„Masywny wzrost liczby skierowań do klinik onkologicznych szybkiego dostępu w porównaniu z danymi sprzed pandemii”

Statystyki udostępnione przez Departament Zdrowia partii politycznej Aontú pokazują, że nastąpił dramatyczny wzrost liczby osób kierowanych przez lekarzy rodzinnych do Kliniki Szybkiego Dostępu z powodu raka piersi i prostaty. 

W sierpniu tego roku liczba skierowań wyniosła 153% ilości z sierpnia 2019 roku.

Przemawiając w tej sprawie lider Aontú Peadar Tóibín powiedział:

– Te statystyki są niepokojące. To naprawdę przerażające, że nasze usługi w zakresie badań przesiewowych w kierunku raka – w tym kraju, były niedostępne przez tak długi czas podczas pandemii. Krytykowałem wtedy rząd Taoiseach wyśmiewał mnie za to, że mówiłem to oficjalnie w Dáil w tamtym czasie. Tendencje w diagnostyce raka i skierowania oraz informacje pokazujące stadium raka w momencie diagnozy muszą zostać odpowiednio zbadane przez ekspertów w miesiącach i latach, aby zobaczyć, jaki wpływ miało zamknięcie dużej części naszej służby zdrowia na wskaźniki przeżywalności i wyniki dla pacjentów z rakiem. Jeżeli jako miernik do zbierania tych danych mamy wykorzystać liczbę skierowań do poradni szybkiego dostępu do poradni raka piersi i prostaty, to widzimy powód do niepokoju – jak dotąd w tym roku obserwujemy wzrost liczby skierowań o 36,5% w porównaniu z tym samym okresem w 2019 r. Jeśli przyjmiemy sierpień, jako samodzielną wartość, zauważymy wzrost liczby skierowań o 53%. Aontú wzywa rząd do jak najszybszego ułatwienia debaty Dáil na temat tych danych liczbowych, abyśmy mogli zobaczyć, jakie dodatkowe wsparcie lub fundusze są potrzebne, aby przejść na usługi przesiewowe, diagnozowania i leczenia raka w tym kraju.

Opr: Bogdan Feręc

Źr: Aontú

Photo Public domain

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Bacik domaga się us
Za 208 €