Najlepszym sposobem na uhonorowanie Vicky Phelan jest ukończenie jej pracy

Wesprzyj naszą pracę na Go Fund Me. Dziękujemy!

Przemawiając w tym tygodniu przed Dáil Mary Lou McDonald powiedziała, że ​​najlepszym sposobem uczczenia pamięci Vicky jest dokończenie pracy, którą wykonała. 

Welcome to The Weekly Digest from Sinn Féin where we bring you a flavour of the work and campaigns that we have been involved in during the course of the week.

Fáilte go hIris Choimriúcháin na Seachtaine ag Sinn Féin ina gcuirfear ar bhur súil blaiseadh den obair agus de na feachtais a bhfuilimid ag plé leo le linn na seachtaine.

The Weekly Digest / Iris Choimriúcháin na Seachtaine

Sinn Féin marks the centenary of the beginning of Free State executions of Republican Prisoners

100 years ago this week the Free State government began its official policy of executing Republican prisoners. 

The first four were James Fisher (18), John Gaffney (20), Richard Twohig (20) and Peter Cassidy (21) who were executed at Kilmainham Jail in Dublin

At dawn on Thursday morning Republicans gathered at Kilmainham Jail to remember them.

Watch a short clip here: https://fb.watch/gRQZD_K-UX/

Tús le cur ag Sinn Féin ar chomóradh céad bliain ar chur chun báis Príosúnaithe Poblachtánach ag an Saorstát

Cothrom céad bliain ó shin an tseachtain seo a chuir rialtas an tSaorstáit tús lena pholasaí oifigiúil ar phríosúnaithe Poblachtánacha a chur chun báis. 

Ba iad James Fisher (18), John Gaffney (20), Richard Twohig (20) agus Peter Cassidy (21) an chéad cheathrar a cuireadh chun báis i bPríosún Chill Mhaighneann i mBaile Átha Cliath.

Ag breacadh an lae Déardaoin tháinig Poblachtánaigh le chéile ag Príosún Chill Mhaighneann chun cuimhne a dhéanamh orthu.

Amharc ar ghearrthóg anseo: https://fb.watch/gRQZD_K-UX/

Just one week to get your National Draw ticket

There is just one week left to get your National Draw tickets.  The first of four draws for €5000 will take place next Saturday, 26th November.

A €10 ticket gets you into all four draws with the first one taking place on Saturday 26th of November and the subsequent draws taking place on 3rd of December, 10th of December and 18th of December.

Get your tickets for all four draws today by clicking the button below:

I want to buy a National Draw Ticket

Seachtain amháin fágtha chun do thicéad don Chrannchur Náisiúnta a fháil

Seachtain amháin fágtha chun do thicéad don Chrannchur Náisiúnta a fháil.  Beidh an chéad cheann de cheithre tharraingt le haghaidh €5000 Dé Sathairn seo chugainn, 26 Samhain.

Le ticéad €10 beidh tú istigh i gceithre chrannchur agus beidh an chéad cheann ag tarlú Dé Sathairn 26 Samhain agus na crannchuir ina dhiaidh sin ar an 3 Nollaig, 10 Nollaig agus 18 Nollaig.

Faigh ticéad do gach crannchur tríd an gcnaipe thíos a bhrú:

Ba mhaith liom ticéad a cheannach

260 Cancelled Chemo appointments in third quarter this year

There were 260 chemotherapy appointments cancelled in quarter three of this year according to figures released to Sinn Féin Health this week, 160 of which were for children.

Watch Mary Lou raise this issue with the Taoiseach at Leaders’ Questions this week: https://fb.watch/gRS4Dd2kJp/

260 Coinne Ceimiteiripe curtha ar ceal i ráithe a trí den bhliain seo

Cuireadh 260 coinne ceimiteiripe ar ceal i ráithe a trí den bhliain seo de réir figiúirí a eisíodh do Shláinte Shinn Féin an tseachtain seo, agus ba do leanaí 160 acu sin.

