Czeka nas kolejna nadwyżka budżetowa?

Rząd zaktualizuje prognozy gospodarcze i budżetowe na ten rok 18 kwietnia, a wtedy dowiemy się, czy wpływy do państwowej kasy ponownie będą wyższe, więc doczekamy się kolejnej nadwyżki w dochodach państwa.

W pierwszych trzech miesiącach tego roku Revenue udało się zebrać 19,7 mld € z podatków, co oznacza, że o 15% więcej, niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wydaje się więc, że rosnące wpływy budżetowe, dadzą w tym roku kolejną nadwyżkę budżetową, a jak dodają urzędnicy skarbowi, są przekonani, iż uda się w tym roku zebrać znacznie więcej, niż było to rok temu.

O ile tak się stanie, minister finansów Michale McGrath ma już pomysł na wykorzystanie tych pieniędzy, więc przesunie je do funduszy długoterminowych, co pomoże w pokryciu kosztów przyszłych emerytur. Tym samym nadwyżka podatkowa, nie będzie wydawana na bieżąco, aby wspierać mieszkańców Irlandii w okresie kryzysu kosztów utrzymania, a w niedookreślonej przyszłości.

Minister Michael McGrath stwierdził:

Dane potwierdzają silną dynamikę naszej gospodarki w pierwszym kwartale roku. Siła podatku dochodowego pokazuje, że rynek pracy pozostaje odporny, podczas gdy wpływy z podatku VAT sugerują, że wydatki konsumpcyjne pozostają dość solidne. Po raz kolejny wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zaskoczyły pozytywnie, chociaż moi urzędnicy szacują, że około połowa podatku od osób prawnych raczej nie będzie trwała. Oczywiście ważne jest, aby nieoczekiwane wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych nie były wykorzystywane do finansowania wydatków stałych.

Minister dodał, iż starać się teraz będzie o zgodę rządu, żeby pieniądze z nadwyżki przekazane zostały na fundusze rezerwowe, w tym na fundusz „Deszczowy dzień”, gdzie już teraz znajduje się ok. 6 mld €. Maksymalna kwota, jaka może znaleźć się na tym funduszu to 8 mld €, więc niewiele już brakuje, by został on wypełniony do końca.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w I kwartale roku wyniosły 3,2 mld €, więc przekroczyły te z 2022 roku o 71%, a może to wynikać ze wcześniej składanych deklaracji podatkowych, uważają pracownicy Revenue. Urzędnicy skarbowi nie są jednak całkowicie pewni, czy tempo wzrostu wpływów podatkowych zostanie utrzymane, gdyż wiele firm może dokonywać szybkiego opodatkowania, aby uniknąć odprowadzania danin na nowych zasadach, więc w uogólnionej stawce w państwach OECD w wysokości 15%, a nie 12,5%.

Wpływy z podatku dochodowego wyniosły w kraju 7,4 mld €, więc w tym przypadku mamy wzrost o 8,1%, natomiast wpływy z podatku od towarów i usług zamknęły się kwotą pierwszego kwartału na poziomie 6,8 mld €, co daje wzrost o 16% w skali jednego roku. Nieznacznie spadły natomiast wpływy z akcyz i podatków drogowych, co nawiasem mówiąc, było przez Departament Finansów oczekiwane i ma związek z obniżkami akcyzy przez rząd.

W ujęciu ogólnym Skarb Państwa odnotował w trzech pierwszych miesiącach roku deficyt w wysokości 2,1 mld €, a stało się to głównie z powodu przekazania 4 mld € na fundusz „Deszczowy dzień”, co miało miejsce w lutym 2023 roku. Ogólne przychody kraju w skali brutto wyniosły 24,9 mld €, czyli wzrosły o 4,6% rok do roku.

Bogdan Feręc

Źr: Independent

Photo by Lena Balk on Unsplash

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Niestabilny wzrost s
Okupacja mieszkań s