Polityka zagraniczna pod rządami Sinn Féin

Welcome to The Weekly Digest from Sinn Féin where we bring you a flavour of the work and campaigns that we have been involved in during the course of the week.

Fáilte go hIris Choimriúcháin na Seachtaine ag Sinn Féin ina gcuirfear ar bhur súil blaiseadh den obair agus de na feachtais a bhfuilimid ag plé leo le linn na seachtaine.

The Weekly Digest / Iris Choimriúcháin na Seachtaine

Executive must be formed to help families and workers

Energy companies this week announced more price hikes, that will further burden workers and families.

Michelle O’Neill has said the Executive must be formed now to support workers and families as the cost-of-living rises.

There is £435m sitting idle, that the Executive could be spending now to support people.

Watch Michelle here: https://fb.watch/dyRwQZYGFp/

Caithfidh Feidhmeannas a chur ar bun chun cuidiú le teaghlaigh agus oibrithe

D’fhógair comhlachtaí fuinnimh an tseachtain seo go mbeadh arduithe breise ar chostais agus cuirfidh sé seo ualach eile ar oibrithe agus ar theaghlaigh.

Dúirt Michelle O’Neill go gcaithfidh feidhmeannas a chur ar bun anois chun tacú le hoibrithe agus le teaghlaigh agus an costas maireachtála ag dul in airde.

Tá £435m ina luí dímhaoin agus thiocfadh leis an Fheidhmeannas é a chaitheamh anois chun tacú le daoine.

Amharc ar Michelle anseo: https://fb.watch/dyRwQZYGFp/

Foreign policy under a Sinn Féin Government

Asked this week how a future Sinn Féin government’s foreign policy would differ from the current government’s, Mary Lou McDonald said:

  • Firmly asserting Irish neutrality;
  • Strong on issues of self-determination;
  • Ensuring the EU’s future is grounded in social justice, equality, citizens’ rights and human rights

Watch Mary Lou here: https://fb.watch/dyRo2pXlWK/

Polasaí eachtrach faoi Rialtas Shinn Féin

Nuair a fiafraíodh di an tseachtain seo maidir leis an pholasaí eachtrach a bheadh ag Sinn Féin i gcomparáid le polasaí an rialtais reatha, chuir Mary Lou McDonald an méid seo a leanas in iúl:

·      Dhaingneofaí neodracht na hÉireann;

·      Bheadh sí láidir maidir le ceisteanna féinchinntiúcháin ;

·      Dhéanfaí cinnte de go mbeadhl todhchaí an AE bunaithe ar cheartas sóisialta, comhionannas, cearta na saoránach agus cearta an duine

Amharc ar Mary Lou anseo: https://fb.watch/dyRo2pXlWK/

Time for Change Public Meeting

Sinn Féin is hosting a Time for Change Public Meeting in Liberty Hall at 7:30pm on Tuesday 14th of June.

Main speakers on the night are Mary Lou McDonald, Michelle O’Neill, Pearse Doherty and Eoin Ó Broin.

Cruinniú Poiblí faoin Am don Athrú

Tá Sinn Féin ag óstáil Cruinniú Poiblí faoin Am don Athrú i Halla na Saoirse ar 7:30pm Dé Máirt 14 Meitheamh.

Is iad Mary Lou McDonald, Michelle O’Neill, Piaras Ó Dochartaigh agus Eoin Ó Broin na príomhchainteoirí ar an oíche.

Annual Wolfetone Commemoration

First Minister Designate Michelle O’Neill has been announced as the main speaker at the annual Wolfe Tone Commemoration at Bodenstown which will take place on Sunday 19th of June, assembling at 2:30pm in Sallins.

This is the first time in three years that republicans have been able to gather to remember the founding father of Irish Republicanism and all areas are asked to begin making plans to mobilise for this year’s commemoration.

Comóradh Bliantúil Wolfe Tone

Fógraíodh Michelle O’Neill, atá le bheith ina céad-Aire, mar phríomhchainteoir ag comóradh bliantúil Wolfe Tone ag Baile Bhuadain Dé Domhnaigh 19 Meitheamh, agus daoine ag teacht le chéile ag 2:30pm sna Solláin.

