EFNI: koniec ery silnika spalinowego?

Wesprzyj naszą pracę na Go Fund Me. Dziękujemy!

Wyzwania związane z dekarbonizacją przemysłu i transformacją w kierunku mobilności zeroemisyjnej wychodzą poza sektor motoryzacji. Zapewnienie odpowiedniej ilościowo i jakościowej infrastruktury rodzi olbrzymie wyzwania dla producentów i dystrybutorów energii elektrycznej. W tej sytuacji niezbędna jest pomoc rządu w systemowej transformacji. Będą o tym rozmawiać uczestnicy Europejskiego Forum Nowych Idei w Sopocie.

Na najwyższych szczeblach Unii Europejskiej zapadła zgoda w sprawie odejścia od silników spalinowych do 2035 roku. Decyzję taką zaakceptowały Komisja Europejska, Parlament Europejski i Rada Europy. Wielu największych producentów samochodów ogłosiło daty wycofania z produkcji pojazdów spalinowych i plan rozpoczęcia produkcji aut elektrycznych.

Systemowe wsparcie zeroemisyjnego transportu i dialog

Firmy z sektora motoryzacyjnego deklarują osiągnięcie neutralności klimatycznej i redukcję emisji dwutlenku węgla do zera. Stanowi to wielkie wyzwanie dla przemysłu w Polsce ze względu na strukturę sektora energetycznego w naszym kraju, gdzie znaczący udział stanowią źródła wysokoemisyjne. Rodzi to pilną konieczność wsparcia dekarbonizacji polskiej gospodarki poprzez poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstw i zwiększenie udziału OZE. Potrzebne jest również przyspieszenie rozbudowy sieci stacji ładowania pojazdów elektrycznych oraz wspierania ich upowszechnienia na polskich drogach.

Transformacja polskiej energetyki wymaga otwartego dialogu pomiędzy przemysłem motoryzacyjnym a energetyką oraz zdecydowanego i szybkiego działania ze strony administracji. Dialog ten musi być zintensyfikowany również ze względów geopolitycznych i strategicznych. Problemy związane z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę otwierają zasadniczo nowe obszary dyskusji i konieczność aktualizacji strategii transformacji energetycznej w Polsce.

Odrębną kwestią jest zapewnienie zielonej energii w pełnym cyklu dostaw: od źródła energii do pojazdu – tylko takie postępowanie umożliwia powstanie zeroemisyjnego transportu. Czysta energia jest też warunkiem niezbędnym dla pozostania polskiego przemysłu w europejskim łańcuchu wartości, którego istotnym elementem jest neutralność klimatyczna.

Czego potrzebuje polska energetyka

Najważniejszym aspektem dynamicznego rozwoju elektromobilności w naszym kraju jest budowa i modernizacja sieci elektroenergetycznej, która zagwarantuje stabilność dostaw energii. Gęsta i zdigitalizowana sieć zwiększa lokalne i krajowe bezpieczeństwo energetyczne. Elektryfikacja transportu, podobnie jak innych sektorów gospodarki, zwiększy zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jego potencjalnie zwiększonej zmienności.

Rozbudowa i modernizacja sieci konieczna jest również dla zapewnienia zeroemisyjnej energii, szczególnie zielonej. Taka energia jest produkowana w rozproszonych źródłach, które są położone daleko od dzisiejszych rozbudowanych sieci dystrybucyjnych i przesyłowych. Bez systematycznego przyłączania tych źródeł nie będzie ekologicznej energii dla przemysłu i konsumentów, nie będzie zeroemisyjnej elektromobilności.

Wielu ekspertów postuluje, by rozbudowa sieci elektroenergetycznych stała się jednym z podstawowych celów publicznych, tak by skrócić związane z tym procesy administracyjne. Takie podejście proponuje KE w pakiecie RePower EU. Polski rząd powinien przyjąć odpowiednie zmiany legislacyjne niezależnie od tego, co zdecyduje KE i Rada UE. Pozwoli to nie tylko na przyspieszenie procesu, ale również obniżenie kosztów tych inwestycji. Jednocześnie warto zauważyć, że im szybsza transformacja w tym obszarze, tym szybciej będziemy w stanie przyłączyć nowe źródła OZE i elektryfikować gospodarkę, szczególnie transport w Polsce. Bezprecedensowa sytuacja na hurtowych rynkach energii i niedostępność paliw energetycznych podkreślają znaczenie efektywności energetycznej. W Polsce trzeba wprowadzać narzędzia do wspierania zwiększenia efektywności energetycznej, usług redukcji popytu oraz systemy magazynowania energii.

Polska energetyka oczekuje zmian legislacyjnych w zakresie inwestycji w budowę źródeł OZE w takich przepisach, jak ustawa 10h w zakresie lądowej energetyki wiatrowej; równego traktowania inwestorów w procesie wyboru oferentów do przetargów na budowę morskich farm wiatrowych. Aspekt bezpieczeństwa dostaw energii jest kluczowym argumentem za przyspieszeniem transformacji energetyki w kierunku zielonej energii. Przyspieszona transformacja zwiększy krajową odporność na kryzysy takie, jak konflikt zbrojny na Ukrainie.

Tematy dotyczące wyzwań związanych z dekarbonizacją przemysłu i transformacją energetyczną omówią uczestnicy EFNI w ramach ścieżki tematycznej „Zielony horyzont 2050”.

XI Europejskie Forum Nowych Idei odbędzie się 12-14 października 2022 w Hotelu Radisson Blu w Sopocie.

Więcej informacji oraz zapisy na stronie efni.pl.

Źródło informacji: Konfederacja Lewiatan

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
<br>Drugi nabór w r
Hong Kong: 5 osób s

Irlandzka trasa koncertowa Dory Goli: Galway - 13 kwietnia, Clare - 27 kwietnia, Wicklow - 18 maja, Limerick - 31 maja.

Bilety są już dostępne na stronach internetowych Monroe's Galway, Port Duggans, The Whale Theatre, Upstairs at Dolan's i przy wejściach. Zapraszamy!!!

Irlandzka trasa koncertowa Dory Goli: Galway - 13 kwietnia, Clare - 27 kwietnia, Wicklow - 18 maja, Limerick - 31 maja.

Bilety są już dostępne na stronach internetowych Monroe's Galway, Port Duggans, The Whale Theatre, Upstairs at Dolan's i przy wejściach. Zapraszamy!!!