Cork narażone na poważne powodzie

Badanie, zlecone przez Radę Miasta Cork, zostało przeprowadzone przez KPMG Future Analytics w celu zidentyfikowania zagrożeń klimatycznych dla Cork i wpływu, jakie mogą stanowić dla mieszkańców tego miasta.

Z nowego wynika, że ​​w mieście Cork coraz częstsze będą poważne powodzie, susze i fale upałów, dlatego podjęcie działań mających na celu ograniczenie ich skutków poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych ma kluczowe znaczenie. Wykorzystując rządowe prognozy dotyczące klimatu Irlandii do 2050 r., badanie ujawniło, że zdarzenia te będą coraz częstsze i poważniejsze oraz będą powodować coraz wyższe straty, uszkodzenia budynków, a także dróg.

Z badania wynika jednocześnie, że ​​doprowadziłoby to do zwiększonej presji na służby ratunkowe i ograniczenia w dostawach wody.

W raporcie wskazano burze jako najczęstszy rodzaj zagrożenia klimatycznego, które wpływać może na drugie co do wielkości miasto w kraju. Silne wichury były już przyczyną prawie 29% zdarzeń klimatycznych w latach 1987–2022, następnie powodzie podczas wylewu rzek – 24,5%, a powodzie wywołane pływami – 13,2%.

Urząd Robót Publicznych (OPW) oszacował , że szkody spowodowane przez powodzie rzeczne w 2009 r. dały koszt na poziomie 90 mln €.

W badaniu ostrzeżono również, że biorąc pod uwagę spodziewany wzrost liczby osób starszych w mieście, większa będzie również liczba tzw. osób bezbronnych, które są bardziej wrażliwe na zagrożenia klimatyczne, zwłaszcza fale upałów. Z badania dowiadujemy się też, że ​​w miarę częstszego występowania zjawisk pogodowych osoby, które wcześniej nie doświadczyły powodzi, mogą zostać na nie narażone. Co więcej, nowe badania przeprowadzone przez University College Cork na zlecenie władz lokalnych wykazały, że zużycie energii w gospodarstwach domowych i emisje pochodzące z transportu drogowego odpowiadają za dwie trzecie emisji gazów cieplarnianych w mieście.

Badanie „Modelowanie i mapowanie przestrzenne podstawowych emisji miasta Cork” ujawniło, że miasto co roku uwalnia do powietrza prawie milion ton gazów cieplarnianych. Z tego wynika, że prywatne i publiczne zasoby mieszkaniowe miasta, liczące 78 856 domów, odpowiadają za 34% emisji wytwarzanych w mieście, podczas gdy transport drogowy, zwłaszcza samochody, odpowiada za 29%.

Odnotowano, że liczba samochodów w mieście wynosiła 410 na 1000 osób, czyli nieco poniżej średniej krajowej wynoszącej 450 samochodów na 1000 mieszkańców. Do najbardziej zatłoczonych dróg i czarnych punktów w mieście zaliczono South Ring, N8 i Anglesea Street.

Badanie wykazało również, że średnia ocena BER dla mieszkania domowego wynosiła C1, przy czym 58% zasobów mieszkaniowych miało BER na poziomie C3 lub wyższym. Budynki komercyjne i przemysłowe odpowiadają za kolejne 22% emisji gazów cieplarnianych w Cork, usługi publiczne za 7%, rolnictwo i rybołówstwo za 6% oraz odpady 2%.

Bogdan Feręc

Źr. RTE

Photo by Jamie O’Sullivan on Unsplash

Udostępnij i skomentuj w mediach społecznościowych po przeczytaniu tekstu:
ZNAJDŹ NAS:
UE przeszkadzają ni
Koniec z jazdą po D