Referendum w sprawie równości płci

Jak powiedział a najnowszym wywiadzie tánaiste Micheál Martin, musi zgodzić się z twierdzeniem, że referendum powinna poprzedzać dłuższa kampania informacyjna.

Wcześniej propozycję 16-tygodniowej kampanii informacyjnej przedstawił szef Irlandzkiej Komisji Wyborczej Artem O’Leary, który stwierdził, że zakres referendum jest istotny dla społeczeństwa, więc powinno się odpowiednio poinformować wszystkich mieszkańców wyspy.

Z tym zdaniem zgodził się wicepremier Martin, a jak dodał, „sprawa jest poważna i złożona”.

Micheál Martin stwierdza:

– Zgadzałbym się z szefem Komisji Wyborczej. Zawsze konsekwentnie stałem na stanowisku, że potrzebujemy odpowiedniego czasu na przygotowanie się przed jakimkolwiek referendum. Kwestie są tutaj złożone i istnieje wiele spraw, które są rozważane przez rząd na szczeblu podkomisji gabinetu w ostatnim czasie. Wielkim wyzwaniem zawsze w referendum jest równowaga między tym, co umieszcza się w Konstytucji pod względem zasady podstawowej, a rolą rządu i Oireachtas pod względem zasobów. Ostatecznie, ponieważ nasza Konstytucja opiera się w naszej demokracji na wykładni sądowej i podziale władzy, chcemy, aby decyzje dotyczące polityki były takie, jakie normalnie byłyby podejmowane przez Oireachtas i rząd. To jest równowaga, którą musimy tu znaleźć. Chodzi o kwestie związane z opieką i tak dalej. Są więc problemy, które musimy rozwiązać. Włożono w to dużo pracy. Kiedy zmienia się Konstytucję, jest to praca fundamentalna. Ma dużo zależności. To nie jest jak opracowywanie projektów aktów prawnych lub tworzenie nowej polityki.

Bogdan Feręc

Źr: Breaking News

Photo by Elliott Stallion on Unsplash

Udostępnij i skomentuj w mediach społecznościowych po przeczytaniu tekstu:
ZNAJDŹ NAS:
Spada popyt na alter
Możliwe są zwolnie