Féach ar Mary Lou ag ardú na ceiste seo leis an Taoiseach ag Ceisteanna na gCeannairí an tseachtain seo: https://fb.watch/gRS4Dd2kJp/

Sinn Féin motion to tackle crisis in retained fire services

Sinn Féin used its Private Members Time in the Dáil this week to bring forward a motion to tackle the ongoing crisis in the retained fire services.

It is absolutely critical that there are enough experienced fire fighters remaining in the Service.

Fire fighters from around the country marched on the Dáil this week as the Sinn Féin motion was set to be debated.

Watch a section of the debate here: https://fb.watch/gRSnNfJQMY/

Watch fire fighters on the march here: https://fb.watch/gRSuSRfiLR/

Rún Shinn Féin chun dul i ngleic leis an ngéarchéim sna seirbhísí dóiteáin coinnithe

D’úsáid Sinn Féin Seal na gComhaltaí Príobháideacha sa Dáil an tseachtain seo chun rún a thabhairt chun cinn chun dul i ngleic leis an ngéarchéim leanúnach sna seirbhísí dóiteáin coinnithe.

Is fíorthábhachtach go mbíonn dóthain comhraiceoirí dóiteáin le taithí fágtha sa tSeirbhís.

Rinne comhraiceoirí dóiteáin ó ar fud na tíre máirseáil ar an Dáil an tseachtain seo chaite agus rún Shinn Féin réidh le cur chun tosaigh.

Amharc ar chuid den phlé anseo: https://fb.watch/gRSnNfJQMY/

Amharc ar na comhraiceoirí dóiteáin i mbun mórshiúil anseo: https://fb.watch/gRSuSRfiLR/

Best way to honour Vicky Phelan is to complete her work

Speaking in the Dáil this week Mary Lou McDonald said the best way to honour Vicky’s memory is to complete the work that she did. 

She said that means bringing the testing of screening samples back to Ireland from labs that are at the centre of the CervicalCheck scandal.

Watch Mary Lou here: https://fb.watch/gRSOb-uWO3/

Is é an bealach is fearr chun comóradh a dhéanamh ar Vicky Phelan ná a cuid oibre a chur i gcrích

Agus í ag caint sa Dáil an tseachtain dúirt Mary Lou McDonald gurb é an bealach is fearr chun comóradh a dhéanamh ar chuimhne Vicky Phelan ná a cuid oibre a chur i gcrích. 

Dúirt sí go gciallaíonn sé sin tástáil na samplaí scagthástála a thabhairt ar ais go hÉirinn ó shaotharlanna atá i gceartlár scannal CervicalCheck.

Amharc ar Mary Lou anseo: https://fb.watch/gRSOb-uWO3/

Workers and businesses want an Executive doing what they were elected to do

Speaking this week Michelle O’Neill said she has been listening directly to the voices of many of our workers and businesses.

Their ask is clear – they want all political parties in an Executive, doing the job they were elected to do.

The continued blocking of an Executive is punishing workers and businesses every day, it must end now.

Watch a clip from Michelle here: https://fb.watch/gRT2gu2u-B/

Oibrithe agus gnólachtaí ag éileamh Feidhmeannais a bheith ann i mbun na hoibre ar toghadh iad lena déanamh

Agus í ag caint an tseachtain seo dúirt Michelle O’Neill go bhfuil sí ag éisteacht go díreach le guthanna cuid mhór dár n-oibrithe agus gnólachtaí.

Tá an méid atá de dhíth orthu soiléir – ba mhian leo go mbeadh gach páirtí mar chuid den Fheidhmeannas agus iad i mbun na hoibre ar toghadh iad lena déanamh.

Tá an bac leanúnach ar Fheidhmeannas ag gearradh pionóis ar oibrithe agus ar ghnólachtaí gach lá, caithfidh deireadh a bheith leis anois.

Amharc ar ghearrthóg ó Dhonnchadh anseo: https://fb.watch/dyR5HC5PFB/

Raise the Roof Rally and Concert

On Saturday 26th November there will be a RAISE THE ROOF RALLY/CONCERT Meeting in Parnell Square.

Sinn Féin members are asked to meet at Ard Oifig ,44 Parnell Square at 12.30 pm on Saturday 26th November.

Léirsiú agus Ceolchoirm chun Croitheach a bhaint as na Fraitheacha

Dé Sathairn 26 Samhain beidh LÉIRSIÚ/CEOLCHOIRM CHUN CROITHEADH A BHAINT AS NA FRAITHEACHA i gCearnóg Parnell.

Iarrtar bhaill Shinn Féin teacht le chéile ag an Ard Oifig ,44 Cearnóg Parnell ar 12.30 pm Dé Sathairn 26 Samhain.

Léirsiú agus Ceolchoirm chun Croitheach a bhaint as na Fraitheacha

Dé Sathairn 26 Samhain beidh LÉIRSIÚ/CEOLCHOIRM CHUN CROITHEADH A BHAINT AS NA FRAITHEACHA i gCearnóg Parnell.

Iarrtar bhaill Shinn Féin teacht le chéile ag an Ard Oifig ,44 Cearnóg Parnell ar 12.30 pm Dé Sathairn 26 Samhain.

Adrian Dunbar invites you to join him on a tour of the 1916 Moore Street Battlefield Site

On Saturday 26th November 2022 at 11:30am, Adrian Dunbar is hosting a tour of the 1916 Moore Street Battlefield Site in support of the campaign to save Moore Street.

This tour is open to all members of the public and Sinn Féin members are encouraged to attend if possible.

Please note this is also the date of the Raise the Roof Rally which takes place in Dublin at 1pm that afternoon.

Iarran Adrian Dunbar ort teacht leis ar thuras ar Láithreán Catha ó 1916 ar Shráid an Mhúraigh.

Dé Sathairn 26 Samhain 2022 ar 11.30am, beidh Adrian Dunbar mar óstach ar thuras ar Láithreán Catha ó 1916 ar Shráid Uí Mhórdha mar chuid den fheachtas chun Sráid an Mhúraigh a shábháil.

Tá fáilte roimh gach duine ón phobal teacht ar an turas seo agus iarrtar ar bhaill Shinn Féin a bheith ann fosta más féidir é.

Tabhair faoi deara gurb é seo an dáta céanna ar a mbeidh an léirsiú chun Croitheadh a bhaint as na Fraitheacha ag tarlú i mBaile Átha Cliath ar 1pm an tráthnóna sin.

Michelle O’Neill to deliver main address at 102nd Kilmichael Ambush Commemoration

Michelle O’Neill will deliver the main address at this year’s annual Kilmichael Ambush Commemoration on Sunday 27th of November at 1:30pm at the Kilmichael Monument.

Michelle O’Neill chun an phríomhóráid a thabhairt ag Comóradh 102 bliain ó Luíochán Chill Mhichíl

Tabharfaidh Michelle O’Neill an phríomhóráid ag Comóradh Luíochán Chill Michíl Dé Domhnaigh 27 Samhain ar 1:30 ag Leacht Cuimhneacháin Chill Mhichíl.

Liam Mellows 100th anniversary commemoration

A commemoration will take place to mark the 100th anniversary of the death of Liam Mellows on Sunday 11thof December at the crossroads near Golden Anchor, Castletown, County Wexford.  The main speaker on the day is Mary Lou McDonald.

Comóradh 100 Bliain Liam Mellows

Beidh ócáid ann chun 100 bliain ó bhás Liam Mellows a chomóradh Dé Domhnaigh 11 Nollaig ag an gcrosbhóthar gar do Golden Anchor, Baile an Chaisleáin, Co. Loch Garman.  Is í Mary Lou McDonald a bheidh mar phríomhchainteoir ann ar an lá.

