Imigranci pod pełną kontrolą władz. Zaproponowano wyższe kary

W ramach Forum ds. Zachowań Antyspołecznych dokonany zostanie przegląd systemu zachowania bezpieczeństwa w kraju, ale ocenie poddane zostaną też procedury i system kar, jaki w tym zakresie obowiązuje.

Już teraz można powiedzieć, że wprowadzone zostaną nowe kary za przestępstwa i wykroczenia antyspołeczne, a będą one surowsze od obecnie stosowanych. Zaproponowane zostaną również nowe uprawnienia dla członków An Garda Síochána, by funkcjonariusze nie musieli obawiać się konsekwencji podczas interwencji, ale mogli także bezproblemowo stosować środki przymusu bezpośredniego oraz wszystkie, które są adekwatne podczas tłumienia zachowań antyspołecznych.

Forum przyjrzy się również skuteczności obecnie obowiązujących przepisów, które mają zastosowanie do zachowań antyspołecznych, co też może przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców kraju.

Zapowiadając zmiany, pełniący obowiązki ministra sprawiedliwości Simon Harris powiedział:

– Kluczowym priorytetem będzie dalsze wspieranie An Garda Síochána w ochronie naszych społeczności przed przestępczością poprzez zwiększenie zasobów oraz silniejszą i bardziej zróżnicowaną służbę Gardy. Zainwestujemy w rekrutację, szkolenia i technologię oraz opracujemy nowe przepisy, aby pomóc An Garda Síochána w wykonywaniu ich kluczowej pracy.

Rząd zapowiedział również, że opublikuje wkrótce nowy plan przeciwdziałania handlowi ludźmi, wprowadzi nowe przepisy o charakterze dowodów w procesach związanych z przestępstwami seksualnymi, ale i dotyczącymi przesłuchań świadków. Znikać mają przeszkody, które uniemożliwiają pełną ochronę osób doświadczających przemocy domowej, ale zmiany dotyczyć będą również imigrantów.

Wprowadzony zostanie elektroniczny system informacyjny o imigrantach, a wtedy każda służba państwowa będzie miała bieżący wgląd we wszystkie zgromadzone o nich informacje, od chwili przekroczenia przez nich irlandzkiej granicy. Plan działania Departamentu Sprawiedliwości ma również zwiększyć możliwość składania wniosków w formie cyfrowej, co przyspieszy rozpatrywanie wniosków imigracyjnych. Departament Sprawiedliwości zaproponuje pełną integrację systemu bezpieczeństwa, co z kolei pomoże w pracy lotniskowych służb imigracyjnych, a wtedy będą one w czasie rzeczywistym miały dostęp do wszelkich danych imigracyjnych.

W kraju zapowiedziano już utworzenie Urzędu ds. Regulacji Usług Hazardowych, a i zmienią się wkrótce przepisy regulujące działalność klubów nocnych, a te będą mogły być czynne do 6 rano.

Bogdan Feręc

Źr: Independent

Photo by Tomasz Szustek

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS: