Kwalifikujesz się do dopłat na wyprawkę szkolną?

Koszty powrotu dzieci do szkół rosną z roku na rok, a drożeją zarówno mundurki szkolne, plecaki, artykuły piśmiennicze, ale także buty, jak i książki.

Jak ujawnia organizacja Barnardos, jej badanie nie pozostawia wątpliwości i koniec sierpnia oraz początek września to jeden z najbardziej kosztownych okresów dla rodziców uczniów. Większość rodziców biorących udział w badaniu potwierdziło, że obawiają się tegorocznych kosztów powrotu ich pociech do szkół, a średni koszt powrotu ucznia czwartej klasy do szkoły wynosi 320 €, natomiast koszt ucznia rozpoczynającego pierwszą klasę szkoły średniej wynosi 972 €.

Ten koszt może jednak zostać obniżony, ponieważ w kraju istnieje wiele programów wsparcia budżetowego dla rodziców uczniów, a obejmują one m.in. dodatki na zakup odzieży i obuwia szkolnego, zwolnienie z opłat egzaminacyjnych w przypadku uczniów szkół średnich, ale też wsparcie kosztów dojazdów do szkół.

Dodatek na zakup mundurków szkolnych i butów jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych w Irlandii, a pomaga w sfinansowaniu ich zakupu, z czego w roku ubiegłym skorzystało 21% rodzin, jakie wysyłały uczniów do szkół. Żeby otrzymać ten zasiłek, trzeba otrzymywać określone świadczenia socjalne lub uczestniczyć w niektórych programach kształcenia, szkolenia lub zatrudnienia. Całkowity dochód gospodarstwa domowego również musi być niższy od określonej przez rząd kwoty, a zasiłek ten wypłacany jest do 30 września.

Program dopłat do transportu szkolnego zapewnia ten dzieciom, które mieszkają w odległości co najmniej 3,2 km od lokalnej szkoły. Transport szkolny może być bezpłatny dla posiadaczy karty medycznej, jeśli na Twoim obszarze działa program transportu szkolnego i Twoje dziecko się do niego kwalifikuje. Dzieci ze specjalnymi potrzebami mogą korzystać z bezpłatnego transportu do i ze szkół. Jeśli transport nie jest dostępny na danym terenie, opcją może być specjalny grant transportowy.

W tym roku pierwszy raz w historii rodzice dzieci uczęszczających do szkół podstawowych i szkół specjalnych nie będą musieli martwić się o koszty zakupu podręczników. W ramach rządowego programu bezpłatnych podręczników uczniowie szkół podstawowych otrzymają bezpłatne podręczniki, zeszyty ćwiczeń i zeszyty do zapisywania notatek. Z programu o wartości 50 mln euro, ogłoszonego w ramach budżetu na rok 2023, skorzysta na tym ponad 558 000 dzieci i ich rodzin. Niestety program nie został jeszcze rozszerzony na szkoły średnie.

Badanie przeprowadzone przez Barnardos wykazało również, że większość ludzi pokrywa koszty powrotu dziecka do szkoły ze swojego normalnego budżetu lub oszczędności. Jednak 24% rodziców dzieci uczęszczających do szkół średnich musiało zaciągnąć pożyczkę lub pożyczyć pieniądze od znajomych, aby pokryć koszty powrotu dziecka do szkoły. Koszty te dotyczą mundurków, dobrowolnych datków, narzędzi cyfrowych, a w przypadku uczniów szkół średnich – również kosztu zakupu książek.

W badaniu wykazano także, iż 67% stwierdziło, że dobrowolny datek na szkołę, wcale nie jest dobrowolnymi, natomiast 80% rodziców dzieci ze szkół podstawowych i 68% ze szkół średnich uznało, że ta opłata powinna być zniesiona.

Departament Edukacji zna sprawę, a nawet określił kwotę, jaka corocznie płacona jest przez rodziców na tzw. dobrowolne składki, więc uznał, że dochodzi do 30 milionów euro. Jednak w tym zakresie nie ma nawet planów zniesienia tej opłaty, do czego wzywa organizacja Barnardos, a jednocześnie zaapelowała do minister edukacji Normy Foley, aby jej departament odpowiednio finansował szkoły, by zniosły dobrowolne datki wnoszone przez rodziców.

Bogdan Feręc

Źr. RTE

Photo by Aaron Burden on Unsplash

Udostępnij i skomentuj w mediach społecznościowych po przeczytaniu tekstu:
ZNAJDŹ NAS:
Electric Picnic bez
Dublin z większą o