Éire Nua out now

The latest edition of Éire Nua is out now.

In this edition:

·      A First Minister for All, by Michelle O’Neill MLA, First Minister Elect

·      Belfast People’s Assembly calls on Irish Government to establish a Citizen’s Assembly

·      Partition is always racist, by Yusuf Murray

·      Ag dul i dtaithí ar chearta teanga

·      Troops Out Movement and the North

·      United Nation: The Case for Integrating Ireland by Frank Connolly, reviewed by Mairéad Farrell TD

·      Seanad Consultation begins on Constitutional Change

Read it here: https://issuu.com/anphoblacht/docs/issue_4

Éire Nua amuigh anois

Tá an t-eagrán is déanaí de Éire Nua amuigh anois.

San eagrán seo

·      Céad-Aire do Chách, le Michelle O’Neill MLA, Céad-Aire Tofa

·      Éilíonn Tionól an Phobail i mBéal Feirste ar Rialtas na hÉireann Tionól Saoránach a bhunú

·      Bíonn Críochdheighilt i gcónaí ciníoch, le Yusuf Murray

·      Ag dul i dtaithí ar chearta teanga

·      An grúpa Saighdiúirí Amach agus an Tuaisceart

·      Náisiún Aontaithe: An Cás chun Éire a Chomhtháthú le Frank Connolly, le léirmheas ó Mhairéad Farrell TD

·      Tosaíonn Comhairliúchán an tSeanaid ar Athrú Bunreachtúil

Léigh anseo é: https://issuu.com/anphoblacht/docs/issue_4

The third issue of An Phoblacht for 2022 is on sale now!

The third 2022 edition of An Phoblacht is now available to purchase online.

In this issue;

–       Sinn Féin Finance Spokesperson Pearse Doherty covers his priorities ahead of Budget 2023, and on how the Government has failed to serve its citizens and protect its most vulnerable

–       QUB Professor Colin Harvey outlines the thinking behind the Preparing for a New Ireland conference to be held in Dublin’s 3 Arena on October 1st

–       Mairéad Farrell reviews the republished 'John Lennon’s Dead’ by Republican Veteran Síle Darragh

–       Sinn Féin National Chair Declan Kearney talks about the need to plan and ensure that the new Ireland will not be like the old Ireland

Get your radical news here today:

I want to buy An Phoblacht

An tríú heagrán de An Phoblacht 2022 ar díol anois!

Tá an tríú heagrán de An Phoblacht 2022 ar fáil le ceannach anois.

San eagrán seo;

–       Cuireann urlabha airgeadais Shinn Féin Piaras Ó Dochartaigh a chuid tostaíochtaí in iúl roimh Cháinaisnéis 2023, agus insíonn sé fosta gur theip ar an rialtas freastal a dhéanamh ar a chuid saoránach féin agus cosaint a thabhairt do na daoine is mó i mbaol.

        Míníonn an tOllamh Colin Harvey, Ollscoil na Banríona, na fáthanna taobh thiar den chomhdháil Preparing for a New Ireland sa 3 Arena i mBaile Átha Cliath ar an 1 Deireadh Fómhair.

–       Déanann Mairéad Farrell léirmheas ar an leabhar athfhoilsithe 'John Lennon’s Dead’ leis an sean-Phoblachtach Síle Darragh.

–        Labhraíonn Cathaoirleach Náisiúnta Shinn Féin Declan Kearney faoin ngá lena chinntiú nach mbeidh Éire nua cosúil le hÉirinn mar a bhíodh

Sinn Féin

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Źle mi życzą, czy
Mariusz Patey: Persp
Portal "Polska-IE" informuje o przewie urlopowej w dniach od 23 do 27 maja 2024 roku. Dziękujemy za wyrozumiałość. Zapraszamy niebawem.
Portal "Polska-IE" informuje o przewie urlopowej w dniach od 23 do 27 maja 2024 roku. Dziękujemy za wyrozumiałość. Zapraszamy niebawem.