E-hulajnogi stanowią zagrożenie i powinny być ubezpieczone

W najbliższych tygodniach wprowadzone zostaną nowe przepisy dotyczące poruszania się e-hulajnogami, co uregulować powinno ten obszar ruchu.

Jednak z ankiety, jaką przeprowadził iReach Insights na zlecenie ubezpieczyciela Aviva Insurance, wynika, że hulajnogi powinny być objęte podatkiem drogowym oraz ubezpieczeniem pojazdów, niezależnie od rozwijanej prędkości.

36% respondentów jest zdania, że e-hulajnogi stanową zagrożenie dla pieszych, a jedna na siedem osób twierdzi, że są to pojazdy niebezpieczne i powinny być całkowicie zakazane. W tym przypadku znacznie więcej mężczyzn niż kobiet uważa, że ​​e-hulajnogi powinny zostać całkowicie zakazane i uznali, że nowe przepisy powinny być bardzo ostre.

Billy Shannon z Aviva powiedział:

– Chociaż ważne jest, abyśmy nadal opowiadali się za bardziej zrównoważonymi wyborami podróży wśród konsumentów, szczególnie na obszarach miejskich, z tego badania wynika, że ​​​​konsumentom brakuje konsensusu w sprawie e-hulajnóg. Podczas gdy korzystanie z e-hulajnóg znacznie wzrosło w ostatnich latach, niestety wzrosła również liczba wypadków drogowych i kolizji z udziałem e-hulajnóg. Okazuje się, czy nadchodzące przepisy będą wykonalne w praktyce, czy też nowe prawo powinno zostać zmodyfikowane, tak aby żadne e-hulajnogi nie były zwolnione z licencji, podatków i ubezpieczenia. W przeciwnym razie niepokój opinii publicznej związany z ich używaniem prawdopodobnie tylko wzrośnie.

E-hulajnogi klasyfikowane są teraz jako pojazdy silnikowe i wymagają podatków, ubezpieczenia oraz licencji na poruszanie się po drogach publicznych. Jednak obecnie nie jest możliwe ich licencjonowanie ani opodatkowanie e-hulajnóg, co spowodowało niepewność prawną w odniesieniu do tych pojazdów, a ten problem ma być naprawiony przez nową ustawę.

24% respondentów uważa, iż proponowane ustawodawstwo jest potrzebne, a dodatkowo użytkownicy e-hulajnóg powinni wnosić opłaty drogowe, bo z tych korzystają, ale i posiadać ubezpieczenie pojazdu.

Mieszkańcy Dublina dwukrotnie częściej zgadzali się na zakaz używania e-hulajnóg w przestrzeni miejskiej, niż było to w przypadku mieszkańców Munster.

Bogdan Feręc

Źr: Breaking News

Photo by Yiting He on Unsplash

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Kierowcy zapłacą j
Kobiety coraz częś