Sinn Féin proponuje przepisy mające na celu zapewnienie sprawiedliwych regulacji przedsiębiorstw energetycznych

Sinn Féin zaproponowało zmianę w przepisach mającą na celu zapewnienie sprawiedliwych regulacji dla przedsiębiorstw energetycznych, co zapewni ochronę klientów.

Ustawa Sinn Féin dotycząca rozporządzenia w sprawie energii elektrycznej (nowelizacja) z 2023 r.  wprowadza środki zapewniające, że Komisja ds. Regulacji Usług (CRU) jest dostosowana do swoich celów, w tym zwiększa uprawnienia do monitorowania i regulowania praktyk zabezpieczających oraz do badania i karania przypadków zachowań antykonkurencyjnych na rynku energii.

Projekt ustawy został przedstawiony przez rzecznika Sinn Féin ds. działań na rzecz klimatu i środowiska posła Darrena O’Rourke i senatora Lynna Boylana, po zatwierdzeniu przez Komisję ds. Regulacji Usług Komunalnych Komisji Klimatycznej, że nie sprawują nadzoru nad strategiami zabezpieczającymi przedsiębiorstw energetycznych, co oznacza, że ​​takie strategie pozostają całkowicie nieuregulowane.

Komentując opublikowane przepisy, poseł O’Rourke stwierdził:

– Irlandzkie ceny energii należą do najwyższych w Europie. Pracownicy i rodziny mają trudności z opłaceniem rachunków za energię. Muszą odpocząć od tych niebotycznie wysokich kosztów. Pomimo faktu, że hurtowe ceny energii spadły o 64% od lipca ubiegłego roku do nowego najniższego poziomu od dwóch lat, koszty energii są nadal niebotycznie wysokie i w dalszym ciągu stanowią znaczne obciążenie dla zwykłych pracowników i rodzin. Faktem jest, że w porównaniu z naszymi europejskimi odpowiednikami Irlandia pozostaje odstająca. Detaliczne ceny energii spadały w całej Europie, podczas gdy w Irlandii utrzymywały się na niezmiennie wysokim poziomie. Chociaż ostatnio, niektóre firmy energetyczne zaczęły obniżać ceny w związku z wejściem na rynek nowego konkurenta o niższej cenie, faktem pozostaje, że średni rachunek jest obecnie o prawie 1000 euro wyższy niż w roku ubiegłym! Powiedziano nam, że powodem tego są tak zwane praktyki hedgingowe stosowane przez przedsiębiorstwa energetyczne. Jednak nasz własny organ regulacyjny ma nad tym absolutnie zerowy nadzór, co potwierdziła ostatnia wizyta CRU w Komisji Klimatycznej. Najwyraźniej mamy po prostu ufać, że koncerny energetyczne nie wykorzystują zawyżonych cen, utrzymując jednocześnie nieprzyzwoite zyski. Wszystko w środku kryzysu związanego z kosztami życia! Aż trudno uwierzyć! Jest oczywiste, że zwykli pracownicy i rodziny mają już dość. Podczas gdy rząd i organ regulacyjny pełnią jedynie rolę komentatorów, Sinn Féin jest gotowa raz na zawsze rozwiązać ten problem. Nasze ustawodawstwo wprowadza szereg praktycznych środków zapewniających organowi regulacyjnemu środki regulacyjne umożliwiające kontrolowanie przedsiębiorstw energetycznych. Zwiększa także przejrzystość i odpowiedzialność, dostosowując w ten sposób irlandzki organ regulacyjny do europejskich odpowiedników. Wzywam wszystkich posłów, aby stanęli w obronie irlandzkich klientów i poparli nasze ustawodawstwo.

Seanadóir Boylan powiedział natomiast:

– To ważny akt prawny, który stanie w obronie klientów i ochroni ich przed nieuczciwymi praktykami zabezpieczającymi stosowanymi przez przedsiębiorstwa energetyczne. Gospodarstwa domowe wyraźnie potrzebują odskoczni od spirali kosztów i potrzebują tego teraz. W szczególności upoważni CRU do monitorowania i regulowania praktyk hedgingowych i zachowań antykonkurencyjnych, a także wyposaży organ regulacyjny w uprawnienia do karania wszelkich zidentyfikowanych spekulacji. Projekt ustawy zwiększa również ochronę konsumentów, nakładając na CRU obowiązek rozważenia przystępności cenowej energii, co do tej pory stanowiło rażącą lukę w obowiązkach organu regulacyjnego. Co istotne, projekt ustawy nakłada także na CRU obowiązek uwzględniania interesów konsumentów we wszystkich podejmowanych decyzjach regulacyjnych. Usprawniono także obowiązek raportowania CRU. Będą one zobowiązane do składania miesięcznych sprawozdań na temat średnich cen dostaw gazu ziemnego i energii elektrycznej oraz średniej marży otrzymywanej przez dostawców gazu ziemnego i energii elektrycznej; ii) kwartalnie o przestrzeganiu przez operatorów przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej i gazu uzgodnionego kodeksu postępowania oraz ocenie niezależności tych sieci, w tym badaniu zmian cen płaconych przez odbiorców krajowych i biznesowych na rynku detalicznym oraz corocznie o przestrzeganiu przez operatorów przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej i gazu uzgodnionego kodeksu postępowania oraz ocenie niezależności tych sieci. Bez względu na to, czy jest to przykład rażącego zaniedbania, czy rażącego zaniedbania, rząd nie może w dalszym ciągu chować głowy w piasek, jeśli chodzi o zamieszanie i chaos na irlandzkim rynku energii. Zima zbliża się wielkimi krokami – pracownicy i rodziny nie mogą stawić czoła kolejnej zimie, w której będą musieli wybierać między ogrzewaniem a jedzeniem. Rząd od miesięcy powtarzał nam, że robi wszystko, co w jego mocy, aby zaradzić wygórowanym rachunkom za energię w Irlandii. Chociaż nie możemy znaleźć na to żadnych dowodów, dzięki temu ustawodawstwu Sinn Féin dała im odpowiedź na bardziej sprawiedliwy i przejrzysty rynek energii. Namawiamy ich, żeby to poparli.


Z przepisami można zapoznać się tutaj: Przepisy dotyczące przepisów dotyczących energii elektrycznej.

Opr. Bogdan Feręc

Źr. Sinn Fein

Photo by Casey Horner on Unsplash

Udostępnij i skomentuj w mediach społecznościowych po przeczytaniu tekstu:
ZNAJDŹ NAS: