Czy Rosja będzie uznana za państwo terrorystyczne?

Centroprawicowa Europejska Partia Ludowa w Parlamencie Europejskim przygotowała rezolucję, której zatwierdzenie rekomendować ma europosłom, a dotyczy uznania Federacji Rosyjskiej za państwo terrorystyczne.

To nie wszystko, co ostatnio dzieje się w PE, bo i grupa Renew Europe, a także Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy przygotowują podobne dokumenty, więc może się wydawać, że jest jedynie kwestią czasu, iż taka petycja uzyska poparcie europejskich posłów. Debata w tej sprawie zaplanowana została na dzisiaj, więc i dzisiaj pojawić się mają wszystkie propozycje poszczególnych frakcji reprezentowanych w Parlamencie Europejskim, a przewiduje się, iż zostaną one na pewnym etapie posiedzenia połączone w jedną oficjalną rezolucję PE.

Jeżeli propozycja uzyska większość, Rosja formalnie uznawana będzie przez Parlament Europejski, jako kraj terrorystyczny, co w drastyczny sposób ograniczyć możliwość współpracy państw unijnych z Federacją Rosyjską, chociaż należy podkreślić, iż taki dokument ma wyłącznie wagę symboliczną i nie jest wiążący.

Komentatorzy dodają, iż po przyjęciu rezolucji, państwa UE współpracujące z Rosją, mogą spotkać się natomiast z niepochlebnymi opiniami państw, które rezolucję przyjęły i ją respektują.

Wszystkie dokumenty, jakie zostaną przedstawione dzisiaj w Parlamencie Europejskim, dotyczyć mają oskarżeń wobec Rosji, iż dokonuje umyślnych oraz masowych zbrodni na mieszkańcach Ukrainy, atakuje ludność cywilną, prowadzi nieprzerwane ataki na infrastrukturę cywilną, dopuszcza się uprowadzeń, stosuje tortury, przemoc seksualną i dopuszcza się przestępstw seksualnych, ale i stosuje przymusowe deportacje.

Europejska Partia Ludowa w niżej wymieniony sposób argumentuje swój wniosek:

– Takie brutalne planowane akcji terrorystycznych Sił Zbrojnych Rosji na Ukrainie nie mają znaczenia militarnego i są przeprowadzane wyłącznie w celach terrorystycznych, zaaranżowane przez reżim Putina, przy użyciu istniejącej machiny państwowej Federacji Rosyjskiej i wykonywane przez regularne i nieregularne struktury wojskowe, w które zaangażowane są osoby z przeszłością kryminalną oraz zagraniczni najemnicy. Akty te nie są jednorazowymi przypadkami dokonanymi przez zbuntowane elementy rosyjskich Sił Zbrojnych, ale zamiast tego są zaprojektowane i przeprowadzone z konkretnym zamiarem terroryzowania ludności ukraińskiej.

W tekście rezolucji podkreślono, iż powstała ona na podstawie informacji o przynajmniej 34 000 zbrodni wojennych, jakich dokonała Rosja na Ukrainie, powodując w ten sposób cierpienie milionów ludzi, a i wywołując kryzys migracyjny w Europie.

W rezolucji znalazł się również taki oto akapit:

– Celem takich terrorystycznych działań reżimu Putina jest stłumienie oporu Ukraińców, zmuszenie ich do zaakceptowania braku alternatywy dla okupanta i wyrażenia zgody na nielegalną próbę aneksji czasowo okupowanych terytoriów Ukrainy.

Europejska Partia Ludowa wzywa wszystkie kraje członkowskie do przyjęcia tej rezolucji, ale i wzywa społeczność międzynarodową, aby dołączyła do wniosku i podpisała się pod dokumentem.

To nie wszystko, co omawiane będzie na dzisiejszym posiedzeniu PE, ponieważ centroprawicowi posłowie chcą też, oprócz uznania Rosji państwem terrorystycznym, aby skonfiskować wszelkie zamrożone aktywa finansowe Federacji, co stało się w ramach unijnych sankcji, by te po zakończeniu wojny użyte zostały do odbudowy Ukrainy. I tutaj nie ma zbyt dużego oporu parlamentarzystów, chociaż nie jest jeszcze jasne, czy wniosek uzyska odpowiednią większość i kiedy zostanie przyjęty. Przede wszystkim Parlament Europejski nie otrzymał jeszcze odpowiedzi w zakresie zapytań prawnych, jakie zadał już wcześniej, a warto zaznaczyć, że pomysł ten pojawił się kilka miesięcy temu.

Europejska Partia Ludowa chce jednocześnie i wzywać będzie parlamentarzystów do wszczęcia niezależnego śledztwa w zakresie rzekomych zbrodni wojennych na Ukrainie, ale i powołania międzynarodowego trybunału, a ten zajmie się osądzeniem osób odpowiedzialnych za wywołanie wojny i odpowiedzialnych za zbrodnie na narodzie Ukrainy.

Są też propozycje radykalne, a te mają wzywać do stopniowego ograniczania stosunków dyplomatycznych Unii Europejskiej z Federacją Rosyjską, a mówi się też, że w konsekwencji „do ich całkowitego zerwania”, co łączyć ma się z wydaleniem rosyjskich ambasadorów ze wszystkich państw należących do Unii Europejskiej.

Renew Europe, czyli blok, do którego należy m.in. Fianna Fáil, nie jest aż tak daleki w swojej propozycji, a mówi o uznaniu Rosji, jako „państwa stosującego środki terrorystyczne”.

Obecne prace i debata doprowadzić ma do ostatecznego głosowania rezolucji, a to zaplanowane zostało już na wtorek 22 listopada tego roku. Wynik głosowania ogłoszony ma być dzień później, czyli w środę.

Bogdan Feręc

Źr: EuroNews

Photo by Emmanuel Burdin on Unsplash

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Nie ma utrudnień w
To pocisk ukraiński