Kolejki po wsparcie z Social Welfare

Gwałtowny wzrost inflacji zmusza coraz więcej osób o ubieganie się o pomoc, jakiej w nagłych wypadkach udziela państwo.

Sytuacja pogarsza się z miesiąca na miesiąc, co pokazują dane Social Welfare, a już w maju okazało się, że sytuacja robi się nieciekawa, gdyż wówczas do urzędów pomocy socjalnej w Irlandii wpłynęło ponad 10 000 wniosków o udzielenie wsparcia w ramach programu Additional Needs Payments (ANP). W czerwcu cała sytuacja uległa dalszemu pogorszeniu i urzędnicy otrzymali kolejne prawie 11 000 wniosków o pomoc ANP. Dla porównania, w kwietniu do Social Welfare skierowano niewiele ponad 6500 wniosków ANP, co pokazuje skalę wzrostu biedy w Irlandii, natomiast jeszcze w styczniu takich wniosków było 3466.

Additional Needs Payments może być wypłacony osobom lub gospodarstwom domowym, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej, aby pokryć potrzeby związane podstawowymi potrzebami, w tym w zakresie żywności, odzieży, elektryczności, ogrzewania oraz innych niezbędnych wydatków, w tym napraw.

Jak dodają urzędnicy, ponad 90% wniosków rozpatrzonych został pozytywnie, a Departament Ochrony Socjalnej wypłacił już w ok. 23 mln € na wsparcie z tytułu ANP, więc połowę rocznego budżetu, chociaż ten, o ile jest określony na pewną wysokość, nie ma limitu wydatków. Wydaje się również, że o ile ubożenie ze względu na wysokie koszty życia, nadal będzie postępować, już jesienią konieczne stanie się przekazanie kolejnych kwot na wsparcie ANP.

Zasiłek Additional Needs Payments może otrzymać każda osoba, która wykaże, iż jej tygodniowe dochody są niewystarczające na pokrycie wszystkich kosztów, jakie nie powstały z winy osoby wnioskującej o świadczenie i można zakwalifikować, jako powstałe w wyjątkowych okolicznościach.  Zasiłek jest dostępny dla każdego, kto potrzebuje wsparcia i kwalifikuje się, niezależnie od tego, czy dana osoba otrzymuje obecnie zasiłek z opieki społecznej, czy pracuje, a zatrudniona jest za niską stawkę wynagrodzenia.

Głównie kryteria, którymi kieruje się Social Welfare, są następujące i tygodniowy dochód osoby samotnej nie może przekraczać 350 €, 450 € dla pary oraz od 554 do 1318 euro dla rodzin z dziećmi. Wszystko jednak uzależnione jest o sytuacji indywidualnej, a decyzję w tej sprawie podejmują lokalni urzędnicy.

Social Welfare stara się priorytetowo oceniać wnioski o świadczenie ANP i czas od złożenia dokumentów do uzyskania decyzji wynosi zazwyczaj od 3 do 5 dni, natomiast niekiedy okres ten jest wydłużony, o ile w złożonej dokumentacji brakuje informacji i należy je uzupełnić. Są też przypadki, kiedy urzędnicy odmawiają wypłaty zasiłku na potrzeby specjalne, a to z powodu, iż osoba lub gospodarstwo nie kwalifikuje się do programu wsparcia, głównie przez zbyt wysokie dochody lub cele nie są podstawą do pozytywnego zaopiniowania wniosku.

Podczas składania wniosku należy przedstawić urzędnikom Social Welfare dowód potwierdzający tożsamość, podać adres i wskazać miejsce zamieszkania, a także podać szczegóły dotyczące dochodów gospodarstwa domowego, w tym dostarczyć odcinki wypłaty i wyciągi bankowe. Urzędnicy Opieki Społecznej mogą również poprosić o dowody wydatków na gospodarstwo domowe, a w przypadku przedmiotów o dużej wartości i mogą również poprosić o trzy niezależne wyceny kosztów naprawy lub wymiany sprzętu.

Istotne jest również, że Departament Ochrony Socjalnej kilka razy wzywał już mieszkańców Irlandii, którzy cierpią z powodu rosnących kosztów utrzymania, aby składali wnioski o środki z programu ANP i nie wahali się z nich korzystać, o ile zachodzi taka potrzeba.

Wnioski można składać w lokalnych biurach Social Welfare na terenie całego kraju, a urzędnicy udzielają szczegółowych informacji.

Bogdan Feręc

Źr: Independent/ Dept. of Social Protection

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
EU members agree to
Grzywna lub więzien