MSWiA: Prawie 700 mln zł z UE na wsparcie dla uchodźców z Ukrainy (komunikat)

– MSWiA informuje:

Dzięki umowom grantowym podpisanym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji z Komisją Europejską, Polska otrzymała łącznie blisko 700 mln zł na wsparcie działań związanych z masowym napływem osób uciekających przed wojną w Ukrainie. To pierwsza transza przyznana Polsce. MSWiA złożyło już wniosek o kolejne środki w wysokości ponad 200 mln zł.

Ze względu na kryzys migracyjny związany z wojną w Ukrainie, Komisja Europejska zaproponowała pakiet zmian do budżetu UE w wysokości 400 mln euro na rzecz wsparcia państw członkowskich w radzeniu sobie z tym wyzwaniem.

Zdecydowano, że środki te będą przyznane w ramach nowej perspektywy za pośrednictwem instrumentu pomocy w sytuacjach nadzwyczajnych tzw. Emergency Assistance, w ramach funduszy spraw wewnętrznych, tj. Funduszu Azylu, Migracji i Integracji 2021-2027 (FAMI) oraz Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej w ramach Funduszu Zintegrowanego Zarządzania Granicami 2021-2027 (IZGW).

Komisja Europejska przeznaczyła około 695 mln zł (144,6 mln euro) dla Polski na pomoc uchodźcom ukraińskim opuszczającym terytorium Ukrainy z powodu trwającej wojny. Kwota w wysokości blisko 329 mln zł (68,4 mln euro) została przekazana w ramach FAMI, zaś ponad 366 mln zł (76,2 mln euro) w ramach IZGW. Komisja Europejska nie wskazała konkretnych działań kwalifikujących się do sfinansowania, pozostawiając tę decyzję po stronie danego państwa. Przyznane środki stanowią refundację części poniesionych przez Polskę kosztów.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało oraz złożyło do Komisji Europejskiej stosowne wnioski aplikacyjne. Komisja Europejska podpisała umowy dotacyjne z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji 16 sierpnia 2022 r., a 26 sierpnia przekazała środki finansowe na konto funduszy spraw wewnętrznych w Ministerstwie Finansów.

Środki przyznane Polsce w ramach FAMI zostaną rozdystrybuowane za pośrednictwem Funduszu Pomocy i przekazane na pomoc uchodźcom. Z kolei środki otrzymane w ramach IZGW będą przeznaczone na wzmocnienie infrastruktury granicznej na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.(PAP)

kom/ agzi/

Image by Królestwo_Nauki from Pixabay

Udostępnij i skomentuj w mediach społecznościowych po przeczytaniu tekstu:
ZNAJDŹ NAS: