UE chce zakazać Irlandii pozyskiwania torfu

Wczoraj Irlandia otrzymała od Komisji Europejskiej ultimatum, że albo powstrzyma pozyskiwanie torfu na terenach chronionych, albo wobec wyspy podjęte zostaną kroki prawne.

Irlandia otrzymała też dwa miesiące na rozwiązanie tej kwestii, chociaż zauważono, że podjęte zostały już pewne działania, więc osoby pozyskujące torf na terenach chronionych, mogą skorzystać z rekompensat państwowych. Chodzi tutaj o utratę przez niektórych mieszkańców kraju prawa turbarii, czyli pozyskiwania torfu na własne potrzeby. Wydaje się jednak, co podkreśla się w nocie do irlandzkiego rządu, że oprócz wprowadzenia pewnych zmian prawnych, nic dalej się z tym nie dzieje, więc prawo jest martwe.

Przyznano też, że w niektórych rejonach kraju, rozpoczęły się już działania egzekucyjne, ale są one na tyle powolne i mają charakter jednostkowy, że z łatwością można ocenić je jako szczątkowe. Nie prowadzi się też działań kontrolnych na torfowiskach, nie przeprowadza się rekultywacji terenów po pozyskaniu torfu, a stan wielu z nich jest niepewny.

Irlandia użyła natomiast argumentu, że w oparciu o przepisy o Specjalnych Obszarach Ochrony, tereny prywatne, wyłączone są spod kontroli, na co Komisja Europejska nie chce przystać.

Co ważne, spór toczy się już od 11 lat, a KE zajęła się sprawą irlandzkiego torfu z uwagi na przepisy środowiskowe wynikające z jednej z dyrektyw unijnych i głównie chodzi tutaj o zachowanie siedlisk flory i fauny na poziomie krajowym. Wg Komisji Europejskiej, zawiadomienie o możliwości wejścia na drogę prawną, przesłane zostało do irlandzkiego rządu po latach rozmów, a ma na celu realizację postanowień dyrektywy o Europejskim Zielonym Ładzie i Strategii Bioróżnorodności.  Realizacja tego punktu – zaznacza się w dokumencie skierowanym do Irlandii – pomoże uzyskać wyspie cele klimatyczne, więc unikanie wysokiej emisji CO2.

Irlandia jest zdania, że przepisy, jakie wejdą w życie w przyszłym miesiącu, więc zakaz detalicznej sprzedaży torfu, a pozyskiwania go z terenów własnych i wyłącznie do celów prywatnych oraz sąsiedzkich, zmieni całą sytuację.

To jednak nie podoba się organizacjom, które działają na rzecz ochrony środowiska i chcą całkowitego zakazu pozyskiwania torfu w Irlandii.

Zielona Wyspa nie jest jedynym państwem unijnym, które w ostatnim czasie spotkało się z wezwaniami do przyspieszenia transformacji energetycznej, bo podobne dostały też Bułgaria, Rumunia i Polska, a w stosunku do tych państw wysunięto zarzuty, iż nie wprowadzają w pełni długoterminowej strategii w celu osiągnięcia neutralności węglowej.

Bogdan Feręc

Źr: Independent

Zdj: Image by Wälz from Pixabay 

Udostępnij i skomentuj w mediach społecznościowych po przeczytaniu tekstu:
ZNAJDŹ NAS:
Banki żądają rach
Ostateczne ostrzeże