Więcej UE w UE jest największym zagrożeniem dla UE

Wesprzyj naszą pracę na Go Fund Me. Dziękujemy!

Komentując Konferencję w sprawie przyszłości Europy i czek in blanco wystawiony przez premiera Mícheala Martina w sprawie jej zaleceń, lider Aontú Peadar Tóibín odniósł się do słów szefa irlandzkiego gabinetu, a był raczej krytyczny w swoich ocenach.

 Poseł Peadar Tóibín stwierdził:

– Konferencja w sprawie przyszłości Europy została zapowiadana jako eksperyment „Ponadnarodowego uczestnictwa obywatelskiego”. Jednak poza establishmentem politycznym i medialnym nie znam żadnego obywatela, który o tym słyszał lub rozumie, co to zrobi. UE powinna być partnerstwem państw narodowych współpracujących na rzecz ułatwienia handlu, wzrostu dobrobytu i stworzenia zrównoważonego rozwoju gospodarczego. Istnieją również pewne obszary, takie jak zmiany środowiskowe i klimatyczne, które mają ponadnarodowy wpływ i rozwiązania. W tych obszarach współpraca jest logiczna i korzystna. Jednak istnieje ważny program federalistyczny, widoczny wśród wielu obecnych elit UE i na samym unijnym spotkaniu. Konferencja zaproponowała skrajne i radykalne środki, które całkowicie zmienią cel i rolę Unii Europejskiej. Od jednomyślności, poprzez uruchomienie połączonych sił zbrojnych UE i zniesienie narodowego weta, propozycje te stanowią egzystencjalne zagrożenie dla irlandzkiej demokracji i suwerenności. Demokracja jest silniejsza, gdy obywatele mogą wpływać na decydentów i pociągać ich do odpowiedzialności. Nie ma jednak mowy, aby obywatele Irlandii mogli wpływać na decydentów w Brukseli lub pociągać do odpowiedzialności polityków w Berlinie. Propozycje tej Konferencji stoją w całkowitej sprzeczności z interesami Irlandii. Propozycje harmonizacji podatków podważają konkurencyjność gospodarczą Irlandii. Usunięcie funkcji jednomyślności pozwoli większym członkom UE przytłoczyć mniejsze państwa, takie jak Irlandia, w decyzjach UE. Ponadto Aontú ma poważne obawy co do tego, jak demokratyczna była sama Konferencja. Mamy obawy co do stronniczości selekcji, Konferencję trudno uznać za reprezentatywną dla ogółu obywateli UE. Aontú chce przyjaźni, handlu i współpracy z naszymi europejskimi partnerami, ale potępiamy Taoiseacha za wystawienie czeku in blanco, mówiąc, że będzie dążył do wdrożenia zaleceń Konferencji. Będzie to wymagało zmian traktatowych i referendum. Aontú sprzeciwi się wszelkim ograniczeniom irlandzkiej demokracji i utracie suwerenności. Ciągły nacisk na unijny federalizm jest największym zagrożeniem dla UE.

Opr: Bogdan Feręc

Źr: Aontú

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
W kraju zbyt niskie
Bogdan Feręc: źle
Portal "Polska-IE" informuje o przewie urlopowej w dniach od 23 do 27 maja 2024 roku. Dziękujemy za wyrozumiałość. Zapraszamy niebawem.
Portal "Polska-IE" informuje o przewie urlopowej w dniach od 23 do 27 maja 2024 roku. Dziękujemy za wyrozumiałość. Zapraszamy niebawem.