Seo an chéad uair le trí bliana a d’éirigh le poblachtánaigh teacht le chéile chun cuimhne a chur ar bhunaitheoir an Phoblachtachais Éireannaigh agus iarrtar ar gach ceantar tosú ar phleananna a dhéanamh chun teacht le chéile do chomóradh na bliana seo.

Minister O’Brien doesn’t understand the urgency of the homeless crisis

Sinn Féin Housing spokesperson Eoin Ó Broin this week said the Housing Minister clearly doesn’t understand the urgency of the homeless crisis. 

He said, if he did he would dramatically increase the delivery of social housing, accelerate the delivery of Housing First and put a greater focus on Homeless Prevention.

Watch Eoin here: https://fb.watch/dyQM5ZuXQp/

Ní thuigeann an tAire O’Brien an phráinn atá le géarchéim maidir le daoine gan dídean

Dúirt urlabhra tithíochta Shinn Féin, Eoin O’Brien, an tseachtain seo gur léir nach dtuigeann an tAire Tithíochta an ghéarchéim atá ann maidir le daoine gan dídean. 

Dá dtuigfeadh sé, chuirfeadh sé méadú mór ar sholáthar na tithíochta sóisialta, chuirfeadh sé dlús le soláthar Housing First agus chuirfeadh sé níos mó béime ar Chosc ar Dhaoine gan Dídean, a dúirt sé.

Amharc ar Eoin anseo: https://fb.watch/dyQM5ZuXQp/

Cost of Living impacting heavily on apprentices

Rose Conway Walsh TD, Sinn Féin’s Higher Education spokesperson, this week said the government needs to wake up to the reality of what life is like for apprentices in Ireland and act urgently to ensure that they get a much-needed break from the cost of living crisis.

Her comments came as she launched the results of the party’s survey of apprentices, which gathered the views of almost 350 apprentices about their experiences of pay and working conditions and backlogs in accessing training.

You can read the full survey here: https://www.sinnfein.ie/contents/63779

Watch a clip from Rose here: https://fb.watch/dyR5HC5PFB/

Géarchéim Chostais Mhaireachtála ag dul i bhfeidhm go mór ar phrintísigh

Dúirt Rose Conway Walsh TD, urlabhraí Ardoideachais Shinn Féin, an tseachtain seo go gcaithfidh an rialtas an dóigh a bhfuil an saol ag printísigh in Éirinn a thuiscint agus gníomhú go práinneach lena chinntiú go bhfaigheann siad faoiseamh a bhfuil géarghá leis ón ghéarchéim an chostais mhaireachtála.

Dúirt sí seo agus í ag seoladh thorthaí shuirbhé an pháirtí ar phrintísigh, suirbhé inar bailíodh le chéile tuairimí beagnach 350 printíseach maidir leis an eispéireas s’acu chomh maith le coinníollacha oibre agus riaráistí maidir le hoiliúint a fháil.

Is féidir an suirbhé iomlán a léamh anseo: https://www.sinnfein.ie/contents/63779

Amharc ar ghearrthóg ó Rose anseo: https://fb.watch/dyR5HC5PFB/

Ógra Shinn Féin launch new 25th anniversary range

Ógra Shinn Féin has launched a new 25th anniversary range on bourkesports.com/collections/osf25 
 

They have also released a new special 25th anniversary Jersey which you can view here: https://bourkesports.com/collections/osf25/products/osf25jersey

The password for the site is Ogra1997

Seolann Ógra Shinn Féin raon nua comóradh 25 bliain

Sheol Ógra Shinn Féin raon nua comóradh 25 bliain bourkesports.com/collections/osf25 

Tá Geirsí speisialta nua 25 bliain eisithe acu freisin agus is féidir leat amharc air anseo: https://bourkesports.com/collections/osf25/products/osf25jersey

Udostępnij i skomentuj w mediach społecznościowych po przeczytaniu tekstu:
ZNAJDŹ NAS:
Zniknięci
Higiena jamy ustnej: