządu. Biorąc pod uwagę zaangażowanie rządu w ograniczanie ubóstwa dzieci, dopilnuję, aby budżet odzwierciedlał nasze ambicje dotyczące dzieci.

Bogdan Feręc

Źr: Independent

Photo by Imelda on Unsplash

Udostępnij i skomentuj w mediach społecznościowych po przeczytaniu tekstu:
ZNAJDŹ NAS:
Poland ready to tack
Pogłębia się kryz