Lotnisko zaskarżyło decyzję Rady do sądu

Wesprzyj naszą pracę na Go Fund Me. Dziękujemy!

Sąd Najwyższy rozpatrzył wniosek DAA o kontrolę sądową decyzji Rady Harabstwa Fingal o zmniejszenie ilości nocnych lotów, a jednocześnie zezwolił na wniesienie powództwa w tej sprawie.

Sąd Najwyższy podjął również decyzję o wstrzymaniu wykonania wydanego przez Radę nakazu zmniejszenia ilości nocnych operacji lotniczych o 40%, więc nakaz egzekucji przepisów, nie będzie miał teraz wpływu na ilość startów i lądowań w godzinach od 23:00 do 7:00 rano.
We wniosku złożonym do Sądu Najwyższego DAA przekonywało, iż wykonanie decyzji Rady Hrabstwa Fingal będzie miało wpływ na ok. 4400 lotów, co przełoży się na ponad 700 000 pasażerów. DAA podkreśliło we wniosku, iż w takim przypadku, należałoby odwołać od połowy września setki lotów, jakie są obecnie dostępne.

Wniosek do Sądu Najwyższego złożyli prawnicy działający w imieniu portu lotniczego w Dublinie, a wystąpili o kontrolę sądową decyzji Rady, jej zasadność w świetle planów rozwojowych lotniska i wpływy na ruch pasażerski. Jednocześnie wystąpiono o wstrzymanie decyzji Rady Hrabstwa Fingal do czasu rozstrzygnięcia na drodze postępowania sądowego, a i podkreślano, że Rada naruszyła pewne procedury.

DAA stoi obecnie na stanowisku, że decyzja Rady jest nieważna, gdyż radni podczas jej podejmowania naruszyli zapisy artykułu 153 ustęp 3 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Rada Hrabstwa Fingal miała również nie uwzględnić przedłożonych przez DAA dokumentów, jakie dotyczyły rozwoju lotniska, które uznała za nieautoryzowane prace i kroki rozwojowe.

DAA dodaje jednocześnie, że ​​w zależności od interpretacji zawiadomienia, jakie przesłała Rada, DAA może być zobowiązane do odwołania 287 lotów mających wpływ na około 45 000 pasażerów lub 4407 lotów mających wpływ na 705 000 pasażerów od teraz do 15 września.

Zespół prawny firmy stwierdził również, że warunek planowania – który jest egzekwowany przez Radę – jest tak niejasny i nieprecyzyjny, że jest niewykonalny. DAA twierdzi też, że Rada nie zwróciła należytej uwagi na sposób, w jaki prowadzona jest koordynacja przydziałów czasowych na starty lub lądowania na lotnisku w Dublinie.

Po rozważeniu argumentów przedłożonych przez DAA sędzia Conor Dignam powiedział, że zezwoli na złożenie wniosku o kontrolę sądową z kilku powodów. Sędzia uznał, że uwzględni wniosek, ale dodał, że jeśli Rada Hrabstwa Fingal chce złożyć wniosek o jego uchylenie lub zmianę, może to zrobić z 48-godzinnym wyprzedzeniem.

Sędzia odroczył sprawę do 14 listopada.

Bogdan Feręc

Źr: Independent

Photo CC BY-SA 4.0 JoachimKohler-HB

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Większość irlandz
Wybory odbędą się

Irlandzka trasa koncertowa Dory Goli: Galway - 13 kwietnia, Clare - 27 kwietnia, Wicklow - 18 maja, Limerick - 31 maja.

Bilety są już dostępne na stronach internetowych Monroe's Galway, Port Duggans, The Whale Theatre, Upstairs at Dolan's i przy wejściach. Zapraszamy!!!

Irlandzka trasa koncertowa Dory Goli: Galway - 13 kwietnia, Clare - 27 kwietnia, Wicklow - 18 maja, Limerick - 31 maja.

Bilety są już dostępne na stronach internetowych Monroe's Galway, Port Duggans, The Whale Theatre, Upstairs at Dolan's i przy wejściach. Zapraszamy!!!