Wzrasta optymizm konsumentów

Wraz z nieznacznym spadkiem inflacji, poprawiły się nieco nastroje irlandzkich konsumentów, co wynika z badania największej niezależnej irlandzkiej firmy zajmującej się badaniem rynku – Behaviour & Attitudes (B&A).

Dane, które zebrane zostały w dniach od 16 do 26 października tego roku, precyzyjnie pokazują, iż ogólne nastroje konsumentów nieco się poprawiły, ale niewiele osób spodziewa się, że sytuacja w kraju będzie lepsza. Barometr Zaufania Konsumentów B&A wskazuje, że mniej jest osób pesymistycznie nastawionych do sytuacji panującej w kraju, jednak poziom niepewności wciąż pozostaje bardzo wysoki.

Obecnie zaufanie ujemne konsumentów wynosi -72, natomiast poprawiło się w stosunku do poprzedniego miesiąc z -79.

Każdy z czterech na pięciu respondentów, czyli prawie 80% przewiduje również, że jego sytuacja pogorszy się w roku przyszłym, a i niewiele będzie sygnałów z gospodarki, iż nastąpi odczuwalna poprawa. W tym zakresie tylko 7% ankietowanych odpowiedziało, że spodziewa się znaczącej poprawy, co jest jednym z najniższych wyników od lat. Z badania wynika też, że we wszystkich grupach demograficznych widać poprawę nastrojów, ale kobiety i osoby w wieku powyżej 35 lat, przy tym mieszkające poza okręgiem dublińskim, wykazują wyższy poziom pesymizmu.

Konsumenci spodziewają się również, iż inflacja utrzymująca się na wysokim poziomie, zmniejszy ich dochód rozporządzalny* w 2023 roku, a odbije się to w znaczący sposób na wydatkach gospodarstw domowych. Właśnie w tym zakresie 3 na 5 osób odpowiedziało, iż spodziewa się ograniczenia wydatków w nadchodzącym roku.

Możliwy jest też wzrost wartości majątków osobistych, co miało miejsce w październiku, ale ogólny trend wzrostowy pozostaje ujemny.

To wszystko oznacza, że już niewiele osób ma nadzieję, iż 2023 rok przyniesie jakieś pozytywne zmiany dla gospodarstw domowych, więc te nadal borykać się będą z wysokimi kosztami utrzymania.

* Dochód rozporządzalny to ilość pieniędzy w portfelu, która pozostaje po zapłaceniu podatków i wniesieniu wszelkich opłat, w tym rat kredytów.  

Bogdan Feręc

Źr: B&A

Photo by Ben White on Unsplash

Wesprzyj naszą pracę na Go Fund Me. Dziękujemy!
© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
NATO promises more a
Ważne zmiany w spec