CIS: Wspólna rezolucja Prezydium Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu RP oraz Przewodniczących i rzeczników Komisji Spraw Zagranicznych Bundestagu RFN (komunikat)

Wesprzyj naszą pracę na Go Fund Me. Dziękujemy!

Centrum Informacyjne Sejmu informuje:

Wspólna rezolucja Prezydium Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Przewodniczących i rzeczników Komisji Spraw Zagranicznych Bundestagu Republiki Federalnej Niemiec

Prezydium Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Przewodniczący i rzecznicy Komisji Spraw Zagranicznych Bundestagu Republiki Federalnej Niemiec z całą stanowczością potępiają trwającą wojnę Rosji przeciwko Ukrainie i jej integralności terytorialnej. Rosja w rażący sposób łamie prawo międzynarodowe i międzynarodowe prawo humanitarne oraz dąży do trwałego zniszczenia pokojowego porządku europejskiego. Wojna ta zagraża bezpieczeństwu całej Europy. Jej niszczycielskie skutki są odczuwalne także na całym świecie.

Ukraińska ludność cywilna jest narażona na niezmierne cierpienia ze strony armii rosyjskiej. Celowe zabijanie ludności cywilnej, gwałty i używanie broni zakazanej prawem międzynarodowym, które wyszły na jaw, to odrażające zbrodnie wojenne i przeciwko ludzkości, które koniecznie muszą być zbadane i ukarane.

Utrudnianie niesienia pomocy humanitarnej, oblężenie i umyślne niszczenie całych miast, celowe ostrzeliwanie dzielnic mieszkaniowych i infrastruktury cywilnej oraz uniemożliwianie tworzenia korytarzy humanitarnych również stanowią poważne naruszenia międzynarodowego prawa humanitarnego.

Zdecydowanie popieramy dochodzenia prowadzone przez prokuratora Międzynarodowego Trybunału Karnego i ukraińskie organy ścigania, którym doradza Misja Doradcza UE Ukraina. Zbrodniarze wojenni muszą zostać indywidualnie pociągnięci do odpowiedzialności przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym. Ponadto popieramy postępowanie Ukrainy przeciwko Rosji w Międzynarodowym Trybunale Sprawiedliwości.

Wywołany wojną przepływ uchodźców z Ukrainy spotyka się z ogromną solidarnością i współczuciem ze strony bezpośrednich sąsiadów tego kraju, w szczególności Polski, ale także Niemiec i innych krajów.

Codzienne poświęcenie wielu ludzi zasługuje na naszą wdzięczność i szacunek. Wyjątkowym przykładem solidarności europejskiej jest w szczególności niezwykła gotowość do niesienia pomocy jaką wykazała się Polska, która przyjęła większość ukraińskich uchodźców.

Potwierdzamy nasze wspólne zobowiązanie do dalszego wspierania Ukrainy za pomocą środków dyplomatycznych, politycznych, gospodarczych i humanitarnych oraz do podtrzymywania jej zdolności do obrony poprzez dostarczanie broni zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych i w ścisłym porozumieniu z Unią Europejską, Stanami Zjednoczonymi, NATO i grupą G7. Dotyczy to również dostaw broni ciężkiej.

Ponadto oświadczamy, że nadal będziemy w pełni izolować Rosję pod względem ekonomicznym, odcinać ją od rynków międzynarodowych i nakładać sankcje na rosyjskich przywódców, rosyjskie firmy i oligarchów, jako środek dla cywilizowanej wspólnoty państw do wyeliminowania finansowych podstaw rosyjskiej agresji. W tym kontekście za najwyższy priorytet uznajemy jak najszybsze uniezależnienie się od rosyjskich dostawców energii. Opowiadamy się za zaostrzeniem sankcji przeciw Rosji.

Wzywamy rządy obu krajów do udzielenia Ukrainie pełnego wsparcia w odbudowie kraju po zakończeniu wojny, w zapewnieniu jej bezpieczeństwa w przyszłości oraz w dalszym zbliżaniu się do Unii Europejskiej przed przyszłym przystąpieniem do niej.

