Ageizm jest niedopuszczalny – „Musimy zrobić miejsce w naszych miastach dla młodych ludzi”

Te słowa wypowiedziała Lord Mayor Dublina podczas tegorocznego Międzynarodowego Dnia Młodzieży.

Burmistrz Dublina i radna Partii Zielonych Caroline Conroy podkreśliła potrzebę zapewnienia młodym ludziom przestrzeni i poczucia przynależności w naszych przestrzeniach publicznych.

Tematem Międzynarodowych Dni Młodzieży 2022 była Solidarność Międzypokoleniowa.

Lord Mayor Dublina Caroline Conroy:

Ważnym elementem budowania dobrych relacji między wszystkimi pokoleniami jest zapewnienie sobie wzajemnej przestrzeni w naszych miastach, miasteczkach i wsiach. Często projektujemy nasze przestrzenie publiczne dla małych dzieci i dorosłych, zapominając o potrzebach nastolatków, aby mogli się spotykać, bawić i łączyć w bezpiecznym środowisku. Budowanie dobrych relacji międzypokoleniowych jest również bardzo ważne i aby to zrobić, musimy upewnić się, że nie marginalizujemy pewnych grup. Im więcej kontaktów możemy wspierać między wszystkimi grupami wiekowymi, tym lepiej dla budowania wzajemnego zrozumienia i rozwijania silnych relacji. Nie mogę się doczekać, aby wesprzeć niektóre pilotażowe inicjatywy w Dublinie, aby dać nastolatkom więcej przestrzeni w naszym środowisku miejskim. 

Celem tegorocznego tematu Międzynarodowego Dnia Młodzieży stała się Solidarność Międzypokoleniowa: tworzenie świata dla wszystkich grup wiekowych i wzmocnienie przesłania, że ​​potrzebne są działania wszystkich pokoleń, aby osiągnąć Cele Zrównoważonego Rozwoju i nikogo nie pozostawić w tyle.

Międzynarodowe Dni Młodzieży 2022 podniosły również świadomość na temat pewnych barier dla solidarności międzypokoleniowej, w szczególności ateizmu*, który dotyka osoby młode i starsze, a jednocześnie ma szkodliwy wpływ na całe społeczeństwo.

Globalny raport na temat starzenia się, opublikowany przez ONZ w marcu 2021 r., podkreśla wiele luk w danych, które istnieją w odniesieniu do ageizmu wobec młodzieży.

Pomimo tego braku badań młodzi ludzie nadal zgłaszają bariery związane z wiekiem w różnych sferach swojego życia, takich jak zatrudnienie, udział w życiu politycznym, zdrowiu i wymiarze sprawiedliwości. Na poziomie indywidualnym te związane z wiekiem przeszkody mogą mieć głęboki wpływ na samopoczucie i źródła utrzymania nie tylko w latach młodości, ale także w wieku dorosłym.

*AGEIZM – wykluczenie lub dyskryminacja ze względu na wiek.

Opr: Bogdan Feręc

Źr: Green Party

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Firmy ubezpieczeniow
Rozwiązaniem jest s