Na Białorusi prawa człowieka to pojęcie nieznane

Specjalna wysłanniczka Rady Praw Człowieka ONZ Anaïs Marin poinformowała tę organizację, iż sytuacja w zakresie praw człowieka na Białorusi, „pozostaje tragiczna i wciąż się pogarsza”.

Reżim prezydenta Łukaszenki prowadzi działania, które mają prowadzić do dławienia wszelkich przejawów sprzeciwu wobec władz, a i celowo zakazuje organizowania się w grupy oporu, co wyraźnie sprzeciwia się możliwości stworzenia społeczeństwa obywatelskiego.  

Anaïs Marin podkreśliła w swojej wypowiedzi:

– Sytuacja pozostaje katastrofalna. Niestety, z każdą chwilą jest coraz gorzej.

Sprawa nie jest nowa, a specjalna sprawozdawca ONZ ds. Białorusi już pięć lat temu mówiła, że ten kraj dokonał zwrotu w kierunku totalitaryzmu, „lekceważy ludzkie życie i godność”, co wyraźnie można było obserwować podczas tłumienia pokojowych demonstracji, które odbywały się po sfałszowanych wyborach prezydenckich w 2020 roku.

Kolejnym problemem na Białorusi jest, iż mieszkańcy tego kraju nie mogą doczekać się odpowiedniej reakcji ze strony świata demokratycznego, co podsyca atmosferę strachu, a dzieje się tak zarówno wśród ofiar, jak i rodzin, których członkowie uznani zostali za wrogów białoruskiego państwa. Anaïs Marin dodała, iż nad władzami Białorusi powinna zawisnąć groźba pełnej odpowiedzialności za popełniane czyny, co mogłoby stać się punktem zwrotnym i jednocześnie wsparciem dla Białorusinów, którzy dosyć mają rządów Aleksandra Łukaszenki.

W swojej wypowiedzi przed Radą Praw Człowieka ONZ Anaïs Marin mówiła również, iż ponad 1500 osób na Białorusi przetrzymywanych jest w więzieniach z powodów politycznych, a codziennie dochodzi do kilkunastu aresztowań, które za podstawy mają domniemaną działalność przeciwko państwu lub władzom Białorusi.

Anaïs Marin:

– Mam uzasadnione podstawy, by sądzić, że warunki przetrzymywania są celowo zaostrzane dla skazanych z powodów politycznych, poprzez umieszczanie ich w celach dyscyplinarnych za drobne naruszenia regulaminu więziennego. Obrońcy praw człowieka są nieustannie prześladowani, a ponad 1600 niepożądanych organizacji zostało rozwiązanych siłą, w tym wszystkie niezależne związki zawodowe. Ilustruje to celową politykę państwa mającą na celu oczyszczenie przestrzeni obywatelskiej z jej ostatnich dysydenckich elementów. Niezależne media zostały napiętnowane jako organizacje ekstremistyczne, a wolność akademicka była systematycznie atakowana. Kontrola ideologiczna i środki dyscyplinarne ograniczają wolność opinii i wypowiedzi. Szkolnictwo podstawowe i średnie również podlega kontroli ideologicznej, a dzieci zniechęca się do wyrażania własnych opinii i poddaje groźbom oraz konsekwencjom za odmienne poglądy.

Po tej wypowiedzi padła propozycja, aby Białoruś zabrała głos w Radzie Praw Człowieka ONZ i ustosunkowała się do zarzutów, jednak żaden z przedstawicieli reżymu nie był wówczas już obecny na sali posiedzeń.

Bogdan Feręc

Źr: Euronews

Photo by Angie Bob on Unsplash

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Kelleher z zadowolen
Bezrobocie na stały