Kelleher z zadowoleniem przyjmuje kompromis Renew Europe w sprawie ustawy o odtwarzaniu przyrody

– Wzywa wszystkich irlandzkich posłów do PE do poparcia go, aby zapewnić osiągnięcie postępów –


Poseł do Parlamentu Europejskiego z Fianna Fáil Billy Kelleher powiedział, iż wierzy, że najnowsze propozycje jego grupy politycznej Renew Europe dotyczące ustawy o odtwarzaniu przyrody mogą zapewnić wyważony akt prawny, który wspiera różnorodność biologiczną, chroni rolników i właścicieli ziemskich.

Kelleher komentował sprawę po tym, jak jego grupa zobowiązała się do przedłożenia tekstu uzgodnionego na szczeblu Rady Ministrów, oprócz 13 innych poprawek, które zapewniają państwom członkowskim wystarczającą elastyczność przy wdrażaniu przepisów.

Billy Kelleher:


– Po moim silnym lobbingu w naszej centrowej grupie w parlamencie, Renew Europe zobowiązała się do przedstawienia odpowiedzialnych i zdroworozsądkowych propozycji, które będą chronić interesy rolników i właścicieli ziemskich, a także, co najważniejsze, przywrócić grunty, które uległy zniszczeniu w ciągu ostatnich 70 lat. Z perspektywy Irlandii bardzo ważne jest zobowiązanie do utrzymania celów w zakresie ponownego nawodnienia uzgodnionych na szczeblu Rady Ministrów. Zapewni to, że Irlandia nie będzie musiała ponownie nawadniać żadnych gruntów prywatnych i będzie mogła wypełnić wszystkie swoje zobowiązania, korzystając z gruntów będących własnością państwa. Dodatkowo, na moją prośbę, moja grupa polityczna również popiera zmianę w art. 9 dotyczącą zasady „zerowej straty netto w miejskich terenach zielonych”, aby zapewnić, że jest to cel krajowy, a nie cel dla poszczególnych miast lub obszarów miejskich. Jest to ważne, aby nasze miasta i miasteczka mogły nadal korzystać z banków ziemi do budowy domów dla naszych obywateli. Będziemy również starać się zapewnić dodatkowe, nowe fundusze przeznaczone na wsparcie właścicieli ziemskich i rolników, aby wesprzeć ich w realizacji celów rekultywacji. Pieniądze z WPR nie mogą i nie powinny być ponownie przydzielane. Nowe pieniądze są niezbędne. Apeluję wszystkich irlandzkich posłów do PE, aby poparli stanowisko Renew Europe. Uważam, że jest to jedyna możliwa droga do zapewnienia większości za zdroworozsądkową ustawą o odtwarzaniu przyrody.

Opr: Bogdan Feręc

Źr: MEP Billy Kelleher

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Rodziny potrzebują
Na Białorusi prawa