Prawie 600 000 osób żyje poniżej granicy ubóstwa

Rzeczniczka Sinn Féin ds. Opieki Społecznej Claire Kerrane wezwała do podjęcia większych środków w celu zwalczania rosnącego poziomu ubóstwa w kraju.

Wezwanie jest odpowiedzią na raport EAPN na temat ubóstwa, który został w poniedziałek, zbiegając się z Międzynarodowym Dniem Walki z Ubóstwem.

Raport odzwierciedla ustalenia Central Statistics Office (CSO) i stwierdza, że ​​wskaźnik „zagrożenia ubóstwem” wyniósł 11,6% w 2021 r., a ponad 581 000 osób żyje poniżej granicy ubóstwa.

Ponadto raport nakreśla problemy związane z ubóstwem, z jakimi borykają się różne grupy w kraju w wyniku rosnących kosztów życia, kryzysu mieszkaniowego, rosnących kosztów energii i nieadekwatnych dochodów.

Przemawiając w tej sprawie posłanka Kerrane powiedziała:

– Raport EAPN przedstawia surową rzeczywistość ubóstwa i nierówności w państwie. To, że ponad pół miliona ludzi w Irlandii żyje poniżej granicy ubóstwa, jest nie do przyjęcia. Chociaż w 2021 r. nastąpił niewielki spadek wskaźników ryzyka i wymuszonych deprywacji, te redukcje nie są wystarczające i powinniśmy zaobserwować konsekwentne zmniejszanie tych wskaźników rok do roku. Wiemy już, że 42% gospodarstw domowych zgłosiło trudności z wiązaniem końca z końcem z powodu kryzysu kosztów utrzymania, co podkreśla, że ​​rodziny i pracownicy potrzebują dostępnego i odpowiedniego wsparcia, aby zapobiec popadaniu większej liczby gospodarstw domowych w ubóstwo. Ponadto rodziny z jednym rodzicem, osoby z niepełnosprawnością lub przewlekłą chorobą oraz gospodarstwa domowe o niższych dochodach są bardziej zagrożone ubóstwem i deprywacją, co po prostu nie powinno mieć miejsca. Raport słusznie wskazuje na niepowodzenia we wdrażaniu środków zapobiegawczych, które dotyczą podstawowych strukturalnych przyczyn ubóstwa. Jeśli rząd poważnie podchodzi do walki z ubóstwem, musi starać się zapewnić wsparcie socjalne, które faktycznie chroni tych, którzy polegają na nim w ochronie przed ubóstwem – co jest podstawą i powinien gwarantować to każdy system ochrony socjalnej. Nasz nie, a rząd nie wykazuje oznak wdrażania opartych na dowodach podwyżek stawek opieki społecznej w czasie budżetowym. Na przykład tygodniowy wzrost o 12 euro podstawowych stawek opieki społecznej ogłoszony w budżecie 2023 jest niewystarczający i niewiele wnosi do i tak już nieodpowiedniego systemu ochrony socjalnej. Te podwyżki tygodniowych stawek opieki społecznej nie wykroczą wystarczająco daleko, aby chronić najsłabszych w naszym społeczeństwie, kiedy zostaną ostatecznie wprowadzone w styczniu. Sinn Féin chce zreformować nasz system ochrony socjalnej, zapewniając, że wszystkie stawki opieki społecznej są odpowiednie i chronić tych, którzy na nich polegają, by chronić przed ubóstwem. Wzywaliśmy rząd do przejścia na świadczenia z tytułu ochrony socjalnej, które są oparte na minimalnym podstawowym standardzie życia (MESL). To jest coś, do czego rząd powinien się zobowiązać, zamiast pozostawiania odbiorców pomocy społecznej pod wpływem kaprysu rządu każdego roku w czasie budżetu. Wzrost dobrobytu społecznego powinien opierać się na dowodach, wynikach badań i ekspertyz. Sinn Féin ustanowi Komisję ds. Adekwatności Opieki Społecznej, która będzie co roku badać i wydawać zalecenia dla rządu przed budżetem, aby zapewnić odpowiednie wskaźniki opieki społecznej poprzez zapewnienie minimalnego niezbędnego standardu życia i ochrony przed ubóstwem. Chcemy również zobaczyć i od dawna prowadzimy kampanię na rzecz ustanowienia Służby Alimentacyjnej dla Dzieci i naciskaliśmy na rząd, aby opublikował długo oczekiwany raport z Grupy ds. Przeglądu Utrzymania Dziecka (Child Maintenance Review Group). Badania pokazują, że opłacane alimenty mogą odgrywać ważną rolę w wychodzeniu dzieci z ubóstwa. Podobnie wezwaliśmy do wprowadzenia płatności z tytułu kosztów niepełnosprawności, aby uwzględnić dodatkowe koszty ponoszone przez osoby niepełnosprawne w ramach systemu opieki społecznej. Podczas gdy obchodzony jest coroczny Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem, w rzeczywistości ubóstwo jest codziennym doświadczeniem tak wielu ludzi w tym kraju. Trzeba się tym zająć i powinno to być pilnym priorytetem rządu.

Opr: Bogdan Feręc

Źr: Sinn Fein

Image by chris s from Pixabay 

Udostępnij:
ZNAJDŹ NAS:
Amazon uruchomił ce
Centra danych muszą