Na wyspie będzie więcej drzew

Departament Rolnictwa przedstawił dane za ubiegły rok, a w tych znalazła się informacja, że rosną wydatki na leśnictwo, więc odtwarzane są zasoby leśne i zwiększa się ogólna ilość drzew na wyspie.

To pierwszy raz od prawie dziesięciu lat, kiedy Irlandia wydała więcej na przywracanie drzewostanu, ale swoje działania ukierunkowała głównie na prywatnych właścicieli gruntów, których zachęca do sadzenia drzew. To jednak nie oznacza, że w kraju sadzi się jakieś ogromne ilości drzew, bo ze statystyk wynika, iż mniej, niż było to w 2002 roku.

Departament Rolnictwa wydał na akcję zadrzewiania w 2022 roku 74 mln €, a wydatki obejmowały m.in. dotacje na sadzenie i utrzymanie drzewostanu, dotacje na infrastrukturę dróg leśnych oraz płatności składek rocznych, na co wydano 50 mln €. Widać jednak wzrost wydatków na wsparcie, jakie wypłacane jest właścicielom gruntów, którzy zdecydowali się na sadzenie drzew, a ogólna kwota wydawana na leśnictwo wzrosła w ujęciu rocznym o 4,5 mln €.

To jednak pierwszy raz od 2014 roku, a i nie można powiedzieć, żeby kwota była najwyższą w historii, bo w 2008 roku Irlandia na działania w zakresie leśnictwa wydała 125 mln €.

Obecnie lasy pokrywają 11% obszaru Irlandii, co daje wyspie jedno z ostatnich miejsc w europejskiej klasyfikacji pod względem zalesienia, a wszystko w chwili, gdy kraj ma problem z osiągnięciem celów klimatycznych.

Na wyspie do świadomości politycznej zaczęła się jednak przebijać idea, że zwiększenie lesistości, przyczyni się do poprawy wyników działań środowiskowych, więc pomoże w osiągnięciu poziomu zerowej emisji netto do 2050 roku. Dodatkowa pokrywa leśna to też znacznie więcej wchłanianego dwutlenku węgla, więc lasy powinny powstawać na wszelkich nieużytkach, jakie są obecnie dostępne.

Teoretycy z dziedziny leśnictwa dodają, iż widać pewien postęp w krokach, jakie czyni w tym zakresie państwo, a i należy się spodziewać, że programy zalesiania gruntów będą rozwijane w latach kolejnych. Co istotne, Irlandia może skorzystać z pomocy Unii Europejskiej, w której funkcjonują programy finansowania leśnictwa, w tym zalesiania nieużytków oraz wsparcia dla osób prywatnych.

Aktualnie celem Irlandii jest osiągnięcie lesistości na poziomie 18% do 2027 roku.

Bogdan Feręc

Źr. Independent

Photo by Hanna May on Unsplash

Udostępnij i skomentuj w mediach społecznościowych po przeczytaniu tekstu:
ZNAJDŹ NAS:
W Irlandii znikają
Przewoźnik promowy