Przeludnienie w szkołach: 2120 klas z ponad 30 uczniami

Rzecznik Sinn Féin ds. edukacji Donnchadh Ó Laoghaire twierdzi, że liczby, które pokazują, że w całym kraju było 2120 klas szkół podstawowych z 30 uczniami lub więcej w roku szkolnym 2021-2022, co podkreśla potrzebę zwiększenia inwestycji w nasz system edukacji w nadchodzącym budżecie.

Poseł Ó Laoghaire powiedział:

– Na jakość edukacji zbyt wielu naszych dzieci mają wpływa duża liczebność klas. Istnieje niezliczona ilość klas, które są zdecydowanie za duże, w budynkach za małych i nieprzystosowanych do celu i namawiam minister do pilnego zajęcia się tą kwestią. W hrabstwie Cork było 208 klas z 30 uczniami lub więcej; liczby te odnotowano również w Radzie Hrabstwa Południowego Dublina (142), Radzie Hrabstwa Galway (108), Meath (113), Limerick (106). Te liczby są szokujące. Niektóre z tych klas są absolutnie ogromne i wyraźnie wywierają dużą presję na nauczycieli i uczniów. W 2021 roku w Louth, Mayo, Meath, Offaly i Wexford były klasy z 37 uczniami. Klasy 38 uczniów w Radzie Hrabstwa Cork, Limerick, Radzie Miasta Galway i Laois. Zajęcia prowadzone były też z 39 uczniami w Monaghan. To jest niedopuszczalne. Sinn Féin chce zlikwidować wszystkie klasy liczące ponad 30 dzieci i nigdy nie pozwolić im na powrót, oraz pracuje nad osiągnięciem średniej UE wynoszącej 20 uczniów w klasie. Minister Foley ma historyczną szansę, aby w ciągu jednego roku wprowadzić dwupunktową redukcję średniej wielkości klas. Minister ma szansę zrobić to, dostatecznie inwestując w nasz system edukacji w nadchodzącym budżecie i poczynić postępy w zmniejszaniu liczebności klas do średniej UE. INTO prowadzi kampanię na rzecz zmniejszenia o dwa punkty średniej wielkości klasy w ciągu jednego roku. Wzywam minister edukacji do wysłuchania tego i podjęcia działań na rzecz zmniejszenia liczebności naszych klas w szkołach podstawowych zgodnie ze średnią UE. Dowody pokazują, że uczniowie radzą sobie lepiej i są lepiej obsługiwani w mniejszych klasach. Złożoność współczesnej klasy jest taka, że ​​przy większej liczebności klas nauczyciele mają trudności z zaspokojeniem szerokiego spektrum potrzeb, z jakimi obecnie mają do czynienia dzieci. Kiedy liczba uczniów w klasach jest rozsądna, nowoczesne metody nauczania działają bardziej efektywnie, a nauczyciele mogą spędzać czas z dziećmi. Jest to szczególnie ważne w przypadku dzieci z dodatkowymi potrzebami oraz ze społeczności znajdujących się w niekorzystnej sytuacji. Sinn Féin w rządzie zmniejszyłby stosunek uczniów do nauczycieli w szkołach podstawowych do średniej UE wynoszącej 20 dzieci w klasie do września 2024 r. Zbudowalibyśmy dodatkową przestrzeń w klasie wymaganą do wdrożenia zmniejszonego wskaźnika i ułatwienia mniejszych klas. Dwupunktowa redukcja wskaźnika uczeń-nauczyciel w każdym z kolejnych dwóch lat kosztowałaby łącznie 62 mln euro, 31 mln euro rocznie. To są zmiany i działania, które rząd powinien podjąć, czas wystarczająco zainwestować w nasz system edukacji. Dzieci nie mogą czekać. Nasze dzieci zasługują na to, co najlepsze pod względem edukacji, a obecnie nie otrzymują takiej jakości edukacji, jakiej potrzebują i na którą zasługują.

Bogdan Feręc

Źr: Sinn Fein

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Premier przesadził
„Firmy energetyczn
EnglishGaeligePolskiУкраїнська
EnglishGaeligePolskiУкраїнська