Brak rąk do pracy jest dziełem braku mieszkań

Obecnie związki nauczycielskie ostrzegają, że zmniejszająca się ilość nauczycieli, zagraża całemu systemowi edukacji w Irlandii, a odejścia ze szkół nauczycieli, wiążą się z wysokimi czynszami i brakiem mieszkań do wynajęcia.

Największe problemy z kadrą nauczycielską mają duże ośrodki miejskie, gdzie czynsze rosną najszybciej i są najwyższe, ale i jest najmniej dostępnych mieszkań do wynajęcia, co z kolei powoduje, że nauczyciele, szczególnie młodsi, przenoszą się w rejony kraju, gdzie czynsze są niższe. Ważne jest też, iż bardzo często odchodzą z zawodu, gdyż zmiana miejsca zamieszkania, nie zawsze wiąże się z przeniesieniem do innej placówki edukacyjnej, a i coraz częściej zdarza się, że nauczyciele opuszczają Irlandię.

Badanie w tym zakresie ujawniło, iż największe problemy z kadrą nauczycielską ma obecnie Dublin, a kolejnymi obszarami są Kildare i Wicklow. Zła sytuacja pod tym względem panuje obecnie w też w Cork oraz Galway i szkoły stale proponują pracę, a nawet zastępstwa nauczycielom, którzy mieszkają w okolicy.

Problemy mieszkaniowe kazały wydać organizacjom zrzeszającym nauczycieli wspólne oświadczenie i Irlandzkie Stowarzyszenie Nauczycieli Średnich (ASTI), Fórsa, Irlandzka Narodowa Organizacja Nauczycieli (INTO), Irlandzka Federacja Nauczycieli Uniwersyteckich (IFUT), oddział edukacyjny Siptu oraz Irlandzki Związek Nauczycieli (TUI) oskarżyły w nim władze kraju o „nieudolną politykę mieszkaniową”, a także wskazano, że rząd musi nareszcie „w pełni zrozumieć skalę kryzysu i jego wpływ na świadczenie podstawowych usług publicznych”.

Wielu dyrektorów szkół mówi, że mogliby zatrudnić nauczycieli natychmiast, ale problemem staje się zakwaterowanie, więc albo takiego nie ma, albo czynsz jest na tyle wysoki, że nauczyciel nie decyduje się na przyjęcie oferty pracy i odrzuca ją tuż po zapoznaniu się z uwarunkowaniami rynku mieszkaniowego w mieście.

Szkoły podkreślają również, że problemem staje się bezdomność uczniów i ich rodziny, które straciły dach nad głową, jasno wskazują, że od tego momentu zaczęły się problemy dziecka z nauką. Potwierdzają to wyniki uczniów, którzy mieszkają w zakwaterowaniu zastępczym, a i poziom pomocy, jakiej mogą udzielić nauczyciele dziecku bezdomnemu, jak i pomoc udzielana przez szkoły, jest niewystarczająca, bo również na to brakuje środków i rozwiązań prawnych.

Ważne jest, iż problematyka braku rąk do pracy zaczyna odbijać się stopniowo na innych działach gospodarki i specjaliści podkreślają, iż wiele rozmów o pracę zyskało nowy element, bo szukający zatrudnienia zadają pytanie o dostępność mieszkań na terenie działania firmy. Wielu właścicieli przedsiębiorstw wskazuje, że straciło poprzez wysokie czynsze i brak mieszkań dobrych fachowców, a ci albo przenieśli się w tańsze czynszowo rejony kraju, albo zmienili pracę, w poszukiwaniu lepszych zarobków, albo opuścili Irlandię. Eksperci ds. rynku zatrudnienia mówią to już otwarcie, że o ile państwo w krótkim czasie nie zareaguje na tę sytuację, to jest bardzo prawdopodobne, iż pracowników w kraju może brakować permanentnie i będzie to obserwowane we wszystkich zawodach.

Bogdan Feręc

Źr: Independent

Photo by Taylor Flowe on Unsplash

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Niewiele ponad 1000
W Irlandii nie opła