MacManus wzywa do bardziej ukierunkowanego wsparcia instalacji paneli słonecznych w domach i gospodarstwach


Poseł Sinn Féin z Midlands Northwest wygłosił uwagi po wizycie w Activ8 w Carrickmacross.


 
Poseł do PE z ramienia Sinn Féin Chris MacManus podkreślił potencjał energii słonecznej w celu maksymalizacji bezpieczeństwa energetycznego oraz przystępności cenowej dla osób i społeczności w Midlands Northwest, przy jednoczesnym ograniczeniu emisji i zwalczaniu zmian klimatycznych.
 
Przemawiając po wizycie na miejscu w firmie zajmującej się instalacją paneli słonecznych Activ8, MacManus wyjaśnił, w jaki sposób nowe przepisy UE mające na celu zwiększenie produkcji energii słonecznej muszą być połączone z konkretnymi krajowymi wysiłkami na rzecz montowania paneli słonecznych na dachach. 

MEP Chris MacManus:

– Niedawno pracowałem nad nowymi przepisami w ramach planu UE REPower, którego celem jest szybkie zmniejszenie zależności UE od paliw kopalnych, aby zarówno poprawić bezpieczeństwo energetyczne, jak i zmniejszyć emisje gazów cieplarnianych. Częścią tego planu jest masowe zwiększenie zdolności wytwarzania energii słonecznej, wraz z wymaganiami dotyczącymi infrastruktury słonecznej na dużych budynkach użyteczności publicznej i nowo budowanych domach. Ale na szczeblu krajowym potrzebujemy odpowiedniego wsparcia, aby tak się stało. Sinn Féin proponuje nowe środki, dzięki którym instalacja paneli słonecznych będzie dostępna dla większej liczby gospodarstw domowych. W naszym niedawno uruchomionym sprawiedliwym Planie Modernizacji, moje koleżanki i koledzy z partii, senator Lynn Boylan i poseł Darren O’Rourke, wezwali do przyznania dodatkowych 10,5 mln euro w postaci dotacji na instalację energii słonecznej. Co ważne, finansowanie fotowoltaiki powinno odbywać się za pomocą wielopoziomowego wsparcia, wynoszącego od 100% do 10% kosztów w zależności od dochodu gospodarstwa domowego. Dzięki temu fotowoltaika stałaby się opcją dla tysięcy gospodarstw domowych, których obecnie na to nie stać, co pomoże obniżyć rachunki za energię i emisje.


 
MacManus zwrócił również uwagę na ogromny potencjał produkcji energii słonecznej w gospodarstwach rolnych, a wtedy powiedział:

– Instalując panele słoneczne na swoich budynkach gospodarczych, rolnicy mogą wytwarzać własną energię i dodatkowe źródło dochodu. Jednak decyzja o inwestycji w panele słoneczne musi być dostępna dla rolników. Obecne Programy Modernizacji Rolnictwa Celowego, które mogą wspierać instalacje paneli słonecznych, są niejasne. Musimy zastanowić się, w jaki sposób możemy ograniczyć biurokrację, aby wspierać mikrogenerację energii odnawialnej w gospodarstwach rolnych.


 
Poseł do PE MacManus i radny Colm Carthy zostali oprowadzeni po nowej siedzibie Activ8 przez dyrektora generalnego firmy Ciarana Marrona. Firma z siedzibą w Monaghan instaluje panele słoneczne od ponad 10 lat i instaluje około 70 nowych systemów paneli słonecznych tygodniowo w całym kraju.
 
Na zdjęciu w nowej siedzibie Activ8 w Carrickmacross są (od lewej): poseł do Parlamentu Europejskiego Chris MacManus, Ciaran Marron (dyrektor generalny) i Cllr Colm Carthy.

Opr: Bogdan Feręc

Źr: Sinn Fein

Image Sinn Fein 

Udostępnij:
ZNAJDŹ NAS:
Handel już poczuł
Senator „FF” pon