UE uruchamia nowe narzędzie wspierające regiony UE zagrożone spadkiem liczby pracowników

Komisja Europejska uruchomiła specjalny „mechanizm wspierania talentów” – Talent Booster Mechanism, którego celem jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom zmian demograficznych.

Jest to pierwsza kluczowa inicjatywa  Europejskiego Roku Umiejętności, który ma nadać nowy impuls w zakresie przekwalifikowania i podnoszenia kwalifikacji, oferując rozwiązania dostosowane do zróżnicowanych potrzeb regionów. 

Zidentyfikowano 46 regionów w UE, które obecnie znajdują się w pułapce rozwoju talentów (development trap). Mierzą się one z coraz większym spadkiem liczby pracowników zdolnych do pracy oraz niskim odsetkiem osób posiadających wykształcenie wyższe. Ta grupa regionów stanowi 16% populacji całej UE. W kontekście Polski, problem ten dotyczy województwa łódzkiego. 

Drugą grupę tworzy 36 regionów zidentyfikowanych jako zagrożone wpadnięciem w pułapkę rozwoju talentów w przyszłości. Grupa ta stanowi 13% populacji UE. Wśród nich znalazły się następujące polskie regiony: województwo warmińsko-mazurskie, podlaskie, mazowieckie (z wyłączeniem regionu stołecznego), lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, opolskie. 

Talent Booster Mechanism będzie wspierał regiony UE dotknięte przyspieszonym spadkiem liczby ludności w wieku produkcyjnym. Organizowane będą szkolenia oraz inne działania mające pomóc w pozyskaniu lub utrzymaniu pracowników oraz w rozwijaniu umiejętności i kompetencji niezbędnych do radzenia sobie ze skutkami zmian demograficznych.  

Więcej informacji na temat Mechanizmu Wzmacniania Talentów dostępnych jest na stronie Komisji Europejskiej.

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP

Fot. Parlament Europejski

Udostępnij i skomentuj w mediach społecznościowych po przeczytaniu tekstu:
ZNAJDŹ NAS:
Ryanair uruchomił p
Jarosław Krajewski: