Produkcja przemysłowa ponownie niższa

Nowe dane AIB pokazują, że w lipcu warunki biznesowe w sektorze wytwórczym nadal się pogarszały, chociaż wzrósł poziom zaufania biznesu i oceny w zakresie przyszłych wzrostów gospodarczych na najbliższe 12 miesięcy.

Najnowszy Indeks Menedżerów Zakupów sporządzony przez AIB ujawnia najostrzejszy spadek liczby nowych zamówień w tym roku. Indeks spadł obecnie do 47, z 47,3 w czerwcu i 47,5 w maju.

Spadek irlandzkiej działalności produkcyjnej jest zgodny z trendem w większości innych gospodarek oraz w obliczu globalnego pogorszenia koniunktury w sektorze produkcyjnym, zwłaszcza w Europie. Wstępne indeksy PMI dla przemysłu w lipcu dla strefy euro i Wielkiej Brytanii również spadły do odpowiednio 42,7 i 45,0, podczas gdy w USA indeks wzrósł do 49,0.

Główny ekonomista AIB Oliver Mangan powiedział, że irlandzka produkcja wciąż obciążona jest przez tłumiony popyt, zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym.

Oliver Mangan twierdzi:

– Znalazło to odzwierciedlenie w spadku nowych zamówień piąty miesiąc z rzędu i w najszybszym jak dotąd tempie w 2023 r. Ta niska ilość zamówień oznacza też, że ​​produkcja nadal spadała w jednym z najostrzejszych wskaźników w historii tego badania. Również oficjalne dane CSO pokazują gwałtowny spadek irlandzkiej produkcji irlandzkiej w 2023 roku.

W kraju rosły więc wolne moce przerobowe, natomiast zaległości produkcyjne kolejny raz się zmniejszyły. Nieznacznie wzrosły zapasy wyrobów gotowych, co wiąże się z próbami ograniczenia zamrażania środków finansowych, a jednocześnie utrzymaniem płynności finansowej firm.

Co interesujące, w lipcu wzrosło zatrudnienie w przemyśle wytwórczym Irlandii, a firmy utrzymały pozytywne prognozy na nadchodzący rok.

Bogdan Feręc

Źr: RTE

Photo by Sam Moghadam Khamseh on Unsplash

Udostępnij:
ZNAJDŹ NAS:
Woda w Irlandii jest
Rozpoczęły się ob