Rodziny potrzebują pilnej pomocy w związku z kosztami powrotu do szkoły

Rzeczniczka Sinn Féin ds. edukacji Sorca Clarke wezwała rząd do większego wspierania rodzin borykających się z kosztami powrotu do szkoły.

Jej komentarze nastąpiły po opublikowaniu wyników ankiety przeprowadzonej przez Irlandzką Ligę Spółek Kredytowych na temat presji finansowej, z jaką borykają się rodzice w związku z edukacją swoich dzieci.

Posłanka Clarke powiedziała:

– Koszty związane z powrotem do szkoły wywierają ogromną presję na rodziny. Transport szkolny, książki, mundurki i dobrowolne datki mogą przynieść rodzinom setki, a nawet tysiące euro. Koszty te są nie do udźwignięcia, a dzieje się tak zwłaszcza wtedy, gdy rodziny borykają się z kosztami życia w kryzysie. Ta ankieta przeprowadzona przez Irish League Of Credit Unions podkreśla ogromną presję, na jaką narażone są rodziny. Wyniki pokazują, że jedna trzecia rodzin nie jest w stanie kupić nowych butów dla swoich dzieci, kiedy wracają do szkoły we wrześniu. Liczby pokazują również, że 72 procent rodziców uważa, że ​​koszty powrotu do szkoły stanowią obciążenie finansowe w tym roku w porównaniu z 66 procentami w 2022 roku. Rodziny potrzebują teraz przerwy od kosztów związanych z powrotem do szkoły. Rząd musi działać, aby rodziny otrzymały to wsparcie w trybie pilnym, ponieważ wrzesień zbliża się szybko. Sinn Féin ma plan obniżenia kosztów powrotu do szkoły i zakończenia tej presji finansowej na rodziny. Wprowadzilibyśmy przystępne cenowo mundurki szkolne, rozszerzylibyśmy program transportu szkolnego, zapewnilibyśmy każdemu dziecku dostęp do ciepłego posiłku w szkole i powstrzymalibyśmy presję rodzin na płacenie dobrowolnych składek. W 2021 roku moi koledzy Donnchadh Ó Laoghaire i Matt Carthy wprowadzili przepisy, które zapobiegałyby wywieraniu presji na rodziny w celu płacenia tych dobrowolnych składek. Rząd nie sprzeciwił się ustawie, ale nie podjął działań w jej sprawie. Minęły dwa lata, odkąd Sinn Féin przedstawiła nasze przepisy, ale rząd siedział z założonymi rękami. Wzywam więc rząd do zakończenia zwłoki i natychmiastowego uchwalenia ustawodawstwa Sinn Féin. Jeśli nie, muszą przedstawić własne rozwiązania. Sinn Féin zapewni rodzinom przerwę w kosztach związanych z powrotem do szkoły.

Opr: Bogdan Feręc

Źr: Sinn Fein

Photo by Tamara Bellis on Unsplash

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Czy doczekamy się o
Kelleher z zadowolen