Wynagrodzenie umożliwiające utrzymanie

Wesprzyj naszą pracę na Go Fund Me. Dziękujemy!

Zaproponowano, co ma miejsce po szerokich konsultacjach społecznych, ale i po zasięgnięciu opinii Komisji ds. Niskich Płac, by w Irlandii wprowadzić nowy system wynagradzania za pracę.

Mówi się, że praca powinna zawsze wiązać się z możliwością utrzymania, o ile wykonywana jest w pełnym wymiarze godzin, więc stać się umożliwiającą utrzymanie na odpowiednim poziomie. Jest to poniekąd zdjęcie części obciążeń z budżetu, bo płace wielu osób zależą od wynagrodzeń prywatnego sektora zatrudnienia, a samo wprowadzenie płacy wystarczającej na utrzymanie, zmniejszy koszty, jakie ponosi Skarb Państwa, wspierając osoby korzystające ze wsparcia socjalnego, gdy ich płace są zbyt niskie.

Pojawił się też możliwy do wprowadzenia zmian termin i twierdzi się, że będzie to rok 2026, co w konsekwencji zmieniać będzie przepisy o płacy minimalnej.  

Obecnie, a ustalono już najniższą stawkę wynagrodzenia wystarczającego na utrzymanie, proponuje się, aby najniżej opłacani pracownicy otrzymywali 12,17 € za godzinę pracy, co oznacza, że prawie 2 € więcej, niż jest to teraz. Aktualna stawka minimalnego wynagrodzenia godzinowego wynosi w Irlandii 10,50 €, ale należy się zastanowić, czy opublikowany projekt, przystawać będzie do realiów, jakie pojawią się za cztery lata.

*

Otóż, 12,17 € na godzinę teraz, może wydawać się niektórym osobom, głównie tym pracującym za minimalne wynagrodzenie, całkiem dobrą płacą godzinową, jednak w 2026 roku, może się okazać, iż jest to dokładnie taka sama relacja w stosunku do kosztów, jaką obserwujemy w 2022 roku. Wydaje się również, że w czasie, jaki pozostał do wprowadzenia płacy wystarczającej na utrzymanie, kwota powinna być corocznie aktualizowana, by pokazywać, w jakim kierunku zmierzać będą zmiany. Istotne jest również zdanie właścicieli firm, którzy ponosić będą ciężar tego rozwiązania, więc należy się spodziewać, iż przełożą ten koszt na ceny towarów, czyli to podatnicy poniosą odpowiedzialność finansową za wprowadzenie płacy godnej dla życia.

Jest jeszcze jedna kwestia, a tę nieco się pomija, bo nie mówi się obecnie, a i nie ma właściwie takiej możliwości, jak inflacja wpływać będzie na płacę wystarczającą na życie, czyli, czy 12,17 € na godzinę, nie stanie się przypadkiem kwotą relatywnie niższą od obecnych 10,50 € za tę samą godzinę pracy.

Bogdan Feręc

Źr: The Liberal

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Lojalistyczni terror
„Brytyjski premier

Irlandzka trasa koncertowa Dory Goli: Galway - 13 kwietnia, Clare - 27 kwietnia, Wicklow - 18 maja, Limerick - 31 maja.

Bilety są już dostępne na stronach internetowych Monroe's Galway, Port Duggans, The Whale Theatre, Upstairs at Dolan's i przy wejściach. Zapraszamy!!!

Irlandzka trasa koncertowa Dory Goli: Galway - 13 kwietnia, Clare - 27 kwietnia, Wicklow - 18 maja, Limerick - 31 maja.

Bilety są już dostępne na stronach internetowych Monroe's Galway, Port Duggans, The Whale Theatre, Upstairs at Dolan's i przy wejściach. Zapraszamy!!!