Ukraina jest częścią Europy. Z zadowoleniem przyjmujemy decyzję Rady Europejskiej o przyznaniu Ukrainie statusu kandydata do członkostwa w UE. Będziemy aktywnie wspierać ten kraj na drodze do przystąpienia do UE, w szczególności w zakresie spełnienia kryteriów akcesyjnych.

Agresja wojenna Rosji na Ukrainę i wykorzystanie do niej także terytorium Białorusi oznacza zasadniczą zmianę sytuacji bezpieczeństwa w Europie. Europa musi podjąć poważne wysiłki strategiczne, polityczne i wojskowe, aby zapewnić sobie wolność i odporność. Deklarujemy swoje zdecydowane zaangażowanie we wspieranie i kontynuowanie tych wysiłków, zarówno wspólnie, jak i we współpracy z naszymi partnerami europejskimi i międzynarodowymi, w szczególności w ramach NATO i UE.

Opowiadamy się za i popieramy bez zastrzeżeń wnioski o członkostwo w NATO złożone przez Finlandię i Szwecję.

Jesteśmy głęboko zaniepokojeni możliwością wystąpienia kryzysu żywnościowego jako konsekwencji rosyjskiej agresji wojskowej przeciwko Ukrainie. Potępiamy rosyjską blokadę portów ukraińskich i szlaków komunikacyjnych na Morzu Czarnym. Jej skutki grożą klęską głodu w różnych regionach świata. W związku z tym wzywamy społeczność międzynarodową do skutecznego im przeciwdziałania. Pełna odpowiedzialność za wywołanie wojny oraz jej efekty leży po stronie Federacji Rosyjskiej. Polska i Niemcy pomogą w zapobieganiu kryzysowi żywnościowemu i są zdeterminowane, by zapewnić Ukrainie najszersze możliwe wsparcie w tej kwestii.

Będąc świadomym, że Rosja używa propagandy oraz dezinformacji jako narzędzi wojny, wzywamy do zachowania szczególnej ostrożności w związku z narzucanymi przez Rosję narracjami oraz do wzmocnienia wysiłków mających na celu przeciwdziałanie rosyjskiej dezinformacji.

Wojna przeciwko Ukrainie spowodowała izolację Rosji na arenie międzynarodowej. Rosyjscy przywódcy nadal okłamują własny naród w sprawie wojny z Ukrainą i wyrządzają poważne szkody przyszłości swojego kraju. Rosja nie może wygrać i nie wygra tej wojny. Wzywamy rząd rosyjski, a przede wszystkim prezydenta Putina, do natychmiastowego zaprzestania ataków na Ukrainę, bezzwłocznego wycofania wojsk rosyjskich z tego kraju oraz powrotu do przestrzegania prawa międzynarodowego.

Marek Kuchciński Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych (Prawo i Sprawiedliwość)Przemysław Czarnecki Zastępca Przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych (Prawo i Sprawiedliwość Maciej Konieczny Zastępca Przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych (Lewica) Paweł Kowal Zastępca Przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych (Koalicja Obywatelska) Arkadiusz Mularczyk Zastępca Przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych (Prawo i Sprawiedliwość)

Michael Roth Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Thomas Erndl Zastępca Przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych Nils Schmid Rzecznik grupy parlamentarnej SPD Jürgen Trittin Rzecznik grupy parlamentarnej Bündnis 90/Die Grünen Ulrich Lechte Rzecznik grupy parlamentarnej FDP Jürgen Hardt Rzecznik grupy parlamentarnej CDU/CDU

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

kom/ sdd/ par/

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Nie oceniajmy pochop
Roskosmos i NASA pr

Irlandzka trasa koncertowa Dory Goli: Galway - 13 kwietnia, Clare - 27 kwietnia, Wicklow - 18 maja, Limerick - 31 maja.

Bilety są już dostępne na stronach internetowych Monroe's Galway, Port Duggans, The Whale Theatre, Upstairs at Dolan's i przy wejściach. Zapraszamy!!!

Irlandzka trasa koncertowa Dory Goli: Galway - 13 kwietnia, Clare - 27 kwietnia, Wicklow - 18 maja, Limerick - 31 maja.

Bilety są już dostępne na stronach internetowych Monroe's Galway, Port Duggans, The Whale Theatre, Upstairs at Dolan's i przy wejściach. Zapraszamy!!!